Заемка

Од Википедија — слободната енциклопедија

Заемка[1][2] — збор позајмен од странски јазик. Тој може да биде туѓица, усвоеница, сообразеница или странски збор. Можеме да зборуваме и за фонолошки, лексички, морфолошки, семантички и синтаксички заемки.[3]

Позајмување[уреди | уреди извор]

Позајмувањето е од внатрејазични причини (јазикот кој позајмува нема свој збор или неговото значење е пошироко или потесно од зборот) или од вонјазични причини (политички, економски, културни, научни и географски врски).

Позајмувањето може да биде директно (од јазикот на давачот во јазикот на примачот) или индиректно (јазикот на давачот позајмува веќе позајмени зборови). Може да зборуваме и за кружно позајмување, кога зборот се враќа на јазикот на примачот во друг облик или со различна содржина.

Според јазикот од кој се позајмува[уреди | уреди извор]

Според јазикот на давачот, заемките можат да се поделат во неколку групи:[3]

 • американизми - од американската верзија на англискиот јазик
- од турскиот јазик
- од арапски, персиски и други ориентални јазици преку турски до хрватски
 • романизми

Видови заемки[уреди | уреди извор]

 • Странски зборови
  • Странските зборови не се вклопуваат во стандардниот јазик по ниту една одлика, тие се оригинално наведени и се истакнуваат со различен избор на букви или нагласоци.
 • Туѓици
  • Туѓиците заради некоја своја особина (акцент) не се вклопуваат во јазикот примач (на пр. бистро, шоу).
 • Усвоени сообразеници
  • Усвоените сообразеници се целосно сообразени на јазикот на примачот на сите нивоа така што говорниците не чувствуваат дека се туѓи зборови.
 • Преведеници
  • Преведениците се зборови создадени на мајчиниот јазик врз основа на странски (пр. computer = сметач).
 • Значенски заемки
  • Со значенските заемки, самото значење се позајмува и се придружува на изразот, проширувајќи го неговото значење (пр. mouse = глувче).
 • Егзотицизми
  • Егзотицизмите се заемки кои ги означуваат особеностите на поединечните народи (храна, пијалаци - вотка, сангрија, паела; фолклорни поими - пончо; растенија и животни - авокадо; родови и општествени поими - џихад; градби - игло; парични единици - долар...).
 • Епоними
  • Епонимите се имиња на некои откритија, пронајдоци од лични имиња (на пр. сендвич, пенкало).
 • Интернационализми

Наводи[уреди | уреди извор]