Дедукција

Од Википедија — слободната енциклопедија


Шемата на класичната репрезентација на односот помеѓу теоријата, емпиризмот, индукцијата и дедукцијата.

Дедукција — постапка со помош на која од општото се изведуваат посебни или поединечни заклучоци. Овие заклучоци логично нужно следат од општото, но не мора да бидат вистинити.