Список на ѕвезди во соѕвездието Крма

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај

Ова е листа на забележани ѕвезди во соѕвездието Крма, наредени според сјајноста.

Бајеровото означување (грчките букви) на ѕвездите од ова соѕвездие се дадени уште во времето кога било дел од соѕвездието Арго Навис. Откако Арго Навис е поделен на три соѕвездија, Кобилица, Едро и Крма, задржани се грчките букви во означувањето на ѕвездите. На пример, ѕвездата со ознака алфа од Арго Навис денес е дел од соѕвездието Кобилица, а соѕвездието Крма нема ѕвезда со ознака алфа.

Име B F HD HIP RA Dec прив.
маг.
апс.
маг.
Растојание (ly) Спектрална класа Забелешка
ζ Pup ζ 66811 39429 08ч 03м 35.07с −40° 00′ 11.5″ 2.21 −5.95 1399 O5Iaf Naos, Suhail Hadar, Muliphein
π Pup π 56855 35264 07ч 17м 08.56с −37° 05′ 51.0″ 2.71 −4.92 1094 K3Ib Ahadi
ρ Pup ρ 15 67523 39757 08ч 07м 32.70с −24° 18′ 16.0″ 2.83 1.41 63 F2mF5IIp Tureis
τ Pup τ 50310 32768 06ч 49м 56.14с −50° 36′ 51.8″ 2.94 −0.80 183 K0III... El Rehla, Al Rihla, Anazitisi
ν Pup ν 47670 31685 06ч 37м 45.67с −43° 11′ 45.3″ 3.17 −2.39 423 B8III SB Kaimana
σ Pup σ 59717 36377 07ч 29м 13.88с −43° 18′ 06.8″ 3.25 −0.51 184 K5III SB Hadir
ξ Pup ξ 7 63700 38170 07ч 49м 17.66с −24° 51′ 35.2″ 3.34 −4.74 1347 G6Ia Asmidiske, Azmidiske
HD 63032 c 63032 37819 07ч 45м 15.30с −37° 58′ 07.0″ 3.62 −4.52 1387 K4III
HD 64440 a 64440 38414 07ч 52м 13.05с −40° 34′ 32.9″ 3.71 −1.41 345 G5III...
3 Pup l 3 62623 37677 07ч 43м 48.47с −28° 57′ 17.4″ 3.94 A2Iab
HD 63922 P 63922 38164 07ч 49м 14.30с −46° 22′ 23.6″ 4.10 −4.80 1964 B0III
11 Pup j 11 65228 38835 07ч 56м 51.56с −22° 52′ 48.5″ 4.20 −1.74 502 F7/F8II
HD 64760 J 64760 38518 07ч 53м 18.16с −48° 06′ 10.6″ 4.22 −4.65 1940 B0.5Ib
ο Pup ο 63462 38070 07ч 48м 05.17с −25° 56′ 13.8″ 4.40 −5.00 2470 B1IV:nne
16 Pup 16 67797 39906 08ч 09м 01.64с −19° 14′ 42.0″ 4.40 −1.41 472 B5V
HD 56096 L2 56096 34922 07ч 13м 32.23с −44° 38′ 25.9″ 4.42 0.50 198 M5e
HD 69142 h2 69142 40326 08ч 14м 02.89с −40° 20′ 51.8″ 4.42 −0.47 310 K1II/III
HD 68553 h1 68553 40091 08ч 11м 21.50с −39° 37′ 06.8″ 4.44 −4.36 1874 K4III
HD 70060 q 70060 40706 08ч 18м 33.39с −36° 39′ 34.3″ 4.44 2.16 93 A4m...
HD 60532 60532 36795 07ч 34м 03.18с –22° 17′ 45.8″ 4.46 2.41 84 F6V има две планети (b & c)
V Pup 65818 38957 07ч 58м 14.44с −49° 14′ 41.7″ 4.47 −3.29 1164 B1Vp + B2
HD 55892 I 55892 34834 07ч 12м 33.74с −46° 45′ 34.4″ 4.49 2.86 69 F0IV
HD 64503 b 64503 38455 07ч 52м 38.65с −38° 51′ 46.2″ 4.49 −1.98 640 B2V
k1 Pup k1 61555 37229 07ч 38м 49.88с −26° 48′ 14.0″ 4.50 −1.92 454 B6V Markab, Markeb; дел од системот k Puppis
HD 61330 f 61330 37096 07ч 37м 22.12с −34° 58′ 06.9″ 4.53 −0.67 358 B8IV/V
65810 39095 07ч 59м 52.06с −18° 23′ 56.9″ 4.61 0.29 238 A1V
k2 Pup k2 61556 07ч 38м 49.80с −26° 48′ 13.0″ 4.62 -1.81 462 B5IV дел од системот k Puppis
1 Pup 1 62576 37648 07ч 43м 32.40с −28° 24′ 39.4″ 4.63 −2.75 976 K5III
64740 38500 07ч 53м 03.64с −49° 36′ 47.1″ 4.63 −2.09 720 B1.5Vp
HD 57150 v1 57150 35363 07ч 18м 18.40с −36° 44′ 02.3″ 4.65 −2.42 847 B2V+...
59890 36514 07ч 30м 42.61с −30° 57′ 44.2″ 4.65 −4.00 1753 G2Ib...
HD 60863 p 60863 36917 07ч 35м 22.94с −28° 22′ 09.4″ 4.65 0.46 225 B8V
HD 61429 m 61429 37173 07ч 38м 18.05с −25° 21′ 53.2″ 4.69 −1.45 551 B8IV
HD 63744 Q 63744 38089 07ч 48м 20.25с −47° 04′ 39.1″ 4.69 0.48 227 K0III
19 Pup 19 68290 40084 08ч 11м 16.32с −12° 55′ 37.3″ 4.72 0.95 185 K0III
68601 40096 08ч 11м 25.90с −42° 59′ 14.2″ 4.73 −6.04 4657 A7Ib
56456 35020 07ч 14м 38.14с −48° 16′ 18.9″ 4.75 −0.43 354 B8/B9V
χ Pup χ 65456 38901 07ч 57м 40.11с −30° 20′ 04.5″ 4.76 −3.47 1442 A7III
HD 68980 r 68980 40274 08ч 13м 29.52с −35° 53′ 58.4″ 4.78 −2.61 979 B2ne
60414 36773 07ч 33м 47.97с −14° 31′ 26.0″ 4.82 −5.25 3361 A4Ia
HD 54893 A 54893 34495 07ч 08м 51.08с −39° 39′ 20.4″ 4.83 −1.98 751 B3IV/V
HD 70555 w 70555 40945 08ч 21м 23.03с −33° 03′ 15.7″ 4.83 −2.22 838 K2/K3III
HD 61831 d1 61831 37297 07ч 39м 27.35с −38° 18′ 29.0″ 4.84 −1.39 574 B3V
59612 36431 07ч 29м 51.41с −23° 01′ 27.5″ 4.85 −5.13 3228 A6Ib/II
HD 56022 L1 56022 34899 07ч 13м 13.37с −45° 10′ 57.1″ 4.87 1.14 181 Ap
HD 53811 H 53811 34059 07ч 03м 53.66с −49° 35′ 03.3″ 4.92 1.07 192 A4IV
51799 33357 06ч 56м 15.99с −48° 43′ 16.2″ 4.94 −2.62 1062 M1III
140 Pup 140 61772 37379 07ч 40м 23.21с −15° 15′ 49.9″ 4.98 −1.60 676 K3III
50235 32855 06ч 50м 52.35с −34° 22′ 02.4″ 4.99 −2.23 906 K2/K3III
20 Pup 20 68752 40259 08ч 13м 19.98с −15° 47′ 17.6″ 4.99 −2.89 1230 G5Ib/II
212 Pup 212 64379 38423 07ч 52м 15.80с −34° 42′ 21.7″ 5.01 3.73 59 F3/F5V
56779 35226 07ч 16м 49.42с −36° 35′ 33.5″ 5.03 −2.31 959 B3V
4 Pup 4 62952 37891 07ч 45м 56.88с −14° 33′ 49.8″ 5.03 0.73 236 F2V
62644 37606 07ч 42м 57.16с −45° 10′ 18.4″ 5.04 3.13 79 G5IV
Y Pup 47973 31765 06ч 38м 37.63с −48° 13′ 12.8″ 5.05 −0.58 436 G8III
HD 60584 n 60584 36817 07ч 34м 18.67с −23° 28′ 25.2″ 5.06 2.74 95 F6V
HD 52092 t 52092 33558 06ч 58м 25.11с −34° 06′ 42.2″ 5.07 −1.77 760 B4IV/V
63465 38010 07ч 47м 25.00с −38° 30′ 40.2″ 5.07 −2.83 1240 B2IV/V
HD 65551 N 65551 38872 07ч 57м 18.43с −44° 06′ 35.6″ 5.08 −2.90 1283 B2.5IV
12 Pup 12 65699 39023 07ч 59м 05.72с −23° 18′ 37.4″ 5.09 −1.82 786 G8II
69081 40321 08ч 13м 58.32с −36° 19′ 20.3″ 5.09 −2.70 1177 B2V:
HD 57219 v2 57219 35406 07ч 18м 38.19с −36° 44′ 33.9″ 5.11 −1.93 836 A0V
55526 34670 07ч 10м 47.50с −48° 55′ 57.3″ 5.12 0.21 313 K2III
W Pup 62713 37664 07ч 43м 41.83с −40° 56′ 00.0″ 5.12 1.02 215 K1III
X Pup 50223 32765 06ч 49м 54.62с −46° 36′ 55.7″ 5.14 3.13 82 F5III
HD 65685 O 65685 38917 07ч 57м 51.73с −45° 34′ 39.9″ 5.14 0.32 300 K2III
9 Pup 9 64096 38382 07ч 51м 46.34с −13° 53′ 49.9″ 5.16 4.05 54 G2V
6 Pup 6 63697 38211 07ч 49м 41.17с −17° 13′ 41.2″ 5.17 0.72 253 K3III
70556 40943 08ч 21м 21.05с −36° 29′ 03.1″ 5.18 −3.31 1630 B2IV-V+...
HD 53704 C 53704 34081 07ч 04м 02.81с −42° 20′ 14.8″ 5.20 0.27 315 Am
63578 38020 07ч 47м 31.51с −46° 36′ 30.6″ 5.22 −3.33 1672 B1V
65925 39061 07ч 59м 28.43с −39° 17′ 48.6″ 5.22 1.41 189 F3V
HD 57240 F 57240 35393 07ч 18м 33.52с −39° 12′ 37.1″ 5.24 −0.55 469 A0V
66888 39487 08ч 04м 16.19с −32° 40′ 29.4″ 5.25 −4.03 2345 M2II
HD 49591 x 49591 32537 06ч 47м 21.41с −37° 55′ 46.8″ 5.27 0.24 331 B8/B9V
46273 30953 06ч 29м 49.13с −50° 14′ 20.3″ 5.28 1.71 169 F2V
HD 55719 E 55719 34802 07ч 12м 15.82с −40° 29′ 55.6″ 5.30 −0.32 434 A3p...
188 Pup 188 63660 38146 07ч 49м 01.70с −24° 54′ 44.1″ 5.32 0.35 321 G2
71176 41260 08ч 25м 03.76с −24° 02′ 46.5″ 5.32 −0.64 506 K4/K5III
67456 39734 08ч 07м 18.05с −20° 33′ 15.6″ 5.33 −2.54 1221 A3Ib/II
171 Pup 171 63077 37853 07ч 45м 35.18с −34° 10′ 35.6″ 5.36 4.45 50 G0V
65460 38846 07ч 56м 57.81с −43° 30′ 01.5″ 5.36 −2.32 1120 B2.5V
HD 59635 y 59635 36363 07ч 29м 05.71с −38° 48′ 43.6″ 5.41 −0.75 556 B3V
62226 37450 07ч 41м 15.83с −38° 32′ 00.9″ 5.41 −0.98 617 B3V
HD 60606 z 60606 36778 07ч 33м 51.05с −36° 20′ 18.2″ 5.42 −2.54 1273 B2Vne
64572 38497 07ч 53м 03.51с −36° 21′ 49.6″ 5.44 −1.39 756 K1IIICN...
71459 41323 08ч 25м 51.92с −42° 09′ 11.2″ 5.45 −1.53 813 B3V
5 Pup 5 63336 38048 07ч 47м 56.78с −12° 11′ 34.4″ 5.48 3.08 99 F5+...
64802 38593 07ч 54м 11.01с −35° 52′ 38.3″ 5.48 −1.47 801 B2V
66624 39360 08ч 02м 44.79с −41° 18′ 35.5″ 5.52 −0.35 486 Ap Si
71377 41395 08ч 26м 42.01с −12° 32′ 04.3″ 5.52 0.95 268 K1/K2III
18 Pup 18 68146 40035 08ч 10м 39.98с −13° 47′ 57.7″ 5.53 3.77 73 F7V
59256 36258 07ч 27м 59.17с −29° 09′ 21.2″ 5.55 −1.03 674 B9Vsp...
53705 34065 07ч 03м 57.40с −43° 36′ 32.3″ 5.56 4.51 53 G3V...
70442 40944 08ч 21м 21.22с −20° 04′ 44.4″ 5.58 −0.12 450 A3V
70002 40678 08ч 18м 17.39с −35° 27′ 06.1″ 5.59 0.08 413 K2III
62578 37623 07ч 43м 12.00с −36° 03′ 00.4″ 5.60 −0.72 598 B5V
63852 38200 07ч 49м 35.43с −33° 17′ 20.2″ 5.61 −1.02 691 M0III
62747 37751 07ч 44м 34.17с −24° 40′ 26.7″ 5.62 −3.16 1863 B2II
64152 38375 07ч 51м 43.05с −21° 10′ 25.5″ 5.62 1.00 274 K0III
56813 35181 07ч 16м 15.47с −46° 46′ 28.6″ 5.64 −0.99 692 K4III
60341 36732 07ч 33м 19.55с −19° 24′ 44.5″ 5.64 0.88 292 K0III
62412 37590 07ч 42м 48.15с −26° 21′ 04.5″ 5.64 0.59 333 K1III
60855 36981 07ч 36м 03.90с −14° 29′ 34.0″ 5.66 −2.87 1655 B2/3V(n)
67880 39943 08ч 09м 28.54с −16° 14′ 56.1″ 5.66 −1.59 921 B4V
71141 41242 08ч 24м 55.20с −23° 09′ 13.7″ 5.67 −0.76 631 A1III/IV
HD 61715 y3 61715 37174 07ч 38м 18.21с −48° 36′ 05.2″ 5.68 −5.26 5015 F4Iab
61068 37036 07ч 36м 41.04с −19° 42′ 08.5″ 5.69 −2.89 1698 B2II
HD 61391 y2 61391 37043 07ч 36м 43.93с −48° 49′ 48.6″ 5.69 −0.23 497 B9V
10 Pup 10 64238 38427 07ч 52м 18.88с −14° 50′ 46.2″ 5.69 −2.11 1185 F2IV/V
70523 40990 08ч 21м 54.66с −17° 35′ 10.7″ 5.71 0.99 286 K0III
56455 35029 07ч 14м 46.03с −46° 50′ 58.8″ 5.72 0.14 425 A0p
HD 61878 d2 61878 37322 07ч 39м 43.83с −38° 08′ 21.6″ 5.73 −0.64 612 B5V
HD 45572 G 45572 30591 06ч 25м 43.66с −48° 10′ 36.7″ 5.76 −0.82 675 B9V
HD 61899 d3 61899 37329 07ч 39м 47.88с −38° 15′ 38.4″ 5.76 −1.91 1116 B3III
69123 40344 08ч 14м 13.29с −35° 29′ 24.3″ 5.77 1.56 227 K1III
59550 36362 07ч 29м 04.92с −31° 27′ 22.4″ 5.78 −1.95 1144 B2IV
60666 36848 07ч 34м 34.83с −27° 00′ 44.8″ 5.78 0.87 313 K1III
HD 61641 e 61641 37223 07ч 38м 43.90с −36° 29′ 48.6″ 5.78 −1.58 964 B3III
HD 54475 D 54475 34339 07ч 07м 07.09с −40° 53′ 35.9″ 5.80 −1.26 842 B3V
62781 37710 07ч 44м 09.74с −36° 03′ 45.8″ 5.80 2.61 142 F0IV
56733 35202 07ч 16м 31.86с −38° 19′ 08.2″ 5.81 −0.78 679 B4V
63949 38159 07ч 49м 12.87с −46° 51′ 27.9″ 5.82 −3.03 1918 B1.5IV
66598 39380 08ч 03м 04.17с −32° 27′ 48.9″ 5.83 −0.18 518 K2/K3III
60345 36721 07ч 33м 09.78с −24° 42′ 38.8″ 5.84 0.98 306 A3III
HD 57197 M 57197 35347 07ч 18м 04.26с −43° 59′ 12.4″ 5.86 −0.54 621 B8II/III
HD 60585 n 60585 07ч 34м 19.10с −23° 28′ 29.0″ 5.87
63215 37915 07ч 46м 10.56с −37° 56′ 01.3″ 5.87 −0.57 632 B5V
70761 41074 08ч 22м 49.94с −26° 20′ 53.6″ 5.88 F2Iab
62893 37752 07ч 44м 34.20с −37° 56′ 34.6″ 5.89 −0.46 608 B8V
64225 38267 07ч 50м 23.88с −50° 30′ 33.7″ 5.89 1.39 259 K2III
59026 36143 07ч 26м 42.47с −34° 08′ 26.5″ 5.90 −1.47 973 B4V
63271 37995 07ч 47м 12.56с −22° 31′ 10.3″ 5.90 −1.51 988 B1/B2V
66358 39251 08ч 01м 37.53с −37° 17′ 01.4″ 5.90 −0.41 595 A3IV
61774 37364 07ч 40м 13.53с −19° 39′ 39.2″ 5.92 −0.80 720 K0III
41742 28790 06ч 04м 40.17с −45° 04′ 46.4″ 5.93 3.77 88 F4V
50445 32938 06ч 51м 42.45с −36° 13′ 48.5″ 5.94 2.23 180 A3V
55718 34817 07ч 12м 25.83с −36° 32′ 39.8″ 5.94 −1.27 903 B4V
63786 38167 07ч 49м 14.65с −35° 14′ 35.9″ 5.94 0.11 478 B9V
56410 35054 07ч 14м 57.15с −41° 25′ 35.1″ 5.95 −0.19 552 B4III/IV
59499 36345 07ч 28м 51.16с −31° 50′ 54.3″ 5.95 −0.31 582 B3V+...
HD 69830 69830 40693 08ч 18м 23.78с −12° 37′ 47.2″ 5.95 5.45 41 K0V има три планети со маса колку Нептун (b, c, и d); има астероиден појас
71267 41328 08ч 25м 55.60с −14° 55′ 47.1″ 5.96 0.91 333 A3m...
71302 41250 08ч 24м 57.22с −42° 46′ 11.5″ 5.97 −3.92 3105 B3V
59136 36236 07ч 27м 42.94с −22° 51′ 33.1″ 5.98 −1.18 881 B5III
65904 39014 07ч 59м 01.81с −45° 12′ 57.1″ 5.98 −1.61 1076 B4V
HD 61925 d4 61925 37345 07ч 39м 57.99с −37° 34′ 45.9″ 5.99 −2.10 1353 B4III
66210 39122 08ч 00м 14.72с −48° 58′ 53.8″ 6.01 0.70 377 A2V
71196 41282 08ч 25м 19.02с −21° 02′ 46.0″ 6.01 3.36 111 F2/F3V
63118 37823 07ч 45м 18.05с −43° 45′ 09.2″ 6.02 −1.15 886 B6IV
65211 38732 07ч 55м 46.60с −43° 50′ 42.2″ 6.02 −1.08 856 B6V
59438 36395 07ч 29м 21.98с −14° 59′ 53.1″ 6.05 3.39 111 F5V
64365 38370 07ч 51м 40.36с −42° 53′ 17.6″ 6.05 −2.61 1762 B2IV
2 Pup A 2 62864 37843 07ч 45м 29.14с −14° 41′ 25.7″ 6.06 0.85 359 A6/A7
69080 40341 08ч 14м 11.04с −32° 08′ 26.6″ 6.07 −2.35 1575 B2V
71487 41361 08ч 26м 17.74с −39° 03′ 32.3″ 6.07 −0.30 613 B9IV/V
54153 34253 07ч 06м 02.26с −38° 22′ 58.4″ 6.09 −0.44 660 G0III
65442 38845 07ч 56м 57.81с −42° 24′ 23.5″ 6.09 −0.58 703 K3III
60646 36807 07ч 34м 12.86с −33° 27′ 48.9″ 6.11 1.39 287 A9IV
63822 38246 07ч 50м 05.67с −19° 31′ 24.8″ 6.11 −2.69 1874 K1III
69082 40324 08ч 13м 58.71с −36° 20′ 26.9″ 6.11 −2.18 1482 B2IV/V
14 Pup 14 66834 39524 08ч 04м 41.42с −19° 43′ 41.4″ 6.12 −2.30 1575 B3III
70302 40876 08ч 20м 27.36с −22° 55′ 28.8″ 6.12 −0.58 712 G8/K0III
66255 39153 08ч 00м 28.97с −48° 52′ 18.4″ 6.13 −2.20 1509 A0p
22 Pup 22 70673 41067 08ч 22м 46.87с −13° 03′ 16.8″ 6.13 0.63 411 K0III
58634 35960 07ч 24м 47.36с −37° 17′ 28.5″ 6.14 −0.50 694 A8V
63640 38074 07ч 48м 08.55с −40° 39′ 08.3″ 6.14 −0.19 600 M2III
64876 38635 07ч 54м 39.93с −34° 50′ 48.1″ 6.14 −0.45 678 K4III
53952 34200 07ч 05м 32.05с −34° 46′ 40.1″ 6.15 2.42 182 F2V
67243 39617 08ч 05м 44.89с −33° 34′ 10.0″ 6.15 −3.94 3396 G1Ib
69511 40485 08ч 15м 58.83с −35° 54′ 11.5″ 6.15 −2.67 1895 K2III
70612 40947 08ч 21м 24.18с −39° 37′ 14.6″ 6.15 2.01 219 A4V
48383 32007 06ч 41м 14.17с −40° 20′ 59.5″ 6.16 −1.40 1058 B4V
62082 37465 07ч 41м 23.53с −22° 20′ 12.3″ 6.16 −0.95 860 M0/M1III
49336 32434 06ч 46м 12.16с −37° 46′ 31.3″ 6.19 −2.05 1449 B3Vne
61642 37202 07ч 38м 32.53с −38° 46′ 53.0″ 6.20 0.79 393 G8III
60325 36736 07ч 33м 22.19с −14° 20′ 17.9″ 6.21 −2.12 1509 B2II
65598 38879 07ч 57м 20.08с −47° 53′ 26.6″ 6.21 −1.24 1009 B5V
67977 39920 08ч 09м 10.19с −35° 27′ 18.2″ 6.21 0.82 389 G8III
69445 40476 08ч 15м 52.57с −30° 55′ 33.3″ 6.22 1.07 349 G6:III+...
51825 33451 06ч 57м 17.61с −35° 30′ 25.9″ 6.23 3.05 141 F5V
52362 33590 06ч 58м 41.74с −45° 46′ 03.3″ 6.23 0.66 424 A0V
63655 38184 07ч 49м 28.81с −13° 21′ 10.5″ 6.23 −2.57 1874 B8/B9II
51266 33139 06ч 54м 02.31с −50° 36′ 43.7″ 6.24 2.59 175 K0/K1III
42448 29129 06ч 08м 34.64с −44° 21′ 22.4″ 6.26 −0.55 751 B8II
59235 36264 07ч 28м 01.92с −26° 50′ 20.4″ 6.26 −0.28 664 K4III
51682 33394 06ч 56м 45.70с −35° 20′ 28.9″ 6.27 −0.21 644 K2III
60559 36728 07ч 33м 13.17с −40° 03′ 30.7″ 6.27 −0.30 672 B8IV (p Si)
68242 39974 08ч 09м 47.70с −42° 38′ 27.0″ 6.27 −1.12 979 B+...
42834 29304 06ч 10м 39.93с −45° 16′ 55.2″ 6.28 −0.26 663 A0V
48543 32091 06ч 42м 16.39с −38° 23′ 55.7″ 6.28 1.48 298 A+...
65183 38792 07ч 56м 22.72с −30° 17′ 04.3″ 6.28 −1.59 1221 M5/M6III
66812 39420 08ч 03м 29.62с −42° 56′ 54.0″ 6.28 −0.61 780 G8II
70946 41107 08ч 23м 16.93с −38° 17′ 09.8″ 6.28 −1.88 1399 M2III
48797 32208 06ч 43м 23.35с −39° 11′ 35.1″ 6.30 0.17 549 A8:+...
57299 35463 07ч 19м 13.70с −33° 43′ 37.7″ 6.31 −0.45 734 K2/K3III
63291 37939 07ч 46м 33.45с −37° 46′ 21.0″ 6.31 0.00 597 K3III
63302 38031 07ч 47м 38.53с −15° 59′ 26.5″ 6.31 −2.91 2280 K3Iab/b
66435 39299 08ч 02м 06.13с −37° 03′ 00.3″ 6.31 −0.70 823 M3III
51208 33189 06ч 54м 26.68с −42° 21′ 56.2″ 6.32 −1.79 1364 C3II
58420 35893 07ч 23м 58.34с −35° 50′ 16.3″ 6.32 −0.33 697 B5V
63948 38183 07ч 49м 28.32с −44° 45′ 04.4″ 6.32 1.30 329 K0III
21 Pup 21 69665 40604 08ч 17м 23.14с −16° 17′ 06.3″ 6.32 −0.78 858 A1V
63401 37982 07ч 47м 05.77с −39° 19′ 51.7″ 6.33 −0.28 685 Ap Si
61227 37089 07ч 37м 16.93с −23° 46′ 31.5″ 6.34 −9.14 40750 F0Ib
63696 38206 07ч 49м 39.98с −14° 05′ 07.3″ 6.34 −0.96 939 K5III
64287 38355 07ч 51м 20.34с −43° 05′ 42.9″ 6.34 −2.09 1583 B2IV-V
41700 28764 06ч 04м 28.51с −45° 02′ 13.9″ 6.35 4.22 87 G0IV-V
60312 36657 07ч 32м 22.28с −35° 57′ 40.3″ 6.35 −0.43 739 B8V
66005 39035 07ч 59м 12.31с −49° 58′ 36.7″ 6.35 −1.63 1283 B2IV-V
66885 39514 08ч 04м 32.65с −25° 41′ 58.9″ 6.35 −0.66 823 K5/M0III
67888 39866 08ч 08м 37.65с −37° 40′ 52.5″ 6.36 −2.32 1772 B3V
8 Pup 8 64077 38372 07ч 51м 40.88с −12° 49′ 09.8″ 6.37 2.00 244 F3IV
66006 39038 07ч 59м 13.57с −49° 58′ 25.6″ 6.37 −0.68 838 B2IV-V
67751 39876 08ч 08м 43.58с −20° 21′ 47.4″ 6.37 −1.87 1449 A3III
61453 37128 07ч 37м 45.03с −38° 00′ 38.1″ 6.38 0.18 566 K4III
63323 38037 07ч 47м 45.21с −16° 00′ 52.1″ 6.38 −2.95 2397 K5II/III
69002 40291 08ч 13м 41.05с −33° 34′ 10.4″ 6.38 1.07 377 K2III
52703 33774 07ч 00м 49.74с −33° 27′ 56.6″ 6.39 0.85 418 G8II/III
63112 37951 07ч 46м 44.72с −12° 40′ 31.1″ 6.39 −0.96 962 B9III
60951 36986 07ч 36м 07.42с −22° 09′ 37.7″ 6.40 −0.23 691 K1II
61589 37289 07ч 39м 24.20с −16° 50′ 50.1″ 6.40 −0.15 667 K3III
68862 40220 08ч 12м 51.56с −37° 55′ 28.1″ 6.40 0.22 561 A3V
62318 37461 07ч 41м 21.72с −44° 37′ 55.8″ 6.41 −1.31 1140 B7IV/V
50621 32918 06ч 51м 32.56с −48° 17′ 33.8″ 6.42 −0.22 695 K2/K3III
62712 37666 07ч 43м 42.93с −38° 12′ 06.9″ 6.42 0.17 580 B8IV
68450 40063 08ч 11м 01.69с −37° 17′ 32.6″ 6.42 −2.96 2451 B0III
69904 40639 08ч 17м 46.15с −36° 04′ 03.3″ 6.42 −4.18 4289 M0III + A3/5
61750 37375 07ч 40м 21.02с −11° 45′ 09.1″ 6.43 0.34 538 K2
64042 38316 07ч 51м 00.08с −24° 31′ 42.6″ 6.43 0.48 505 B9.5V
69879 40656 08ч 17м 58.26с −30° 00′ 13.3″ 6.43 0.65 466 K0III
53253 33909 07ч 02м 15.48с −43° 24′ 13.9″ 6.44 0.95 408 A0V
70235 40787 08ч 19м 29.52с −34° 35′ 24.5″ 6.44 −0.55 815 B8Ib/II
71231 41306 08ч 25м 39.37с −17° 26′ 21.9″ 6.44 −0.21 698 K1III
64181 38292 07ч 50м 42.52с −44° 34′ 47.9″ 6.45 0.27 561 G6III
64974 38686 07ч 55м 13.87с −30° 55′ 03.8″ 6.45 −1.54 1294 K4III
63399 37996 07ч 47м 14.62с −36° 04′ 25.2″ 6.46 0.87 428 K1III
65638 38925 07ч 57м 54.79с −40° 47′ 03.7″ 6.46 0.24 573 K0III
50860 33015 06ч 52м 47.14с −43° 58′ 32.2″ 6.47 0.90 424 B8V
54179 34177 07ч 05м 16.39с −50° 21′ 36.5″ 6.47 −0.44 787 K3III
42168 28988 06ч 07м 01.83с −45° 05′ 29.8″ 6.48 1.19 372 K1III
42683 29185 06ч 09м 23.43с −49° 33′ 46.8″ 6.48 2.58 196 F8V
63734 38209 07ч 49м 40.80с −19° 30′ 19.7″ 6.49 0.96 417 K2III
61672 37293 07ч 39м 26.98с −26° 51′ 47.1″ 6.50 −0.50 819 B6V
67408 39730 08ч 07м 16.03с −17° 22′ 07.7″ 6.50 0.05 637 K1III
2 Pup B 2 62863 37842 07ч 45м 28.74с −14° 41′ 10.0″ 7.03 1.57 402 A0/A1V
HD 70642 70642 40952 08ч 21м 28.14с −39° 42′ 19.5″ 7.18 4.89 94 G6V има планета (b)
HD 48265 48265 31895 06ч 40м 01.73с −48° 32′ 31.0″ 8.07 3.36 285 G5IV/V има планета (b)
NGC 2423-3 07ч 37м 09с −13° 54′ 24″ 9.45 0.03 2500 посебна ѕвезда од ѕвездено јато NGC 2423, има планета (b)

Види исто така[уреди]

Наводи[уреди]