Шлеска азбука

From Википедија
Jump to navigation Jump to search

Шлеска азбукалатинична азбука со која се пишува шлескиот јазик. Низ историјата имало неколку предлози кои се користеле за запишување на јазикот, а меѓу првите е азбуката на Феликс Стоер.

Азбуки[edit | edit source]

Азбука на Феликс Стоер[edit | edit source]

Првиот предлог за шлеска азбука е таа на Феликс Стоер, кој ја користел за пишување на неговите поеми. Азбуката имала 30 графеми и осум диграфи.

Букви: A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, Ń, O, P, R, S, Ś, T, U, Ů, W, Y, Z, Ź, Ż

Диграфи: Au, Ch, Cz, Dz, Dź, Dż, Rz и Sz.

Азбука на Тед Јачалик[edit | edit source]

Азбуката на Тед Јачалик се користела во 1990-те и била создадена од Тед Јачалик[1]. Оваа азбука се базирала на стандардната латиница и имала 26 графеми и 15 диграфи. Наместо дикрити, азбуката користела апострофи.

големи букви
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
мали букви
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
диграфи
c' ci l' n' ni oo rz s' si z' zi dz dz' dzi drz

Фонетска шлеска азбука[edit | edit source]

Во 2006 имало предлог за шлеска азбука со 32 графеми и четири диграфи.

Букви: A, B, C, Ć, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ń, O, P, R, Ř, S, Ś, Š, T, U, Ů, W, Y, Z, Ź, Ž

Диграфи: Ch, Dz, , .

Полска азбука за шлескиот[edit | edit source]

Шлескиот јазик може да се пишува и со полската азбука која ги има следните букви: Букви: A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, Ń, O, Ó, P, R, S, Ś, T, U, W, Y, Z, Ź, Ż

Диграфи: Ch, Cz, Dz, Dź, Dż, Rz, Sz

Оваа азбука најмногу се користи во Полска, во медиумите, училиштата и на Интернет.

Наводи[edit | edit source]

Поврзано[edit | edit source]