Еф-мол

Од Википедија — слободната енциклопедија
F minor
{ \new Staff \with{ \magnifyStaff #3/2 } << \time 2/16 \override Score.TimeSignature #'stencil = ##f { \clef treble \key f \minor s16 \clef bass \key f \minor s16 } >> }
Релативна скалаАс-дур
Паралелна скалаЕф-дур
Доминантна скалаЦе-мол
СубдоминантаБе-мол
Составни тонови
F, G, A, B, C, D, E, F

 

Еф-молмолска скала чиј тоник е тонот Еф, а како предзнаци и има четири снижувалки. Еф-мол има четири снижувалки: бе, ес, ас, дес.

Варијанти на скали[уреди | уреди извор]

На сликата подолу редум се прикажани природната, хармониската и мелодиската еф-мол скала:

 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
 \clef treble \key f \minor \time 7/4
 f4^\markup "F natural minor scale" g aes bes c des es f es des c bes aes g f2
 \clef bass \key f \minor
} }
 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
 \clef treble \key f \minor \time 7/4
 f4^\markup "F harmonic minor scale" g aes bes c des e f e des c bes aes g f2
} }
 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
 \clef treble \key f \minor \time 7/4
 f4^\markup "F melodic minor scale (ascending and descending)" g aes bes c d e f es! des! c bes aes g f2
} }

Во хармонискиот мол, седмиот тон при повишување се менува од ес во чист е, а во мелодискиот еф-мол, шестиот тон се повишува од дес во чисто де.

Попознати класични дела во еф-мол[уреди | уреди извор]

Надворешни врски[уреди | уреди извор]