Хемиска физика

Од Википедија — слободната енциклопедија

Хемиска физика е поддисциплина на хемијата и физиката која ги истражува физикохемиските феномени користејќи техники од атомска и молекуларна физика и физика на кондензирана материја; тоа е гранка на физиката што проучува хемиски процеси од гледна точка на физиката. Хемиската физика е различна од физичката хемија со тоа што повеќе се фокусира на карактеристичните елементи и теориите на физиката. Во меѓу време, физичката хемија ја проучува физичката природа на хемијата. Сепак, разликата помеѓу двете полиња е нејасна и работниците често се практикуваат во двете полиња за време на нивното истражување.[1]

Одделот за образование на САД ја дефинира хемиската физика како "програма која се фокусира на научното проучување на структурни феномени кои ги комбинираат дисциплините на физичката хемија и атомската / молекуларната физика. Вклучува настава во хетерогени структури, усогласување и површински феномени, квантна теорија, математичка физика, статистичка и класична механика, хемиска кинетика и ласерска физика."[2]

Што прават хемиските физичари[уреди | уреди извор]

Хемиските физичари најчесто ги испитуваат структурата и динамиката на јони, слободни радикали, полимери, кластери, и молекули. Области на студии вклучуваат квантно механичко однесување на хемиските реакции, процесот на солуција, интер- и интрамолекуларен проток на енергија , и единечни ентитети, како што се квантните точки. Експерименталните хемиски физичари користат различни спектроскопски техники за подобро разбирање на водородните врски, пренесување на електрони, формирање и растворање на хемиски врски, хемиски реакции и формирање на наночестички. Теореткските хемиски физичари создаваат стимулации на молекуралрните процеси кои се испитуваат во овие експерименти за да ги објаснат резултатите и да ги водат идните истражувања. Целите на истражувањето за хемиската физика вклучуваат разбирање на хемиските врски и реакции на квантно механичко ниво, објаснување на структурата и реактивноста на јони и радикали на гасната фаза и откривање точни приближувања за да се направи физика на хемиски феномени пресметано пристапно. Хемиските физичари бараат одговори на прашања како што се:

  • Можеме ли експериментално да ги тестираме квантните механички предвидувања на вибрациите и ротациите на едноставни молекули? Или дури и оние на комплексните молекули (како што е белковината)?
  • Можеме ли да развиеме поточни методи за пресметување на електронската структура и својствата на молекулите?
  • Можеме ли да ги разбереме хемиските реакции од првите принципи?
  • Зошто квантните точки почнуваат да трепнуваат (во модел што сугерира фрактална кинетика) по апсорпција на фотоните?
  • Како се реализираат хемиските реакции?
  • Кој е чекор-по-чекор процес кој се јавува кога изолираната молекула станува солутирана? Или, кога целиот ансамбл на молекулите станува солутиран?
  • Можеме ли да ги користиме својствата на негативните јони за да ги утврдиме молекуларните структури, да ја разбереме динамиката на хемиските реакции или да објасниме фотодисоцијација?
  • Зошто поток на меки рентгенски зраци избива доволно електрони од атомите во ксенонските јата за да предизвика јатото да експлодира?

Списанија[уреди | уреди извор]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Slater, J.C. (1939). Introduction to Chemical Physics.
  2. Detail for CIP Code 40.0508