Википедија:Уредувачки натпревари/Океанографија/евиденција/Тиверополник

Од Википедија — слободната енциклопедија
Тиверополник]
Статија О1 О2 О3 Напомена
Ејрова бранова теорија 7 7 7 21 нова статија
Атмосферско кружење 5 5 5 15 нова статија
Бароклиност 3 4 3 10 нова статија
Идно морско ниво 9 9 9 27 нова статија
Длабокоокеанска вода 2 2 2 6 нова статија
Длабоко море 5 4 5 14 нова статија
Ладен извор 9 9 9 27 нова статија
Мезопелагиска зона 9 8 9 26 нова статија
Пелагиска зона 4 4 4 12 нова статија
Фотиска зона 5 5 5 15 нова статија
Афотиска зона 3 3 3 9 нова статија
Батијална зона 2 2 2 6 нова статија
Абисална зона 4 4 4 12 нова статија
Хадална зона 4 4 4 12 нова статија
Морски снег 5 5 5 15 нова статија
Дневна вертикална миграција 8 8 8 24 нова статија
Океански јаглероден циклус 9 8 8 25 нова статија
Физичка океанографија 7 6 6 19 нова статија
Подводна планина 8 7 7 22 нова статија
Пасивна граница 6 5 5 16 нова статија
Океански ров 8 7 7 22 нова статија
Крајбрежна географија 4 4 4 12 нова статија
Копнени плими 4 4 4 12 нова статија
Екваторски бранови 5 5 5 15 нова статија
Океанска кора 4 4 4 12 нова статија
Средноокеански гребен 6 6 6 18 нова статија
Подморски кањон 4 4 4 12 нова статија
Ширење на морското дно 6 5 5 16 нова статија
Морски мраз 6 5 5 16 нова статија
Континентална граница 2 2 2 6 нова статија
Батиметриска карта 4 4 4 12 нова статија
Хидротермални извори 9 9 9 27 нова статија
Подводни рамнини 8 8 8 24 нова статија
Субдукција 8 8 8 24 нова статија
Гајот 3 3 3 9 нова статија
Океанска висорамнина 3 3 3 9 нова статија
Крива на морското ниво 1 1 1 3 нова статија
Океанска звучна томографија 6 5 5 16 нова статија
Морска вода 6 6 6 18 нова статија
Кноидален бран 5 5 5 15 нова статија
Морска енергија 4 4 4 12 нова статија
Хидроакустика 2 2 2 6 нова статија
Звучна бомба 2 2 2 6 нова статија
Термохалинско кружење 6 5 5 16 нова статија
Морскотоплинска енергија 9 10 9 28 нова статија
Мртва струја 5 5 5 15 нова статија
Ветерен бран 8 7 7 22 нова статија
Закиселување на океаните 10 10 10 30 нова статија
Престанок на термохалинското кружење 6 5 5 16 нова статија
Океанографија 7 6 6 19 нова статија
Халоклин 2 3 2 7 нова статија
Топлинска содржина на океаните 4 4 4 12 нова статија
Вкупно