Цис-мол

Од Википедија — слободната енциклопедија
C-sharp minor
{ \new Staff \with{ \magnifyStaff #3/2 } << \time 2/16 \override Score.TimeSignature #'stencil = ##f { \clef treble \key cis \minor s16 \clef bass \key cis \minor s16 } >> }
Релативна скалаЕ-дур
Паралелна скалаЦис-дур
Доминантна скалаГис-мол
СубдоминантаФис-мол
Составни тонови
C, D, E, F, G, A, B, C

Цис-молмолска скала, чија тоника е тонот цис, а како предзнак има четири повишувалки.

Варијанти на скали[уреди | уреди извор]

На сликата подолу се прикажани природната, хармониската и мелодиската цис-мол скала:

 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
 \clef treble \key cis \minor \time 7/4 cis4^\markup "Natural minor scale" dis e fis gis a b cis b a gis fis e dis cis2
 \clef bass \key cis \minor
} }
 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
 \clef treble \key cis \minor \time 7/4
 cis4^\markup "Harmonic minor scale" dis e fis gis a bis cis bis a gis fis e dis cis2
} }
 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
 \clef treble \key cis \minor \time 7/4
 cis4^\markup "Melodic minor scale (ascending and descending)" dis e fis gis ais bis cis b! a! gis fis e dis cis2
} }

Во хармонскиот мол, седмиот тон при повишување преминува од чист ха во хис, а во мелодискиот цис-мол мол шестиот тон се повишува од чисто а до аис.

Попознати класични дела во цис-мол[уреди | уреди извор]