Антипатридска династија

From Википедија
Jump to navigation Jump to search
  Кралство на Касандар
  Кралство на Селевк
  Кралство на Лисимах
  Кралство на Птоломеј
  Рим

Династијата Антипатриди била македонска династија започната од Касандар, синот на Антипатар, кој самиот се декларирал како крал на Македонија во 302 п.н.е.. Претходно, во 309 п.н.е., Касандар наредил да се отруе Александар IV, со што и ставил крај на Аргеадската династија. Антипатридската династија не опстоила долго време. Во 294 п.н.е. таа била симната од власт од страна на династијата на Антигонидите, чии членови се покажале како поефективни владетели.

Членови на Антипатридската династија:

Надворешни врски[edit | edit source]