Прејди на содржината

ATC код L04

Од Википедија — слободната енциклопедија
ATC кодови
L Антинеопластици и имуномодулатори
L01 Антинеопластични агенси
L02 Ендокрина терапија
L03 Имуностимуланси
L04 Имуносупресанти

ATC-кодот L04 — „Имуносупресанти“ е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата L04 е дел од анатомската група L Антинеопластици и имуномодулатори.[1]

Кодовите за ветеринарна употреба (ATCvet кодови) можат да бидат создадени со ставање на буквата Q пред ATC-кодот на повеќето човечки лекови.: QL04...[2]

На национално ниво, ATC-класификацијата може да вклучува и дополнителни кодови кои ги нема на овој список, која е според верзијата на СЗО.

L04A Имуносупресанти[уреди | уреди извор]

L04AA Селективни имуносупресанти[уреди | уреди извор]

L04AA02 Муромонаб-CD3
L04AA03 Антилимфоцитен имуноглобулин (коњ)
L04AA04 Антилимфоцитен имуноглобулин (зајак)
L04AA06 Микофенолна киселина
L04AA10 Сиролимус
L04AA13 Лефлуномид
L04AA15 Алефацепт
L04AA18 Еверолимус
L04AA19 Гусперимус
L04AA21 Ефализумаб
L04AA22 Абетимус
L04AA23 Натализумаб
L04AA24 Абатацепт
L04AA25 Екулизумаб
L04AA26 Белимумаб
L04AA27 Финголимод
L04AA28 Белатацепт
L04AA29 Тофацитиниб
L04AA31 Терифлуномид
L04AA32 Апремиласт
L04AA33 Ведолизумаб
L04AA34 Алемтузумаб
L04AA35 Бегеломаб
L04AA36 Окрелизумаб
L04AA37 Барицитиниб
L04AA38 Озанимод
L04AA39 Емапалумаб
L04AA40 Кладрибин
L04AA41 Имлифидаза
L04AA42 Сипонимод
L04AA43 Равулизумаб
L04AA44 Упадацитиниб
L04AA45 Филготиниб
L04AA46 Итацитиниб
L04AA47 Инебилизумаб

L04AB Туморски некротизирачки фактор алфа (TNF-α) инхибитори[уреди | уреди извор]

L04AB01 Етанерцепт
L04AB02 Инфликсимаб
L04AB03 Афелимомаб
L04AB04 Адалимумаб
L04AB05 Цертолизумаб пегол
L04AB06 Голимумаб
L04AB07 Опинерцепт

L04AC Интерлеукински инхибитори[уреди | уреди извор]

L04AC01 Даклизумаб
L04AC02 Базиликсимаб
L04AC03 Анакинра
L04AC04 Рилонацепт
L04AC05 Устекинумаб
L04AC07 Тоцилизумаб
L04AC08 Канакинумаб
L04AC09 Бриакинумаб
L04AC10 Секукинумаб
L04AC11 Силтуксимаб
L04AC12 Бродалумаб
L04AC13 Иксекизумаб
L04AC14 Сарилумаб
L04AC15 Сирукумаб
L04AC16 Гузелкумаб
L04AC17 Тилдракизумаб
L04AC18 Ризанкизумаб
L04AC19 Сатрализумаб

L04AD Калциневрински инхибитори[уреди | уреди извор]

L04AD01 Циклоспорин
L04AD02 Такролимус
L04AD03 Воклоспорин

L04AX Други имуносупресанти[уреди | уреди извор]

L04AX01 Азатиоприн
L04AX02 Талидомид
L04AX03 Метотрексат
L04AX04 Леналидомид
L04AX05 Пирфенидон
L04AX06 Помалидомид
L04AX07 Диметил фумарат
L04AX08 Дарвадстроцел

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. „ATC-индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.
  2. „ATCvet Индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.