Снижувалка

Од Википедија — слободната енциклопедија
Снижувалка пред нотата во првата празнина на нотниот систем
Двократна снижувалка пред нотата во првата празнина на нотниот систем

Снижувалка или бемол[1] (♭) — музички предзнак кој означува снижување на тоновите пред него за полустепен. На имињата на вака снижените тонови се додава наставката -ес. Во овој случај, ако тонот е означен со самогласка, се губи e и се додава само . На пример цес (снижено це), ес (снижено e), ас (снижено a) итн.

Во нотниот запис има потреба некој тон да се снижи и двапати, и во таа прилика се користи двојна снижувалка која се пишува со тесно поврзување на двете снижувалки пред нотата. Тоналитетите во чии предзнаци се јавуваат овие снижувалки не се практични и затоа многу ретко се среќаваат вон теоријата на музиката.

Запис[уреди | уреди извор]

Знакот обично се пишува така што површината оградена со неговиот долен дел го означува местото на тонот што се снижува. Во рамките на нотниот систем, тој е во празнината, односно на линијата. Вон системот, неопходно е да се исцртаат помошни линии, како што би се правело за ноти.

Употреба[уреди | уреди извор]

Постојат две можни употреби на овој знак:

  • Пред клучот или на местото на промената на тоналитетот, овој знак го означува снижувањето на секој следен тон што го опфаќа, до следната промена на тоналитет.
  • Во рамките на тактот, овој знак означува снижување на секој следен тон опфатен со него, но само до крајот на тактот.

Наводи[уреди | уреди извор]


Музичка нотација
Нотен систем предзнацитакттактица
Ноти помошни линииточкаснижувалкаповишувалкаразрешувалкапаузалигатура
Kлучеви виолинскиалтовскибас-клуч
Предлошка:Бар теорија на музиката