Видови агли

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Видови агли во рамнина[уреди | уреди извор]

Агли [1][уреди | уреди извор]

Македонски Англиски   Опис Слика
Конвексни агли: празен, остар, прав, тап, рамен, полн
Празен еmpty
Angle empty1.svg
Аголот α e празен. α=0°
Остар acute
 • Меѓу 0° и 90°
Angle acute1.svg
Аголот α e остар. 0°<α<90°
Прав right
 • 90°
Angle right1.svg
Аголот α e прав. α=90°
Тап obtuse
 • Меѓу 90° и 180°
Angle obtuse1.svg
Аголот α e тап. 90°<α<180°
Рамен straight
 • 180°
Angle straight1.svg
Аголот α e рамен. α=180°
Полн full
 • 360°
Angle full1.svg
Аголот α e полн. α=360°
Неконвексни агли
Неконвексен reflex
 • Меѓу 180° и 360°
Angle reflex1.svg
Аголот α e неконвексен. 180°<α<360°

Агли во геометриски фигури [2][уреди | уреди извор]

Македонски Англиски   Опис Слика
Внатрешен
многуаголник
interior
 • внатре во многуаголникот
 • темето е теме на многуаголникот
 • двата краци се страни од многуаголникот
Angle interior1.svg
Аголот α e внатрешен.
Аглите β се надворешни.
Надворешен
многуаголник
exterior
 • надвор од многуаголникот
 • напореден со внатрешниот агол
  • темето е теме на многуаголникот
  • еден крак е страна од многуаголникот
  • другиот крак е продолжение на друга страна
 
Централен
кружница
central
Angle central1.svg
Аголот Θ е централен во однос
на точките А па В.
Периферен
кружница
inscribed
 • внатре во кружница
 • темето е точка на кружницата
Angle inscribed1.svg
Аголот α е периферен во однос
на точките А и В и темето Р.

Агли парови[уреди | уреди извор]

Македонски Англиски Опис Слика
Соседни adjacent
 • имаат заедничко теме
 • имаат заеднички крак
 • немаат заеднички точки
Angle adjacent1.svg
Пар соседни агли
Накрсни vertical
 • имаат заедничко теме
 • немаат заеднички крак
 • краците лежат на истите прави
 • немаат заеднички точки
Angle vertical1.svg
Пар накрсни агли
Суплементни supplementary
 • збир на нивни големини е 180°
 • доколку се напоредни формираат рамен агол
 • не мора да се соседни!
Суплементни агли (збир 180°).svg
Пар суплементни агли
Напоредни нема
 • соседни
 • суплементни
Angle supplementary1.svg
Пар напоредни агли
Комплементни complementary
 • збир на нивни големини е 90°
 • доколку се напоредни формираат прав агол
 • не мора да се соседни!
Комплементни агли (збир 90°).svg
Два пара комплементни агли
Соседни adjacent [3]
 • немаат заедничко теме
 • еден крак лежи на истата права
 • лежат на истата страна од таа права
Angle neighbor1.svg
Аглите β и δ се соседни на аголот α

Агли на трансверзала [4][уреди | уреди извор]

Македонски Англиски Опис Слика
Агли на трансверзала на две паралелни прави. Вкупно има 8. Paralelni transverzala cor2.svg
Внатрешни interior
 • теме е пресечната точка на трансверзала
 • лежи помеѓу паралелките
 • има 4: α, β, γ1, δ1
Paralelni transverzala int ext.svg
α е внатрешен агол;
γ е надворешен агол
Надворешни exterior
 • теме е пресечната точка на трансверзала
 • лежи надвор од паралелките
 • има 4: γ, δ, α1, β1
Согласни corresponding
 • немаат заедничко теме
 • лежат на иста страна од трансверзалата
 • едниот е внатрешен, а другиот e надворешен агол
 • има 4 пара
Paralelni transverzala cor.svg
Еден пар согласни агли
Наизменични alternating
 • немаат заедничко теме
 • лежат на различни страни од трансверзалата
 • двата се внатрешни, или двата се надворешни агли
 • има 4 пара, 2 се внатрешни, 2 се надворешни
Paralelni transverzala alt.svg
Еден пар наизменични агли
Спротивни consecutive interior
 • немаат заедничко теме
 • лежат на истата страна од трансверзалата
 • двата се внатрешни
 • има 2 пара
Paralelni transverzala par post.svg
Еден пар спротивни агли

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. „Видови агли“. Skool MK. Посетено на 1 December 2014.
 2. C.Clapham, J.Nicholson (2009). „Oxford Concise Dictionary of Mathematics“ (PDF). Addison-Wesley. стр.421 (англиски)
 3. „Adjacent Angles“ (англиски). Math Open Reference. Посетено на 1 December 2014. интерактивен
 4. „Агли на трансверзала од две паралелни права“. Skool MK. Посетено на 1 December 2014.

Поврзано[уреди | уреди извор]

Надворешни врски[уреди | уреди извор]