Марке

Од Википедија — слободната енциклопедија
Катедрала во Анкона

Марке (италијански: Marche) — една од 20 региони во Италија. Се наоѓа во нејзиниот средиштен дел. Главен град е Анкона, а позначајни градови се Пезаро и Урбино.

Знаме на Марке

Потекло на името[уреди | уреди извор]

Во времето на Стариот Рим областа Марке се нарекувала Пиценум (Picenum). Подоцна, во времето на франачката власт во раниот среден век основани се посебни управно-воени области - марки во пограничните делови на оваа голема држава поради подобра одбрана. Такви творби се направени и на ова подрачје, па овој назив се задржа до денес.

Гоеграфска положба[уреди | уреди извор]

Марке е средна покраина на Италија со кратка државна граница кон Сан Марино на север. На исток се наоѓа Јадранско Море. Од другите страни се наоѓаат следниве италијански покраини:

Природни одлики[уреди | уреди извор]

Релјеф: Целокупната површина на покраината Марке е со повисок терен. Сосем малку рамничарски подрачја се пружаат долж долните делови на речните долини. На исток се наоѓа јадранскиот брег, слабо разграден и со малку природни пристаништа. Брегот е стрмен и брзо преоѓа во бреговито и ридско подрачје во средишниот дел. Тоа е испресечено со длабоки речни долини во вид на клисури. Ридското подрачје постепено на запад преминува во високопланинско подрачје на Апенините. Највисок врв на покраината е Монте Веторе, висок 2.476 м. Клима: Климата во приморскиот дел на Марке е средоземна. Како се оди према копното и кон повисока надморска висина, климата станува помеѓу средоземна и континентална. Во повисоките краеви е поостра, планинска. Води: Покраината Марке е цела во сливот на Јадранско Море. Повеќето реки се мали, со краток тек и со длабоки долини во вид на клисури. Тие се со меридијански правец и се спуштаат од Апенините на запад кон Јадранот на исток. Иако ниедна река не е значајна во државни рамки, на ниво на покраина треба да се споменат реките Фурло, Розу и Фразари.

Историја[уреди | уреди извор]

Во 12 век областа конечно потпаѓа под власт на Папата и со мали прекини така останува до крајот на XVIII век. Во првите векови власта на папата не била длабока, туку со областа владеело месното благородништво. Меѓутоа, во 16-ти и 17 век доаѓа до постепено јакнење на средишните власти на папската држава и полунезависните државички се гасат (последнатa државичка Урбинo е згасната во 1631 година). Во текот на Наполеоновите војни, областа Марке била дел од неговото Кралство Италија, a потоa повторно дел од папската држава. Во 1860 година дојде до припојување на овие области кон новооснованата Италија. Веднаш е основана покраината Марке. Новата власт не донела економски развој. Дури во другата половина на XX век доаѓа до стабилизација на економијата и позначаен раст на населението.

Население[уреди | уреди извор]

Денес Марке има преку 1,5 милиони жители и според тоа е една од помалите покраини на Италија. Тоа е за 40% повеќе население отколку пред еден век, односно за 15% повеќе од пред 25 години.

Густината на населението е преку 160 ж./км2, што е помалку од државниот просек (200 ж./км2). Источниот, понизок дел на покраината е повеќе населен од Апенинскиот дел на запад.

Етничкиот состав во покраината го сочинува италијанското население. Во последните децении голем удел има и населението со привремен престој (7,4%).

Надворешни врски[уреди | уреди извор]