Список на ѕвезди во соѕвездието Рак

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај

Ова е список на забележани ѕвезди во соѕвездието Рак, наредени според сјајноста.


Име B F HD HIP РА Дек прив.
вел.
апс.
вел.
Растојание (сг) Спектрална класа Забелешки
β Cnc β 17 69267 40526 08ч 16м 30.95с +09° 11′ 08.4″ 3.53 −1.22 290 K4III Tarf
δ Cnc δ 47 74442 42911 08ч 44м 41.11с +18° 09′ 17.5″ 3.94 0.84 136 K0III Asellus Australis
ι Cnc A ι 48 74739 43103 08ч 46м 41.83с +28° 45′ 36.0″ 4.03 −0.77 298 G8Iab: Decapoda; двојна ѕвезда
α Cnc α 65 76756 44066 08ч 58м 29.20с +11° 51′ 28.0″ 4.26 0.63 173 A5m Acubens, Al Zubanah, Sertan
γ Cnc γ 43 74198 42806 08ч 43м 17.21с +21° 28′ 06.9″ 4.66 1.23 158 A1IV Asellus Borealis
ζ1 Cnc ζ1 16 68255 40167 08ч 12м 12.71с +17° 38′ 53.3″ 4.67 2.63 83 G0V Tegmen
χ Cnc χ 18 69897 40843 08ч 20м 03.87с +27° 13′ 07.0″ 5.13 3.84 59 F6V
71115 41325 08ч 25м 54.79с +07° 33′ 52.3″ 5.13 −0.08 359 G8II double star
8 Cnc 8 66664 39567 08ч 05м 04.51с +13° 07′ 06.1″ 5.14 1.09 210 A1V
ξ Cnc ξ 77 78515 44946 09ч 09м 21.53с +22° 02′ 43.6″ 5.16 −0.18 380 K0III Nahn
ο1 Cnc ο1 62 76543 43970 08ч 57м 14.91с +15° 19′ 21.8″ 5.22 1.77 160 A5III
ρ2 Cnc ρ2 58 76219 43834 08ч 55м 39.69с +27° 55′ 39.2″ 5.23 −1.00 574 G8II-III RZ Ari; полупроменлива
σ3 Cnc σ3 64 76813 44154 08ч 59м 32.68с +32° 25′ 07.1″ 5.23 0.27 320 G9III
κ Cnc κ 76 78316 44798 09ч 07м 44.82с +10° 40′ 05.6″ 5.23 −0.63 484 B8IIIMNp α2 CVn променлива
μ Cnc μ 10 67228 39780 08ч 07м 45.84с +21° 34′ 55.1″ 5.30 3.46 76 G2IV
θ Cnc θ 31 72094 41822 08ч 31м 35.77с +18° 05′ 40.4″ 5.33 −0.57 494 K5III
η Cnc η 33 72292 41909 08ч 32м 42.52с +20° 26′ 28.6″ 5.33 0.43 312 K3III
π Cnc π 82 79554 45410 09ч 15м 13.88с +14° 56′ 29.5″ 5.36 −1.30 701 K1III
57 Cnc 57 75959 43721 08ч 54м 14.70с +30° 34′ 45.0″ 5.40 0.15 365 G7III
τ Cnc τ 72 78235 44818 09ч 08м 00.07с +29° 39′ 15.2″ 5.42 0.91 260 G8III
60 Cnc 60 76351 43851 08ч 55м 55.56с +11° 37′ 33.8″ 5.44 −0.82 582 K5III
σ2 Cnc σ2 59 76398 43932 08ч 56м 56.63с +32° 54′ 38.1″ 5.44 1.56 195 A7IV
ν Cnc ν 69 77350 44405 09ч 02м 44.27с +24° 27′ 10.6″ 5.45 −0.28 457 A0pSi
27 Cnc 27 71250 41400 08ч 26м 43.95с +12° 39′ 17.5″ 5.56 −1.98 1052 M3III BP Cnc; полупроменлива
φ1 Cnc φ1 22 71093 41377 08ч 26м 27.73с +27° 53′ 37.9″ 5.58 0.15 398 K5III
3 Cnc 3 65759 39177 08ч 00м 47.31с +17° 18′ 31.4″ 5.60 −1.12 721 K3III
15 Cnc 15 68351 40240 08ч 13м 08.87с +29° 39′ 23.7″ 5.62 −1.52 872 B9p SiCr
45 Cnc A1 45 74228 42795 08ч 43м 12.34с +12° 40′ 51.1″ 5.62 −1.87 1028 A3V+...
49 Cnc b 49 74521 42917 08ч 44м 45.04с +10° 04′ 54.2″ 5.63 0.15 408 A1p...
σ1 Cnc σ1 51 75698 43584 08ч 52м 34.62с +32° 28′ 26.8″ 5.67 1.69 204 A8Vms
ο2 Cnc ο2 63 76582 44001 08ч 57м 35.16с +15° 34′ 52.4″ 5.68 2.22 161 F0IV
υ1 Cnc υ1 30 72041 41816 08ч 31м 30.57с +24° 04′ 52.4″ 5.71 1.40 237 F0IIIn
ψ Cnc ψ 14 67767 40023 08ч 10м 27.23с +25° 30′ 29.4″ 5.73 2.61 137 G8IV
1 Cnc 1 64960 38848 07ч 56м 59.47с +15° 47′ 25.4″ 5.80 0.04 462 K3III
69994 40866 08ч 20м 20.93с +20° 44′ 52.2″ 5.80 −0.17 510 K1III
77445 44406 09ч 02м 44.82с +07° 17′ 53.7″ 5.85 −0.69 664 K3III:
ω Cnc ω 2 65714 39191 08ч 00м 55.86с +25° 23′ 34.2″ 5.87 −1.82 1124 G8III:
50 Cnc A2 50 74873 43121 08ч 46м 56.06с +12° 06′ 36.3″ 5.89 1.96 199 A1V
66 Cnc 66 77104 44307 09ч 01м 24.13с +32° 15′ 08.3″ 5.89 −0.08 509 A2V
72945 42172 08ч 35м 51.05с +06° 37′ 13.9″ 5.91 3.79 87 F8V
λ Cnc λ 19 70011 40881 08ч 20м 32.15с +24° 01′ 20.5″ 5.92 0.37 419 B9.5V
36 Cnc c 36 73143 42265 08ч 37м 05.79с +09° 39′ 20.1″ 5.92 0.17 461 A3V
20 Cnc d1 20 70569 41117 08ч 23м 21.87с +18° 19′ 56.2″ 5.94 0.52 395 A9V
29 Cnc 29 71555 41578 08ч 28м 37.35с +14° 12′ 39.1″ 5.94 1.07 308 A5V
75 Cnc 75 78418 44892 09ч 08м 47.42с +26° 37′ 48.0″ 5.95 3.47 102 G5IV
9 Cnc 9 66875 39659 08ч 06м 18.40с +22° 38′ 07.8″ 5.96 −0.46 626 M3III
73192 42365 08ч 38м 19.00с +32° 48′ 07.3″ 5.96 0.70 367 K2III:
55 Cnc ρ1 55 75732 43587 08ч 52м 36.13с +28° 19′ 53.0″ 5.96 5.47 41 G8V двојна ѕвезда; има пет планети (b, c, d, e, f)
5 Cnc 5 65873 39236 08ч 01м 30.29с +16° 27′ 19.2″ 5.99 0.19 472 B9.5Vn
68461 40231 08ч 12м 59.74с +16° 30′ 51.7″ 6.03 −0.02 528 G8III
72617 42049 08ч 34м 13.35с +08° 27′ 08.5″ 6.04 2.22 189 F3IV
79 Cnc 79 78715 45033 09ч 10м 20.86с +21° 59′ 47.1″ 6.04 0.49 420 G8III
RS Cnc 78712 45058 09ч 10м 38.81с +30° 57′ 47.6″ 6.04 0.61 397 M6S полупроменлива
65257 38975 07ч 58м 31.48с +16° 31′ 07.3″ 6.05 −2.11 1399 K0
65522 39067 07ч 59м 35.07с +13° 14′ 31.9″ 6.05 1.22 301 K2
28 Cnc 28 71496 41574 08ч 28м 36.80с +24° 08′ 42.2″ 6.05 1.45 271 F0Vn
67 Cnc 67 77190 44342 09ч 01м 48.88с +27° 54′ 10.0″ 6.07 2.23 191 A8Vn
68099 40085 08ч 11м 16.60с +09° 49′ 16.6″ 6.08 −1.06 872 B6III
21 Cnc 21 70734 41163 08ч 23м 55.21с +10° 37′ 55.6″ 6.11 −1.56 1113 M2III
25 Cnc d2 25 71030 41319 08ч 25м 49.99с +17° 02′ 47.9″ 6.11 2.85 147 F6V
46 Cnc 46 74485 42954 08ч 45м 21.42с +30° 41′ 51.9″ 6.12 0.30 477 G5III
80546 45896 09ч 21м 27.17с +32° 54′ 07.9″ 6.16 1.22 317 K3III
76508 43957 08ч 57м 08.30с +17° 08′ 37.8″ 6.17 0.82 384 K1III
76629 44010 08ч 57м 42.03с +09° 23′ 16.0″ 6.19 −1.15 956 G8III
66552 39535 08ч 04м 45.32с +18° 50′ 31.4″ 6.21 1.40 299 B9V
66684 39607 08ч 05м 37.05с +27° 31′ 47.1″ 6.21 −1.08 934 A0V
73596 42538 08ч 40м 18.31с +31° 56′ 31.1″ 6.21 1.05 350 F5III
67959 40058 08ч 10м 58.90с +14° 37′ 46.3″ 6.22 −0.04 581 A1V
12 Cnc 12 67483 39874 08ч 08м 42.44с +13° 38′ 27.4″ 6.25 1.59 278 F3V
53 Cnc 53 75716 43575 08ч 52м 28.60с +28° 15′ 33.0″ 6.25 −0.92 886 M3III
61 Cnc 61 76572 44031 08ч 57м 58.63с +30° 14′ 01.5″ 6.25 2.75 164 F6V
72505 42010 08ч 33м 45.06с +13° 15′ 26.7″ 6.26 1.40 306 K0III
69478 40617 08ч 17м 31.66с +08° 51′ 58.8″ 6.28 −1.28 1062 G8III
X Cnc 76221 43811 08ч 55м 22.88с +17° 13′ 52.5″ 6.28 −3.95 3622 C6II карбонска ѕвезда
ε Cnc ε 41 73731 42556 08ч 40м 27.03с +19° 32′ 41.4″ 6.29 0.16 548 Am член на Beehive ѕвездено јато
65735 39180 08ч 00м 48.10с +19° 48′ 58.4″ 6.30 1.18 345 K1III
φ2 Cnc φ2 23 71150 41404 08ч 26м 47.08с +26° 56′ 07.7″ 6.30 1.66 277 A3V+...
φ2 Cnc φ2 23 71151 08ч 26м 47.00с +26° 56′ 07.0″ 6.30 component of the φ2 Cnc system
FZ Cnc 76830 44126 08ч 59м 10.76с +18° 08′ 06.1″ 6.30 −0.35 697 M4IIIvar променлива
4 Cnc 4 65856 39263 08ч 01м 43.77с +25° 05′ 22.0″ 6.32 0.00 598 A1V
72943 42187 08ч 36м 07.71с +15° 18′ 49.3″ 6.33 1.77 267 F0IV
65757 39194 08ч 01м 00.79с +23° 34′ 59.4″ 6.34 1.70 276 K1III-IV
υ2 Cnc υ2 32 72324 41940 08ч 33м 00.14с +24° 05′ 05.7″ 6.35 0.80 421 G9III
54 Cnc 54 75528 43454 08ч 51м 01.53с +15° 21′ 01.7″ 6.36 3.35 130 G2IV
68776 40354 08ч 14м 21.01с +13° 02′ 54.0″ 6.39 −0.49 776 G8III
39 Cnc 39 73665 42516 08ч 40м 06.44с +20° 00′ 28.1″ 6.39 0.11 587 K0III
78175 44768 09ч 07м 27.01с +22° 58′ 51.1″ 6.39 2.54 192 F5V
80064 45614 09ч 17м 51.36с +11° 30′ 04.1″ 6.40 0.30 542 A2IV
75469 43427 08ч 50м 45.13с +18° 49′ 56.1″ 6.41 −0.43 762 A2Vs
69629 40675 08ч 18м 14.43с +15° 40′ 40.6″ 6.42 0.56 485 K0
73710 42549 08ч 40м 22.11с +19° 40′ 11.9″ 6.42 −0.41 756 K0III
ψ1 Cnc ψ1 13 67690 40007 08ч 10м 13.12с +25° 50′ 40.4″ 6.44 −1.06 1032 K0
73599 42462 08ч 39м 24.57с +08° 01′ 03.6″ 6.46 0.32 551 K1III
77660 44574 09ч 04м 55.12с +32° 22′ 37.2″ 6.46 1.96 259 A8V
67542 39958 08ч 09м 35.19с +29° 05′ 35.1″ 6.47 −3.93 3928 G0II
68703 40342 08ч 14м 11.14с +17° 40′ 33.3″ 6.47 1.45 329 A0Vne...
78234 44825 09ч 08м 04.21с +32° 32′ 25.6″ 6.47 1.32 349 F2V
34 Cnc 34 72359 41904 08ч 32м 39.87с +10° 03′ 57.7″ 6.48 0.38 541 A1V
78661 44984 09ч 09м 46.45с +11° 33′ 52.3″ 6.48 3.60 123 F2p
79248 45272 09ч 13м 37.27с +21° 16′ 59.6″ 6.48 0.57 496 A2V
76908 44148 08ч 59м 26.89с +13° 04′ 27.9″ 6.49 −1.50 1294 K5III
81 Cnc 81 79096 45170 09ч 12м 17.87с +14° 59′ 43.6″ 6.49 4.93 67 G9V
72115 41833 08ч 31м 41.31с +18° 59′ 16.0″ 6.50 −0.99 1025 K0
24 Cnc A 24 71152 41389 08ч 26м 39.82с +24° 32′ 03.7″ 6.51 2.11 248 F0III двојна ѕвезда
37 Cnc 37 73316 42353 08ч 38м 05.19с +09° 34′ 28.7″ 6.54 1.25 373 A1V
35 Cnc 35 72779 42133 08ч 35м 19.47с +19° 35′ 24.3″ 6.55 0.28 585 G0III
ι Cnc B ι 48 74738 43100 08ч 46м 40.00с +28° 45′ 54.6″ 6.58 2.77 188 G8II... дел од системот ι Cnc
40 Cnc 40 73666 42523 08ч 40м 11.47с +19° 58′ 16.2″ 6.61 0.40 570 A1V
83 Cnc 83 80218 45699 09ч 18м 58.91с +17° 42′ 20.4″ 6.61 3.64 128 F5
38 Cnc 38 73575 42485 08ч 39м 42.68с +19° 46′ 42.5″ 6.65 0.59 531 F0III
70 Cnc 70 77557 44512 09ч 04м 09.87с +27° 53′ 53.9″ 6.67 0.33 605 A1V
42 Cnc 42 73785 42578 08ч 40м 43.23с +19° 43′ 09.6″ 6.83 0.87 506 A9III
80 Cnc 80 79009 45153 09ч 11м 56.93с +18° 02′ 39.0″ 6.87 1.08 470 A0
R Cnc 69243 08ч 16м 33.90с +11° 43′ 35.0″ 7.13 M7IIIe Mira variable
74 Cnc 74 78347 44838 09ч 08м 08.41с +14° 42′ 41.1″ 7.35 1.13 572 K0
52 Cnc 52 75558 43463 08ч 51м 10.83с +15° 59′ 57.8″ 7.38 1.03 607 G5
24 Cnc B 24 71153 08ч 26м 40.10с +24° 32′ 07.0″ 7.81 дел од системот 24 Cnc
DX Cnc 14.90 11.8 18-та најблиска ѕвезда; flare star

Види исто така[уреди]

Наводи[уреди]