Фонд за здравствено осигурување на Македонија

Од Википедија — слободната енциклопедија
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Лого на фондот
Податоци за органот
Основан 17 октомври 2000[1][2]
Надлежност Влада на РМ
Седиште Скопје, Македонија Македонија
Вработени 705[3] (2021)
Годишен буџет 26,947 милијарди MKD[4] (2016)
Раководители Магдалена Филиповска Грашкоска
Асаф Абдурамани
Матичен орган Министерство за здравство
Мрежно место
fzo.org.mk


Фонд за здравствено осигурување на Македонија (кратенка: ФЗОМ; службено познат како Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија) — македонска институција која ја врши функцијата како единствена осигурителна организација во која се спроведува задолжителното здравствено осигурување врз начелата на заемност солидарност, за целата територија на Република Македонија.[5][6] Сегашни директори на фондот се Ден Дончев и Орхан Рамадани.[7]

Фондот е основан на 17 октомври 2000 година кога Собранието на Република Македонија донесе одлука со која се именувани членови на Управниот одбор на ФЗО.[2]

Надлежности[уреди | уреди извор]

Фондот ги има следните надлежности:

 • ги спроведува прописите и политика на развојот и унапредувањето на здравствената заштита во врска со задолжителното здравствено осигурување;

со општи акти ги уредува прашањата за кои е овластен со овој закон;

 • планира и прибира средства од задолжителното здравствено осигурување;
 • обезбедува остварување на права од задолжителното здравствено осигурување на осигурените лица, се грижи за законито остварување на нивните права и им пружа стручна помош при остварувањата на нивните права и интереси;
 • ги плаќа здравствените услуги за осигурените лица на здравствените установи кои ги обезбедуваат здравствените услуги;
 • ги плаќа надоместоците на плати и други парични надоместоци;
 • ги утврдува цените на здравствените услуги од задолжителното здравствено осигурување, на кои министерот за здравство дава согласност;
 • ги утврдува референтните цени за лековите, медицинските помагала, опремата, протезите, ортопедски и други помагала и потрошните материјали кои се користат во здравствената заштита на осигурените лица што Фондот ги надоместува, на кој министерот за здравство дава согласност;
 • договара обезбедување на здравствени услуги на осигурените лица со здравствените установи, според нормативи и стандарди засновани врз усвоена медицинска доктрина за ефикасна и рационална здравствена заштита;
 • развива сопствен информативен систем со потребни податоци за задолжителното здравствено осигурување;
 • ги спроведува меѓународните договори во делот на задолжителното здравствено осигурување;
 • врши увид и контрола на договорениот обем и вид на обезбедени здравствени услуги на осигурените лица во здравствњените установи;
 • презема мерки за ефикасно, делотворно и економично користење на средствата од задолжителното здравствено осигурување;
 • одлучува за правата од задолжителното здравствено осигурување во прв степен и
 • врши и други работи во врска со правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.

Управување[уреди | уреди извор]

Управен одбор[уреди | уреди извор]

Со Фондот управува Управен одбор. Тој се состои од 7 члена кои ги именува Владата на Република Македонија за време од четири години и тоа:

Управниот одбор има претседател и заменик на претседателот од именуваните претставници од Министерството за здравство и Министерството за финансии кои наизменично по една година се менуваат во текот на мандатот.

За членови на Управниот одбор се предлагаат лица кои имаат високо образование и работно искуство од финансиското работење или од системот и организацијата на здравствената заштита и здравственото осигурување, при што да се води сметка за соодветната и правичната застапеност на граѓаните на сите заедници.

Директори[уреди | уреди извор]

Работоводниот орган на Фондот се состои од два директори, кои се подеднакво одговорни за работењето на Фондот и за обврските што се преземаат во правниот промет. Директорите на Фондот го именува Владата на Република Македонија, на предлог на министерот за здравство.

Подрачни служби[уреди | уреди извор]

Фондот има вкупно 30 подрачни служби, односно скоро во секој град во Македонија.

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. Службен весник на РМ, бр.84/2000
 2. 2,0 2,1 „Историјат на ФЗО“. Архивирано од изворникот на 2016-03-05. Посетено на 2015-12-27.
 3. „Извештај за следењето на примената на начелото на соодветна и правична застапеност за 2021 година“ (PDF). Народен правобранител на Република Македонија. ноември 2022. Посетено на 5 февруари 2024.
 4. „Поголем буџет за нови методи, лекови и зголемен обем на здравствени услуги“ (PDF). ФЗОМ. 2017-01-04. Посетено на 2017-01-05.
 5. Службен весник на РМ", бр. 92/2000
 6. Амандман 64 од поранешниот Устав
 7. „Сашо Стефановски нов директор на ФЗОМ“. Дневник. 1 април 2015. Архивирано од изворникот на 2015-04-04. Посетено на 1 април 2015.

Надворешни врски[уреди | уреди извор]