Цезаропапизам

From Википедија
Jump to navigation Jump to search

Цезаропапизмот (или царопапизам или кајзеропапизам) претставува политички систем кој се заснова на идејата за комбинирање на моќта на световната со духовната власт на Црквата или поставување на световната власт над црковната. Во својот екстремен облик, цезаропапизмот е политичка теорија, во која шефот на државата, особено на царот (цезарот, или кралот), исто така е врховен шеф на црквата (татко, односно папата или соодветен верски лидер). Спротивен политички систем на овој претставува теократијата во кои институциите Црквата ѝ се надредени на државата.

Цезаропапизмот во Римската Империја[edit | edit source]

Икона на која се насликани Константин Велики и учесниците на првиот вселенски собор во Никеја (325 година), држејќи го Симболот на Верата на Вториот Вселенски Собор (381 година)

Поимот цезаропапизам во Европа има традиција уште од времето на Октавијан Август кој покрај тоа што бил првиот император на Римската Империја истовремено бил и врховен свештеник (лат: Pontifex Maximus). Откако Христијанството станало државна религија на Римската Империја, нејзините цереви ја задржале контролата врз новата религија. Подоцна со опаѓањето на моќта на Византија и заедно со тоа нејзиното влијание во западна Европа византиските цареви останале на чело на Источна Христијанска Црква.[1][2] Византискиот император претставувал заштитник на Црквата, управувал со нејзината политика претседавајќи со црковните собори, со именување патријарси и поставување на граници на териториите кои се под нивна јурисдикција.[3] До самиот крај на постоењето на Византија, император претставувал Понтифекс максимус. Започнувајќи од IV век, за цариградски патријарх не можело да биде назначен без одобрение на царот.[4] Свети Јован Златоуст (патријарх на Константинопол)[3], Свети Атанасиј (патријарх Александриски), како и западните теолози како што се Свети Хилариj и Хосиј (епископ на Кордоба) остро се спротивставувале на царската контрола врз Црквата.[5]

Византиските цареви Василиск, Зенон, Јустинијан I, Ираклиј и Констанс II имаат донесено неколку исклучиво црковни едикти или без посредство на црковните собори или пак го искористиле сопственото политичко влијание врз соборите при донесувањето на едиктите.[6]

Во Русија цезаропапизам го воведува Иван Грозни кој станал цар во 1547 година и ја подреди Руската Православна Црква на државата.[7] Според некои автори ова ниво на цезаропапизам далеку го надминува цезаропапизмот од времето на Византија.[8]

Во времето на Отоманското Царство султанот бил надлежен за црковните прашања. Цезаропапизамот во Турција постоел до 1923 година. Во Кипар цезаропапизамот постоел до 1977 година, кога починал архиепископот Макариос III.[9]

Покрај сето ова, цезаропапизмот не претставува дел од православната догма.

Поврзано[edit | edit source]

Литература[edit | edit source]

  1. Cross, F.L.; Livingstone, E.A. (1983), Oxford Dictionary of the Christian Church (2nd изд.), Oxford: Oxford University Press, стр. 218 
  2. Douglas, J.D. (1978), The New International Dictionary of the Christian Church (revised изд.), Grand Rapids, MI: Zondervan, стр. 173 
  3. 3,0 3,1 Encyclopedia Britannica II, 1985, стр. 718-719 
  4. Latourette, Kenneth Scott (1975), A History of Christianity to A.D. 1500 I (revised изд.), San Francisco: Harper & Row, стр. 283; 312 
  5. Dawson, Christopher (1956), The Making of Europe (2nd изд.), New York: Meridian Books, стр. 109–110 
  6. Schaff, Philip (1974), History of the Christian Church: Nicene and Post-Nicene Christianity: A.D. 311-600 II (5th изд.), Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Company, стр. 135 
  7. Bainton, Roland H. (1966), Christendom: A Short History of Christianity I, New York: Harper & Row, стр. 119 
  8. Billington, James H. (1966), The Icon and the Axe: An Interpretive History of Russian Culture, New York: Random House, стр. 67 
  9. Ware, Timothy (1980), The Orthodox Church (revised изд.), New York: Penguin Books, стр. 98