Микронезиски јазици

From Википедија
Jump to navigation Jump to search
Микронезиски јазици
Географска
распространетост:
Микронезија
Класификација:австронезиски
Гранки:
основни микронезиски
науруски јазик

Микронезиските јазици се дел од подгрупата на океаниски јазици од групата на австронезиски јазици. Оваа јазична група се зборува во Микронезија и содржи 20 јазика. Овие јазици познати се во лингвистиката по тоа што немаат чисто уснени согласки, и наместо нив има палатизирани и уснено-веларни гласови.

Јазици[edit | edit source]

Карта на океанските јазици. Микронезиските јазици се означени со светлолилава боја.

Во групата на микронезиски јазици спаѓаат:[1]

Целосниот список на јазиците според Етнолог се[2]:

микронезиски (20)
основни микронезиски (19)
кирибатски (1)
кирибатски јазик
косраеански (1)
косраеански јазик
маршалски (1)
маршалски јазик
понпејско-тручки (16)
понпејски (3)
мокилски јазик
пингелапски јазик
понпејски јазик
тручки (13)
каролински јазик
чучки јазик
маписки јазик
мортлочки јазик
намонуитски јазик
пафаншки јазик
пулуватски јазик
сатавалски јазик
сонсоролски јазик
танапашки јазик
тобиски јазик
улитски јазик
волеајски јазик
наурски (1)
наурски јазик

Наводи[edit | edit source]

Поврзано[edit | edit source]

Надворешни врски[edit | edit source]