ATC код N02

Од Википедија — слободната енциклопедија
ATC кодови
N Нервен систем
N01 Анестетици
N02 Аналгетици
N03 Антиепилептици
N04 Лекови против Паркинсонова болест
N05 Психолептици
N06 Психоаналептици
N07 Други лекови на нервниот систем
Само за ветеринарна употреба
QN51 Производи за животинска евтаназија

ATC-кодот N01 — „Аналгетици“ е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата N01 е дел од анатомската група N Нервен систем.[1]

Кодовите за ветеринарна употреба (ATCvet кодови) можат да бидат создадени со ставање на буквата Q пред ATC-кодот на повеќето човечки лекови.: QN01...[2] ATCvet кодовите без соодветни човечки АТС кодови се цитирани со почетни Q во следниов список.

На национално ниво, ATC-класификацијата може да вклучува и дополнителни кодови кои ги нема на овој список, која е според верзијата на СЗО.

N02A Опоиди[уреди | уреди извор]

N02AA Природни опиумски алкалоиди[уреди | уреди извор]

N02AA01 Морфин
N02AA02 Опиум
N02AA03 Хидроморфон
N02AA04 Никоморфин
N02AA05 Оксикодон
N02AA08 Дихидрокодеин
N02AA10 Папаверетум
N02AA11 Оксиморфон
N02AA51 Морфин, комбинации
N02AA55 Оксикодон, комбинации
N02AA58 Дихидрокодеин, комбинации
N02AA59 Кодеин, комбинации не вклучувајќи психолептици
N02AA79 Кодеин, комбинации со психолептици

N02AB Фенилпиперидински деривати[уреди | уреди извор]

N02AB01 Кетобемидон
N02AB02 Петидин
N02AB03 Фентанил
N02AB52 Петидин, комбинации не вклучувајќи психолептици
QN02AB53 Фентанил, комбинации не вклучувајќи психолептици
N02AB72 Петидин, комбинации со психолептици
QN02AB73 Фентанил, комбинации со психолептици

N02AC Дифенилпропиламински деривати[уреди | уреди извор]

N02AC01 Декстроморамд
N02AC03 Пиритрамид
N02AC04 Декстропропоксифен
N02AC05 Базитрамид
N02AC52 Метадон, комбинации не вклучувајќи психолептици
N02AC54 Декстропропоксифен, комбинации не вклучувајќи психолептици
N02AC74 Декстропропоксифен, комбинации со психолептици

N02AD Бензоморфански деривати[уреди | уреди извор]

N02AD01 Пентазоцин
N02AD02 Феназоцин

N02AE Орипавински деривати[уреди | уреди извор]

N02AE01 Бупренорфин
QN02AE90 Еторфин
QN02AE99 Орипавински деривати, комбинации

N02AF Морфинански деривати[уреди | уреди извор]

N02AF01 Буторфанол
N02AF02 Налбуфин

N02AG Опоиди во комбинација со антиспазмодици[уреди | уреди извор]

N02AG01 Морфин и антиспазмодици
N02AG02 Кетобемидон и антиспазмодици
N02AG03 Петидин и антиспазмодици
N02AG04 Хидроморфон и антиспазмодици

N02AX Други опоиди[уреди | уреди извор]

N02AX01 Тилидин
N02AX02 Трамадол
N02AX03 Дезоцин
N02AX05 Мептазинол
N02AX06 Тапентадол
N02AX52 Трамадол, комбинации

N02B Други аналгетици и антипиретици[уреди | уреди извор]

N02BA Салицилна киселина и деривати[уреди | уреди извор]

N02BA01 Ацетилсалицилна киселина
N02BA02 Алоксиприн
N02BA03 Холин салицилат
N02BA04 Натриум салицилат
N02BA05 Салициламид
N02BA06 Салсалат
N02BA07 Етензамид
N02BA08 Морфолин салицилат
N02BA09 Дипироцетил
N02BA10 Бенорилат
N02BA11 Дифлунисал
N02BA12 Калиум салицилат
N02BA14 Гуацетисал
N02BA15 Карбасалат калциум
N02BA16 Имидазол салицилат
N02BA51 Ацетилсалицилна киселина, комбинации не вклучувајќи психолептици
N02BA55 Салициламид, комбинации не вклучувајќи психолептици
N02BA57 Етензамид, комбинации не вклучувајќи психолептици
N02BA59 Дипироцетил, комбинации не вклучувајќи психолептици
N02BA65 Карбасалат калциум комбинации не вклучувајќи психолептици
N02BA71 Ацетилсалицилна киселина, комбинации со психолептици
N02BA75 Салициламид, комбинации со психолептици
N02BA77 Етензамид, комбинации со психолептици
N02BA79 Дипироцетил, комбинации со психолептици

N02BB Пиразолони[уреди | уреди извор]

N02BB01 Феназон
N02BB02 Метамизол
N02BB03 Аминофеназон
N02BB04 Пропифеназон
N02BB05 Нифеназон
N02BB51 Феназон, комбинации не вклучувајќи психолептици
N02BB52 Метамизол натриум, комбинации не вклучувајќи психолептици
N02BB53 Аминофеназон, комбинации не вклучувајќи психолептици
N02BB54 Пропифеназон, комбинации не вклучувајќи психолептици
N02BB71 Феназон, комбинации со психолептици
N02BB72 Метамизол натриум, комбинации со психолептици
N02BB73 Аминофеназон, комбинации со психолептици
N02BB74 Пропифеназон, комбинации со психолептици

N02BE Анилиди[уреди | уреди извор]

N02BE01 Парацетамол
N02BE03 Фенацетин
N02BE04 Буцетин
N02BE05 Пропацетамол
N02BE51 Парацетамол, комбинации не вклучувајќи психолептици
N02BE53 Фенацетин, комбинации не вклучувајќи психолептици
N02BE54 Буцетин, комбинации не вклучувајќи психолептици
N02BE71 Парацетамол, комбинации со психолептици
N02BE73 Фенацетин, комбинации со психолептици
N02BE74 Буцетин, комбинации со психолептици

N02BG Други аналгетици и антипиретици[уреди | уреди извор]

N02BG02 Римазолиум
N02BG03 Глафенин
N02BG04 Флоктафенин
N02BG05 Виминол
N02BG06 Нефопам
N02BG07 Флупиртин
N02BG08 Зиконотид
N02BG09 Метоксифлуран
N02BG10 Канабиноиди (вклучувајќи и набиксимолс)
N02BG11 Мирогабалин

N02C Антимигренски препарати[уреди | уреди извор]

N02CA Ергот алкалоиди[уреди | уреди извор]

N02CA01 Дихидроерготамин
N02CA02 Ерготамин
N02CA04 Метисергид
N02CA07 Лисурид
N02CA51 Дихидроерготамин, комбинации
N02CA52 Ерготамин, комбинации не вклучувајќи психолептици
N02CA72 Ерготамин, комбинации со психолептици

N02CB Кортикостероидни деривати[уреди | уреди извор]

N02CB01 Флумедроксон

N02CC Селективни серотонински (5-HT1) агонисти[уреди | уреди извор]

N02CC01 Суматриптан
N02CC02 Наратриптан
N02CC03 Золмитриптан
N02CC04 Ризатриптан
N02CC05 Алмотриптан
N02CC06 Елетриптан
N02CC07 Фроватриптан

N02CD Калцитонин ген-сроден пептид (CGRP) антагонисти[уреди | уреди извор]

N02CD01 Еренумаб
N02CD02 Галцанезумаб
N02CD03 Фреманезумаб

N02CX Други антимигренски препарати[уреди | уреди извор]

N02CX01 Пизотифен
N02CX02 Клонидин
N02CX03 Ипразохром
N02CX05 Диметотиазин
N02CX06 Оксеторон

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. „ATC-индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.
  2. „ATCvet Индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.