Синегдоха

Од Википедија — слободната енциклопедија
Фигури
Фигури на значењето (тропи)
  • Тропи на зборовите
Фигури на формата

Синегдоха (грч. συνεκδοχή, син- = со, екдоха = смисол, интрепретација, разбирање) е кога делот го сфаќаме како целина (принцип pars pro toto), односно употребуваме еднина наместо множина. Често ја употребуваме во секојдневниот живот.

На пример:

Немам ни денар.
Имаме кров над глава