Список на ѕвезди во соѕвездието Андромеда

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај

Ова е список на значајни ѕвезди од соѕвездието Андромеда, подредени според нивната сјајност.

Име B F HD HIP РА Дек прив.
вел.
апс.
вел.
Растојание (сг) Спектрална класа Забелешки
α And α 21 358 677 00ч 08м 23.17с +29° 05′ 27.0″ 2.07 −0.30 97 B9p Alpheratz, Alpherat, Al'faret, Al'ferats, Sirrah, Sirah, Сирах; спектроскопска двојка
β And β 43 6860 5447 01ч 09м 43.80с +35° 37′ 15.0″ 2.07 −1.86 199 M0IIIvar Mirach, Merach, Mirac, Mirak, Mirakh, Merak, Mirar, Mirath, Mirax, El Mizar, Al Mizar, Мирах; варијабилна
γ1 And γ1 57 12533 9640 02ч 03м 53.92с +42° 19′ 47.5″ 2.10 −3.08 355 B8V Almach, Almaak, Alamak, Almak, Almaach, Alamac, Алмак; четворен ѕвезден систем
δ And δ 31 3627 3092 00ч 39м 19.60с +30° 51′ 40.4″ 3.27 0.81 101 K3III... Sadiradra, Saderazra, Sadir Elazra; спектроскопска двојка; се претпоставува дека е променлива
51 And 51 9927 7607 01ч 37м 59.50с +48° 37′ 42.6″ 3.59 −0.04 174 K3III υ Per; Anfal, El Enfal; повеќеѕвезден систем
ο And ο 1 217675 113726 23ч 01м 55.25с +42° 19′ 33.5″ 3.62 −3.01 692 B6pv SB ѕвезден систем со четири компоненти; γ Cas variable, Шаблон:Променлива ѕвезда
λ And λ 16 222107 116584 23ч 37м 33.71с +46° 27′ 33.0″ 3.81 1.75 84 G8III-IV RS CVn variable, Шаблон:Променлива ѕвезда
μ And μ 37 5448 4436 00ч 56м 45.10с +38° 29′ 57.3″ 3.86 0.75 136 A5V повеќеѕвезден систем
ζ And ζ 34 4502 3693 00ч 47м 20.39с +24° 16′ 02.6″ 4.08 0.35 181 K1II β Lyr/RS CVn variable, Шаблон:Променлива ѕвезда
υ And υ 50 9826 7513 01ч 36м 47.98с +41° 24′ 23.0″ 4.10 3.45 44 F8V has three planets (b, c, & d)
κ And κ 19 222439 116805 23ч 40м 24.44с +44° 20′ 02.3″ 4.15 0.57 170 B9IVn triple star
φ And φ 42 6811 5434 01ч 09м 30.12с +47° 14′ 30.6″ 4.26 −2.51 736 B7III Keun Nan Mun; emission-line star
ι And ι 17 222173 116631 23ч 38м 08.18с +43° 16′ 05.1″ 4.29 −1.65 502 B8V
π And π 29 3369 2912 00ч 36м 52.84с +33° 43′ 09.7″ 4.34 −2.18 656 B5V спектроскопска двојка; се претпоставува дека е променлива
ε And ε 30 3546 3031 00ч 38м 33.50с +29° 18′ 44.5″ 4.34 0.77 169 G5III...
η And η 38 5516 4463 00ч 57м 12.43с +23° 25′ 03.9″ 4.40 0.04 243 G8III-IV спектроскопска двојка
σ And σ 25 1404 1473 00ч 18м 19.71с +36° 47′ 07.2″ 4.51 1.33 141 A2V се претпоставува дека е променлива
ν And ν 35 4727 3881 00ч 49м 48.83с +41° 04′ 44.2″ 4.53 −2.06 679 B5V SB спектроскопска двојка
7 And 7 219080 114570 23ч 12м 32.92с +49° 24′ 21.5″ 4.53 2.58 80 F0V
θ And θ 24 1280 1366 00ч 17м 05.54с +38° 40′ 54.0″ 4.61 0.16 253 A2V се претпоставува дека е променлива
3 And 3 218031 113919 23ч 04м 10.83с +50° 03′ 06.1″ 4.64 0.94 179 K0III
65 And 65 14872 11313 02ч 25м 37.40с +50° 16′ 43.2″ 4.73 −0.39 345 K4III тројна ѕвезда
58 And 58 13041 9977 02ч 08м 29.15с +37° 51′ 33.1″ 4.78 0.86 198 A5IV-V
8 And 8 219734 115022 23ч 17м 44.62с +49° 00′ 55.0″ 4.82 −1.69 655 M2III се претпоставува дека е променлива
ω And ω 48 8799 6813 01ч 27м 39.09с +45° 24′ 25.0″ 4.83 2.57 92 F5IV
γ2 And γ2 57 12534 02ч 03м 54.70с +42° 19′ 51.0″ 4.84 дел од системот γ And; тројна ѕвезда
60 And b 60 13520 10340 02ч 13м 13.34с +44° 13′ 54.1″ 4.84 −1.32 556 K4III се претпоставува дека е променлива
ξ And ξ 46 8207 6411 01ч 22м 20.39с +45° 31′ 43.5″ 4.87 0.98 195 K0III-IV Adhil
τ And τ 53 10205 7818 01ч 40м 34.80с +40° 34′ 37.6″ 4.96 −1.64 681 B8III се претпоставува дека е променлива
10307 7918 01ч 41м 46.52с +42° 36′ 49.7″ 4.96 4.45 41 G2V
ψ And ψ 20 223047 117221 23ч 46м 02.04с +46° 25′ 13.0″ 4.97 −3.05 1309 G5Ib повеќеѕвезден систем
22 And 22 571 841 00ч 10м 19.24с +46° 04′ 20.2″ 5.01 −2.44 1006 F2II
χ And χ 52 10072 7719 01ч 39м 21.02с +44° 23′ 10.1″ 5.01 0.66 242 G8III... Keun Nan Mun
41 And 41 6658 5317 01ч 08м 00.72с +43° 56′ 32.1″ 5.04 1.14 196 A3m
2 And 2 217782 113788 23ч 02м 36.34с +42° 45′ 28.1″ 5.09 −0.06 349 A3Vn повеќеѕвезден систем
V428 And 3346 2900 00ч 36м 46.47с +44° 29′ 18.6″ 5.14 −1.38 656 K5III semiregular variable ΔV = 0.06m , можно е да има планетарен систем
ρ And ρ 27 1671 1686 00ч 21м 07.23с +37° 58′ 07.3″ 5.16 1.71 160 F5III
2421 2225 00ч 28м 13.59с +44° 23′ 40.2″ 5.18 0.63 265 A2Vs спектроскопска двојка
64 And 64 14770 11220 02ч 24м 24.89с +50° 00′ 23.9″ 5.19 −0.11 375 G8III
28 And 28 2628 2355 00ч 30м 07.34с +29° 45′ 06.1″ 5.20 1.43 185 A7III GN And; low-amplitude δ Sct variable, Vmax = +5.18m, Vmin = +5.22m, P = 0.0689797 d
14 And 14 221345 116076 23ч 31м 17.20с +39° 14′ 11.0″ 5.22 0.80 249 K0III се претпоставува дека е променлива; има планета (b)
49 And A 49 9057 6999 01ч 30м 06.10с +47° 00′ 26.6″ 5.27 0.53 290 K0III
32 And 32 3817 3231 00ч 41м 07.20с +39° 27′ 31.2″ 5.30 0.18 344 G8III
4 And 4 218452 114200 23ч 07м 39.28с +46° 23′ 14.3″ 5.30 0.20 342 K5III двојна ѕвезда
6 Per 6 13530 10366 02ч 13м 36.02с +51° 03′ 58.4″ 5.31 1.38 199 G8III:var спектроскопска двојка; се претпоставува дека е променлива
62 And c 62 14212 10819 02ч 19м 16.85с +47° 22′ 48.0″ 5.31 0.84 255 A1V
18 And 18 222304 116709 23ч 39м 08.35с +50° 28′ 18.3″ 5.35 −0.04 390 B9V
55 And 55 11428 8814 01ч 53м 17.35с +40° 43′ 47.3″ 5.42 −0.67 540 K1III двојна ѕвезда
11 And 11 219945 115152 23ч 19м 29.79с +48° 37′ 30.7″ 5.44 0.43 328 K0III
3421 2942 00ч 37м 21.23с +35° 23′ 58.2″ 5.45 −2.03 1022 G5III
36 And 36 5286 4288 00ч 54м 58.02с +23° 37′ 42.4″ 5.46 2.51 127 K1IV се претпоставува дека е променлива
15 And 15 221756 116354 23ч 34м 37.55с +40° 14′ 11.6″ 5.55 1.28 233 A1III V340 And; low-amplitude δ Sct variable, ΔV = 0.007m
63 And 63 14392 10944 02ч 20м 58.17с +50° 09′ 05.5″ 5.57 0.38 356 B9p Si PZ And; α2 CVn variable, ΔV = 0.045m
47 And 47 8374 6514 01ч 23м 40.56с +37° 42′ 54.0″ 5.60 1.54 211 A1m
10204 7825 01ч 40м 39.56с +43° 17′ 51.9″ 5.63 1.05 268 A9IV:
44 And 44 6920 5493 01ч 10м 18.85с +42° 04′ 53.7″ 5.67 2.06 172 F8V
5 And 5 218470 114210 23ч 07м 45.25с +49° 17′ 43.6″ 5.68 3.02 111 F5V
5788 4675 01ч 00м 03.55с +44° 42′ 47.9″ 5.69 0.14 420 A2Vn двојна ѕвезда
56 And 56 11749 9021 01ч 56м 09.23с +37° 15′ 06.5″ 5.69 0.73 320 G8III... повеќеѕвезден систем
23 And 23 905 1086 00ч 13м 30.94с +41° 02′ 08.6″ 5.71 2.99 114 F0IV
16028 12072 02ч 35м 38.74с +37° 18′ 44.2″ 5.72 −0.86 676 K4III тројна ѕвезда
13 And 13 220885 115755 23ч 27м 07.33с +42° 54′ 43.1″ 5.75 0.97 294 B9III V388 And; α2 CVn variable, Шаблон:Променлива ѕвезда
12 And 12 220117 115280 23ч 20м 53.17с +38° 10′ 56.9″ 5.77 2.63 138 F5V тројна ѕвезда
1632 1657 00ч 20м 45.54с +32° 54′ 40.4″ 5.79 −0.69 646 K5III
45 And 45 7019 5550 01ч 11м 10.29с +37° 43′ 26.9″ 5.80 −1.44 916 B7III-IV двојна ѕвезда
14622 11090 02ч 22м 50.36с +41° 23′ 47.5″ 5.81 2.44 154 F0III-IV има две оптички придружнички
10 And 10 219981 115191 23ч 19м 52.38с +42° 04′ 40.9″ 5.81 −0.30 542 M0III
222109 116582 23ч 37м 32.03с +44° 25′ 44.5″ 5.81 −1.20 823 B8V двојна ѕвезда
224635 118281 23ч 59м 29.33с +33° 43′ 26.9″ 5.81 3.50 95 F8 повеќеѕвезден систем
OU And 223460 117503 23ч 49м 40.96с +36° 25′ 31.4″ 5.86 0.21 440 G1IIIe FK Com variable, ΔV = 0.036m
1439 1493 00ч 18м 38.22с +31° 31′ 02.0″ 5.88 −0.23 543 A0IV
2767 2475 00ч 31м 25.61с +33° 34′ 54.1″ 5.88 0.10 467 K1III... двојна ѕвезда
1606 1630 00ч 20м 24.39с +30° 56′ 08.2″ 5.89 −0.37 582 B7V се претпоставува дека е променлива
11727 9001 01ч 55м 54.47с +37° 16′ 40.1″ 5.89 −1.52 991 K5III оптички е дел од 56 And
KK And 9531 7321 01ч 34м 16.60с +37° 14′ 13.9″ 5.90 0.50 392 B8Vp(Si) α2 CVn variable, ΔV = 0.012m, P = 0.6684 d
16176 12181 02ч 36м 57.08с +38° 44′ 02.3″ 5.91 2.24 177 F5V
6 And 6 218804 114430 23ч 10м 27.36с +43° 32′ 41.1″ 5.91 3.65 92 F5IV
10975 8423 01ч 48м 38.84с +37° 57′ 10.6″ 5.94 1.06 308 K0III
39 And 39 6116 4903 01ч 02м 54.28с +41° 20′ 42.7″ 5.95 0.84 344 A5m двојна ѕвезда
8671 6711 01ч 26м 18.60с +43° 27′ 28.4″ 5.98 2.90 135 F7V
9 And 9 219815 115065 23ч 18м 23.33с +41° 46′ 25.3″ 5.98 0.17 472 A7m AN And; β Lyr variable, Шаблон:Променлива ѕвезда
5608 4552 00ч 58м 14.19с +33° 57′ 03.8″ 5.99 2.17 190 K0
224165 117956 23ч 55м 33.48с +47° 21′ 21.0″ 6.01 −2.46 1614 G8Ib
224342 118071 23ч 57м 03.63с +42° 39′ 29.7″ 6.01 −2.22 1442 F8III
4335 3604 00ч 46м 10.80с +44° 51′ 41.4″ 6.03 0.32 452 B9.5IIIMNp.
13594 10403 02ч 14м 02.53с +47° 29′ 03.8″ 6.05 2.96 135 F5V
3883 3269 00ч 41м 35.98с +24° 37′ 44.6″ 6.06 0.30 462 A7m се претпоставува дека е променлива
166 544 00ч 06м 36.53с +29° 01′ 19.0″ 6.07 5.39 45 K0V се претпоставува дека е променлива
5118 4185 00ч 53м 28.22с +37° 25′ 05.9″ 6.07 0.77 374 K3III:
221293 116030 23ч 30м 39.54с +38° 39′ 44.0″ 6.07 −0.33 621 G9III
223229 117340 23ч 47м 33.05с +46° 49′ 57.3″ 6.08 −1.96 1320 B3IV се претпоставува дека е променлива
225239 394 00ч 04м 53.21с +34° 39′ 34.4″ 6.09 3.26 120 G2V
59 And A 59 13294 10176 02ч 10м 52.83с +39° 02′ 22.5″ 6.09 1.56 263 B9V двојна ѕвезда
26 And 26 1438 1501 00ч 18м 42.15с +43° 47′ 28.1″ 6.10 −0.53 692 B8V двојна ѕвезда
5526 4501 00ч 57м 39.64с +45° 50′ 21.8″ 6.10 0.45 439 K2III
225218 365 00ч 04м 36.60с +42° 05′ 33.2″ 6.11 −2.45 1680 B9III двојна ѕвезда
7647 5993 01ч 17м 05.05с +44° 54′ 07.5″ 6.11 −0.18 590 K5
1185 1302 00ч 16м 21.50с +43° 35′ 42.4″ 6.12 1.28 303 A2V двојна ѕвезда
218416 114162 23ч 07м 10.05с +52° 48′ 59.6″ 6.12 0.55 423 K0III
GO And 4778 3919 00ч 50м 18.21с +45° 00′ 08.1″ 6.13 1.34 296 A0p... α2 CVn variable, ΔV = 0.03m, P = 2.156 d
7158 5650 01ч 12м 34.06с +45° 20′ 14.9″ 6.13 −0.52 698 M1III
66 And 66 15138 11465 02ч 27м 51.75с +50° 34′ 12.7″ 6.16 2.54 173 F4V спектроскопска двојка
14372 10924 02ч 20м 41.50с +47° 18′ 39.0″ 6.17 −0.87 836 B5V
743 967 00ч 11м 59.03с +48° 09′ 08.5″ 6.18 0.05 550 K4III
3411 2926 00ч 37м 07.20с +24° 00′ 51.3″ 6.18 1.13 334 K2III
221776 116365 23ч 34м 46.73с +38° 01′ 26.3″ 6.18 −0.41 678 K5 двојна ѕвезда
16327 12287 02ч 38м 17.86с +37° 43′ 36.6″ 6.19 1.60 270 F6III тројна ѕвезда
221246 115996 23ч 30м 07.39с +49° 07′ 59.3″ 6.19 −0.91 856 K5III член од ѕвезденото јато NGC 7686
OP And 9746 7493 01ч 36м 27.21с +48° 43′ 22.2″ 6.20 0.65 420 K1III: BY Dra variable, ΔV = 0.09m
400 699 00ч 08м 41.02с +36° 37′ 38.7″ 6.21 3.61 108 F8IV
14213 10814 02ч 19м 10.84с +46° 28′ 20.2″ 6.21 0.50 452 A4V
952 1123 00ч 14м 02.29с +33° 12′ 21.9″ 6.22 1.45 293 A1V
895 1076 00ч 13м 23.93с +26° 59′ 15.4″ 6.24 0.78 403 G0III тројна ѕвезда
222451 116824 23ч 40м 40.47с +36° 43′ 14.6″ 6.24 3.01 144 F1V
224906 137 00ч 01м 43.85с +42° 22′ 01.7″ 6.25 −1.80 1331 B9IIIp Mn
11613 8922 01ч 54м 53.75с +40° 42′ 07.9″ 6.25 1.13 345 K2
220105 115261 23ч 20м 44.11с +44° 06′ 58.5″ 6.25 1.73 261 A5Vn двојна ѕвезда
221661 116292 23ч 33м 42.99с +45° 03′ 29.1″ 6.25 0.12 548 G8II
2942 2583 00ч 32м 49.09с +28° 16′ 48.8″ 6.26 0.47 469 G8II тројна ѕвезда
8774 6776 01ч 27м 06.21с +34° 22′ 39.3″ 6.27 3.12 139 F7IVsvar
2507 2270 00ч 28м 56.67с +36° 53′ 58.9″ 6.28 0.51 464 G5III
8375 6512 01ч 23м 37.31с +34° 14′ 44.2″ 6.28 2.43 192 G8IV
11624 8930 01ч 54м 57.63с +37° 07′ 42.0″ 6.28 0.25 525 K0 член на ѕвезденото јато NGC 752
7758 6087 01ч 18м 10.14с +47° 25′ 11.0″ 6.29 −2.07 1531 K0
16350 12305 02ч 38м 27.94с +38° 05′ 21.0″ 6.29 −0.47 734 B9.5V
219962 115171 23ч 19м 41.37с +48° 22′ 51.1″ 6.29 0.47 475 K1III
217314 113501 22ч 59м 10.37с +52° 39′ 16.0″ 6.31 −0.26 672 K2
10597 8127 01ч 44м 26.53с +46° 08′ 23.2″ 6.32 0.23 540 K5III
219290 114714 23ч 14м 14.34с +50° 37′ 04.5″ 6.32 0.82 411 A0V
10486 8044 01ч 43м 16.39с +45° 19′ 21.5″ 6.33 2.61 181 K2IV
10874 8370 01ч 47м 48.00с +46° 13′ 47.6″ 6.33 2.50 190 F6V
1075 1208 00ч 15м 06.93с +31° 32′ 08.7″ 6.34 −1.70 1320 K5
HD 8673 8673 6702 01ч 26м 08.62с +34° 34′ 47.7″ 6.34 3.43 125 F7V има непотврдена планета или кафеаво џуџе (b)
1083 1215 00ч 15м 10.55с +27° 17′ 00.5″ 6.35 0.84 412 A1Vn двојна ѕвезда
1527 1575 00ч 19м 41.58с +40° 43′ 46.2″ 6.35 0.25 541 K1III
221970 116505 23ч 36м 30.52с +32° 54′ 15.1″ 6.35 1.92 251 F6V
CG And 224801 63 00ч 00м 43.62с +45° 15′ 12.0″ 6.36 −0.23 678 B9p SiEu α2 CVn variable, Шаблон:Променлива ѕвезда
16004 12057 02ч 35м 27.89с +39° 39′ 52.1″ 6.36 0.11 580 B9MNp... тројна ѕвезда
13818 10562 02ч 15м 57.69с +47° 48′ 43.4″ 6.37 0.61 462 G9III-IV
LN And 217811 113802 23ч 02м 45.15с +44° 03′ 31.6″ 6.37 −1.42 1177 B2V double star; short-period β Cep variable, Vmax = 6.38m, Vmin = ?m, P = 0.0196 d
V385 And 220524 115530 23ч 24м 08.88с +41° 36′ 46.3″ 6.37 −1.55 1249 M0 неправилно променлива, Шаблон:Променлива ѕвезда
GY And 9996 7651 01ч 38м 31.84с +45° 23′ 58.9″ 6.38 0.66 455 B9Vp (Cr-Eu) Promethium lines; α2 CVn variable, Шаблон:Променлива ѕвезда
13013 9983 02ч 08м 33.55с +44° 27′ 34.4″ 6.38 0.78 430 G8III
218365 114152 23ч 07м 04.99с +35° 38′ 11.3″ 6.38 −0.08 638 K0
9712 7444 01ч 35м 52.46с +41° 04′ 35.1″ 6.39 1.01 388 K1III
8801 6794 01ч 27м 26.67с +41° 06′ 04.0″ 6.42 2.69 182 Am... δ Scuti variable, Шаблон:Променлива ѕвезда
217731 113750 23ч 02м 11.32с +44° 34′ 22.4″ 6.43 1.22 359 K0
222641 116941 23ч 42м 14.68с +44° 59′ 30.3″ 6.43 −0.48 786 K5III се претпоставува дека е променлива
7853 6140 01ч 18м 47.02с +37° 23′ 10.7″ 6.44 0.71 456 A5m двојна ѕвезда
14221 10830 02ч 19м 22.77с +48° 57′ 19.0″ 6.44 2.39 210 F4V
219668 114981 23ч 17м 16.59с +45° 09′ 51.5″ 6.44 2.10 241 K0IV
6114 4911 01ч 03м 01.47с +47° 22′ 34.3″ 6.46 1.39 337 A9V двојна ѕвезда
11884 9163 01ч 57м 59.23с +47° 05′ 43.9″ 6.48 −1.24 1140 K0
ET And 219749 115036 23ч 17м 55.99с +45° 29′ 20.2″ 6.48 0.36 545 B9Vp(Si) α2 CVn variable, Шаблон:Променлива ѕвезда
222399 116781 23ч 40м 02.82с +37° 39′ 10.2″ 6.49 1.74 291 F2IV двојна ѕвезда
800 1009 00ч 12м 34.08с +44° 42′ 26.1″ 6.50 0.50 517 K0
59 And B 59 13295 10180 02ч 10м 53.67с +39° 02′ 36.0″ 6.82 −1.76 1698 A1Vn дел од системот 59 And
R And 1967 00ч 24м 02.00с +38° 34′ 38.0″ 7.39 Mira variable, Шаблон:Променлива ѕвезда
Groombridge 34 1326 1475 00ч 18м 22.9с +44° 01′ 22.0″ 8.01 11.62 M6Ve + M1Ve 16-та најблиска, ѕвезден систем, двојна; и двете се дел од GQ And и GX And пламена ѕвезда, Шаблон:Променлива ѕвезда, Шаблон:Променлива ѕвезда
Z And 221650 116287 23ч 33м 39.95с +48° 49′ 05.9″ 10.53 1393 M2III + B1eq прототип на Z And variables, Шаблон:Променлива ѕвезда
GSC 03239-00992 23ч 39м 05.81с +42° 27′ 57.5″ 10.54 4.03 650 F има транзитна планета HAT-P-6b
WASP-1 00ч 20м 40с +31° 59′ 24″ 11.79 1000 F7V има транзитна планета (b)
Ross 248 23ч 41м 54.7с +44° 10′ 30″ 12.29 10.32 M5.5v HH And; осми најбизок ѕвезден сситем, пламена ѕвезда
S And 00ч 42м 44с +41° 16′ 00″ 2.5×106 Ia SN 1885; супернова од типот Ia во Галаксијата Андромеда, Шаблон:Променлива ѕвезда

Види исто така[уреди]

Наводи[уреди]