Прејди на содржината

Бојана Стојановиќ Пантовиќ

Од Википедија — слободната енциклопедија

Бојана Стојановиќ Пантовиќ (Белград, 30 март 1960 година) е српска литературна историчарка и компараторка, критичарка и поетеса. Се занимавала со превод, уредување и уредувачка работа.

Биографија

[уреди | уреди извор]

Дипломирала на Петтата белградска гимназија во Белград во 1978 година, на групата за јужнословенска книжевност со теорија на литература во 1983 година, на Филолошкиот факултет во Белград. Магистрирала во 1985 година и докторирала во 1992 г. на истиот факултет со тема за кратката експресионистичка проза во словенечката и јужнословенската литература. Нејзини научни области на интерес се модерната српска и словенечка литература во европски контекст, експресионизмот и авангардата, кратките прозни видови (поезија во проза), поетската критика, родовите студии. Таа специјализирала за Факултетот за ликовни уметности во Љубљана

(1984 ) и стипендиста на Институтот за општа и компаративна наука на литературата во Минхен (1990 година / 1991 година).

Во 1985 година прво се вработила во Институтот за југословенска литература на Филозофскиот факултет во Нови Сад, најпрвин како асистент, а од 1993 г. и како доцент на Катедрата за српска и компаративна книжевност на истиот факултет (избран за вонреден професор во 1999 г.). Од 2000 година до 2004 година работела на Катедрата за компаративна книжевност на истиот факултет во звањето редовен професор. Од 1995 година вонредно предава на Катедрата за српска и јужнословенска книжевност на Филолошкиот факултет во Белград. До 2001 година, била постојан соработник на весникот политика за современата српска поезија (1998 година - 2008 година). Од 2007 година повремено пишувала за американското списание Ворд Литературе Тудеј (Универзитет во Оклахома). Како професорка предавала на универзитетите во Љубљана, Хале, Берлин, Хамбург и Вроцлав. Била член на Комисијата за научни позиции во Министерството за образование и наука на Република Србија ( 2010 - 2014 година), претседател на Стручниот совет за хуманистички и науки на Универзитетот во Нови Сад ( 2012 - 2015 година) и член на Сенатот на ООН. Работела и во Комисијата за акредитација и обезбедување на квалитет на високото образование КАПК (2013 - 2015) за општествени хуманистички науки. Таа, исто така, била долгогодишен заменик-раководител на Катедрата за компаративна книжевност (2005 - 2012), од 2013 година и негов менаџер.

Нејзините научни дела, критика и поезија се преведени на англиски, француски, германски, шпански, словенечки, грчки, македонски и полски. Подготвила дваесетина изданија на српски и словенечки поети и писатели од 20 век и современата литература. Објавила над 400 научни трудови во сите научни категории.

Творештво

[уреди | уреди извор]

Монографии

[уреди | уреди извор]
 • Поетиката на Миран Жарц (Музеј Долењска, Ново Место, 1987);  22937089
 • Линија на допир (Дечје новине, Горњи Милановац, 1995),  4311095
 • Наследството на суматраизмот (Рад, Белград, 1998),  162646023
 • Српски експресионизам (Матица српска, Нови Сад, 1998),  137043719
 • Критички писма (Рад, Белград, 2002),  183317511
 • Морфологија на експресионистичката проза (уметник, Белград, 2003) [1] ,  104417804
 • Раскрсница на метафората, (Национална библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево, 2004 г.),  113776396
 • Бунт против центарот, (Мали немо, Панчево, 2006),  133099788
 • Остар агол, (Агора, Зрењанин, 2008),  230329095
 • Опсези на модернизмот (Академска књига, Нови Сад, 2011),  262737927
 • Прегледен речник на компаративна терминологија во литературата и културата (со М. Радовиќ и В. Гвозден), (АК, Нови Сад, 2011),  266596871
 • Песна во проза или проза, (Службен весник, Белград, 2012)  192311820

Збирки поезија и лирска проза

[уреди | уреди извор]
 • Бесконечно (Белград, 2005),  125914636
 • Огнените свршеници (Песни во проза, Повелба, Краљево, 2008),  147729164
 • Зрачење (Смедерево, 2009),  167938060
 • Лекции за смртта (Повелба, Краљево, 2013),  196118028

Антологии

[уреди | уреди извор]
 • Nebolomstvo - panorama srpske poezije kraj XX veka, HDP i Durieux, Загреб, 2006 година,  460119098
 • Српска проза (антологија на песни во проза, Нолит, Белград, 2001),  172886535
 • Алеш Дебељак: Скици за враќање, Избрани песни (со Милан Ѓорѓевиќ), (Белград - Бања Лука, 2002),  117221632
 • Марко Јуван: Интертекстуалност, теоретска студија (Академска књига, Нови Сад, 2013)  276578055
 • Награда Милан Богдановиќ за најдобра книжевна критика (2000),
 • Исидоријана, за најдобра теориско-есеистичка книга (2000 г.),
 • Гордана Тодоровиќ, за целото книжевно дело (2005),
 • Златна значка на српскиот казнено-поправен дом, за исклучителен придонес во културата (2006 г.),
 • Раде Томиќ (2010),
 • Хаџи Драган, за нови поетски циклуси (2011).

Литература

[уреди | уреди извор]
 • Станојевиќ, Добривоје, Критичко огледало, ПроФемина, бр. 15/16, есен / зима 1998 година, 244-246,
 • Цвијетиќ, Миќо, Лекције о смрти, Летопис Матице српске, књ. 493, кн. 3 март 2014 година, 360-362,
 • Васа Д. Михајлович, Светска литература денес, 22. јуни 2002 година,
 • Шеатовиќ-Димитријевиќ, Светлана, Ambivalentna priroda pesme u prozi, Књижевна историја, 45, 2013, 981-985,
 • Милијан Деспотовиќ, Суштина што вреди да се запамети, во книгата есеи Прозорец на кожата, УКС, Свитак, Пожега, 2013. стр. 21-26

Надворешни врски

[уреди | уреди извор]