Словенечка азбука

Од Википедија — слободната енциклопедија

Словенечката азбука е писмо што го користи словенечкиот јазик. Азбуката е заснована врз стандардната латинична азбука но вклучува и неколку посебни букви сè со цел задоволување на потребите на фонетскиот систем на стандардниот словенечки јазик. Азбуката има 25 букви и во неа не се вклучени диграфите што се користат во словенечкиот јазик како што се диграфите Lj, Nj и Dž. Исто така останатите стандардни латинични букви како што се W, X и Y можат да се сретнат но само во зборови од странско потекло. Поради сличноста и блискоста со останатите јужнословенски јазици, во словенечкиот јазик можат да се сретнат и буквите Ć и Đ и најчесто се користат во зборови и имиња од српско или хрватско потекло.

Азбука[уреди | уреди извор]

Буква Име МФА Буква Име МФА
A, a a /a/ M, m em /m/
B, b be /b/ N, n en /n/
C, c ce /ts/ O, o o /ɔ/, /o/
Č, č če /tʃ/ P, p pe /p/
D, d de /d/ R, r er /r/
E, e e /ɛ/, /e/, /ə/ S, s es /s/
F, f ef /f/ Š, š /ʃ/
G, g ge /g/ T, t te /t/
H, h ha /x/ U, u u /u/
I, i i /i/ V, v ve /v/
J, j je /j/ Z, z ze /z/
K, k ka /k/ Ž, ž že /ʒ/
L, l el /l/, /w/

Поврзано[уреди | уреди извор]