Тангенс

Од Википедија — слободната енциклопедија
Тангенс

y(x)=tg(x), прв циклус
Основни особини
Домен x ≠ (k + ½)π, k
Кодомен (−∞,∞)
Паритет непарен
Периода π
Одредени вредности
Фиксна точка 0
Други особини
Максимум  ∞ (нема)
Минимум –∞ (нема)
Извод 1/(cos(x))²
Критична точка нема
Превојна точка , k∈ℤЗа аголот α, тангенсот претставува однос меѓу должината на спротивната страната и должината на легнатата (соседната) страна.

Тангенс е тригонометриска функција. Во контекст на правоаголен триаголник со остар агол α, тангенс од α претставува односот меѓу должината на страната спротивна на него и должината на страната соседна на него.

Тригонометриски и хиперболични функции
СинусКосинусТангенсКотангенсСекансКосеканс
Функцијаsin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Инверзнаarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Хиперболичнаsinh(x)cosh(x)tgh(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Инв. хиперболична arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)