Прејди на содржината

Ромб

Од Википедија — слободната енциклопедија
Ромб
Ромб е паралелограм со 4 еднакви страни
ВидЧетириаголник
Рабови и темиња4
Шлефлиев симболD2, C2
Плоштинаa·h
Обем4a
Својстваиспакнат

Во геометријата, ромб е паралелограм со четири исти страни, т.е. четирите страни се со истата должина, односно се складни.[1][2]

 • Формално, ромб се дефинира како паралелограм со две соседни складни страни. (Бидејќи ромб е паралелограм, спротивни страни се складни. Ако и две соседни страни се складни, следува дека сите 4 страни се складни.)
 • Основна регулатива: Ромб е потполно определен со должина на страна и големина на еден внатрешен агол. Исто така, ромб е потполно определен со должина на страна и висина (растојание помеѓу (било кои) две паралелни страни).

Формули и особини за ромб

[уреди | уреди извор]

Нека е даден ромб со страна a и внатрешен остар агол α.

Периметар

Плоштина е:[3] должина по висина односно страна по висина

   или   

Висина

   или   
Карактеристики на ромб
Сите страни се исти. Дијагонали на ромб. Дијагоналите меѓусебно се нормални. Дијагоналите ги преполовуваат внатрешните агли.
Ромб е делтоид. Дијагоналите се преполовуваат. Висина h на ромб. Впишана кружница на ромб.
 • Бидејќи ромб е четириаголник, збирот на внатрешните агли е 360°.
 • Бидејќи ромб е паралелограм, дијагоналите и средните линии се пресекуваат во една точка.
 • Бидејќи ромб е паралелограм, дијагоналите се преполовуваат.

Дијагонали на ромб

[уреди | уреди извор]
Дијагоналите на ромб се сечат под прав агол.
Дијагоналите на ромб ги преполовуваат внатрешните агли (на ромбот).

Доказ: Истовремено ќе ги докажеме двата искази. Бидејќи ромб е паралелограм, дијагоналите се преполовуваат поделувајќи го ромбот на 4 складни триаголници според принципот ССС (страна-страна-страна). Со тоа аглите на 4-те триаголници се складни од што следува: (а) дијагоналите ги преполовуваат внатрешните агли и (б) 4-те агли околу пресечната точка на дијагоналите се складни, т.е. се по 90°.

Дијагонали

  и     (Види паралелограм.)

Карактеризации на ромб

[уреди | уреди извор]
 • Обратното важи, т.е. паралелограм е ромб ако било кој од следните искази е вистинит.[4]
  • 4-те страни се складни.
  • дијагоналите се сечат под прав агол.
  • дијагоналите ги преполовуваат внатрешните агли.

Симетрија

[уреди | уреди извор]
 • Ромб има осна симетрија во однос на своите дијагонали, т.е. со ротација или свртување на ромб околу дијагонала се добива истиот ромб.
 • Ромб има вртежна симетрија од 2-ри ред како паралелограм, т.е. ако ротираме ромб 360°/2=180° се добива истиот ромб.

Впишана и опишана кружница на ромб

[уреди | уреди извор]
Доказ: Еден потребен и доволен услов за еден испакнат четириаголник да е тангентен четириаголник е да збирот на должините на двата парови спротивни страни е ист. Значи ромб е тангентен четириаголници.[5]

Формула: Полупречникот r на впишаната кружница е половина од висината h[6]

Ромб и делтоид

[уреди | уреди извор]

Обопштување на ромб

[уреди | уреди извор]
 • Обопштување во 3Д: Ромбоедар е полиедар со 6 страни, секоја од која е ромб.


 1. C.Clapham, J.Nicholson (2009). „Oxford Concise Dictionary of Mathematics“ (PDF) (англиски). Addison-Wesley. стр. 686. Посетено на 1 септември 2013.
 2. „Ромб“ (англиски). Math Open Reference. 2009. Посетено на 1 септември 2013. интерактивен
 3. Боривоје Миладиновиќ, Трајче Ѓорѓијевски и Никола Петрески, Математика за II година гимназиско образование. Скопје: Алби, 2009, стр. 120.
 4. Kleyn, I. „Дијагонали на ромб се сечат под прав агол“ (англиски). algebra.com. Посетено на 1 септември 2013.
 5. Andreescu, Titu; Enescu, Bogdan (2006). Mathematical Olympiad Treasures. Birkhäuser. стр. 64–68. ISBN 978-0817682521..
 6. Kleyn, I. „Кружница впишана во ромб - повеќе методи“ (англиски). algebra.com. Посетено на 1 септември 2013.

Поврзани теми

[уреди | уреди извор]

Надворешни врски

[уреди | уреди извор]