Категорија:Астрономски тела познати од стариот век