Самоил Дуковски

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Samoil dukovski.jpg
Роден 1929
Галичник, Гостиварско, Македонија Македонија
Починал 26 мај 2011
Скопје, Македонија Македонија
Занимање актер

Самоил Дуковски (Галичник, Гостиварско, 1929 - Скопје, 26 мај 2011) — македонски филмски и театарски актер.

Биографија[уреди | уреди извор]

Дуковски е роден во 1929 година во Галичник. Средна др­жав­на те­а­тар­ска шко­ла завршил во 1950 го­ди­на, а со про­фе­си­о­нал­на ак­тер­ска деј­ност поичнал да се за­ни­ма­ва од 1955 го­ди­на. Пр­ви­те не­кол­ку го­ди­ни од не­го­ва­та ка­ри­е­ра ги по­ми­нал на сце­на­та на Македонскиот народен театар, а поз­на­чај­ни уло­ги ос­тва­рил во де­ла­та на Мо­ли­ер, Иљо­ски и на Ре­ти­ген.

Во Драм­ски­от те­а­тар нас­та­пу­вал од 1959 го­ди­на. Ду­ков­ски ин­тен­зив­но иг­рал на си­те три сце­ни и во не­го­ва­та ак­тер­ска ка­ри­е­ра одиг­рал над 85 уло­ги. По­себ­но се ис­так­нал во нас­лов­ни­те рол­ји на пи­е­си­те "Ба­ла­да за по­руч­ни­кот и Мар­јут­ка" од Крефт, "Грд­ко" од Ѓо­киќ, "Алек­сан­дра" од Ар­сов­ски, "Сре­ќен пат" од Ро­зов, "Дун­до Ма­рое" од Др­жиќ, "Ја­не Зад­ро­газ" од Сте­фа­нов­ски, "Кра­лот на еле­ни­те" од Го­ци и "Дон Жу­ан" од Мо­ли­ер.

Ду­ков­ски се за­ни­ма­вал и со пи­шу­ва­ње драм­ски тек­сто­ви, а не­кои од нив би­ле из­ве­де­ни на те­а­тар­ски­те сце­ни. До­бит­ник е на по­ве­ќе приз­на­ни­ја, меѓу кои Медал за заслуги за народ во 1947 година, Плакета на градот Скопје во 1969 година.[1] Починал на 82 годишна возраст на 26 мај 2010 година во Скопје, каде што и почива.

Филмографија[уреди | уреди извор]

Останати филмови

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Почина актерот Самоил Дуковски“, Нова Македонија, петок 27.5.2011 (посет. 4 декември 2011 г). (на македонски)

Надворешни врски[уреди | уреди извор]