Разлика помеѓу преработките на „Данок на добивка“

Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Одземени 1.157 бајти ,  пред 1 година
Одбиена последната промена (од 195.251.210.158) и ја поврати преработката 3792674 на Buli
(Дополнување за историскиот развој на данокот на добивка, како и одредени појаснувања на претходниот текст.)
(Одбиена последната промена (од 195.251.210.158) и ја поврати преработката 3792674 на Buli)
 
==Данокот на добивка во Македонија==
Во [[јануари]] [[2014]] година бил изменет [[Закон за данокот на добивка|Законот за данокот на добивка]], при што обврската за плаќање на данокот била воведена и на заемите што меѓу себе си ги одобруваат домашните [[Претпријатие|претпријатија]] (обврската не важи за претрпијатијата во технолошко-развојните зони), како и на исплатените [[Дивиденда|дивиденди]]. Притоа, под оданочување подлежат само [[Кредит|заемите]] коишто претпријатијата нема да ги вратат во текот на годината.<ref>„Данокот на заеми ги разбранува кредитите за фирмите“, ''Утрински весник'', година XVI, број 4723, понеделник, 2 март 2015, стр. 7.</ref>
''Во периодот од 1994 до 1996 година'', стапката на данокот на добивка во Македонија изнесува 30%.
<br /><br />
 
Исто така, била направена промена и кај даночниот третман на задржаната добивка: за разлика од претходно, кога задржаната добивка не се оданочувала, т.е. се подразбирало дека таа е реинвестирана, со законските измени било предвидено дека, „ако спротивното не се докаже документирано, се смета дека добивката не е реинвестирана и на неа ќе се плати [[данок]]“. Понатаму, со [[закон]]ските измени било вратено старото решение за оданочување на добивката (кое се применувало до [[2008]] година), односно финансискиот резултат од [[Биланс на успех|билансот на успехот]] ја претставува основата за оданочување. Притоа, за износот на загубата се намалува даночната основа и таа може да се пренесува на товар на идните оданочливи добивки во следните три години.<ref>Павле Гацов, „Загубарите во плус, профитабилните во минус - даночно цедење на стопанството“, ''Економија и бизнис'', година 17, број 198, 25 декември 2014, стр. 64-65.</ref>
Во периодот ''од 1997 до 2006 година'', стапката на данокот на добивка изнесува 15%.
<br />
 
Понатаму, од [[1 јануари]] [[2015]] година било воведено даночното ослободување со кое даночната основа се намалува за износот на реинвестираната добивка во материјални (машини, постројки, недвижен имот) и нематеријални средства ([[софтвер]], [[патенти]] итн.). Притоа, ослободувањето се дава само под услов, фирмата да ги задржи набавените средства во своја сопственост најмалку пет години.<ref>Павле Гацов, „Загубарите во плус, профитабилните во минус - даночно цедење на стопанството“, ''Економија и бизнис'', година 17, број 198, 25 декември 2014, стр. 65.</ref>
''За 2007 година'' стапката на оданочување на добивката утврдена во даночниот биланс, изнесува 12%.
<br />
 
''Од 01.01.2008 година'', стапката на данокот на добивка е 10%.<ref name=":0">{{Наведена мрежна страница|url=http://www.ujp.gov.mk/mk/vodic/category/856|title=Управа за Јавни Приходи на Република Македонија|work=www.ujp.gov.mk|accessdate=2019-12-11}}</ref>
 
''Од 1994 до 2008 година'', даночната основа на која се пресметува данокот на добивка, претставува разликата меѓу:
 
- вкупните приходи и вкупните расходи, во износи утврдени согласно со прописите за сметководството и сметководствените стандарди (сметководствената добивка/загуба или финансискиот резултат од работењето во деловната година);
 
- усогласена (зголемена/намалена) за износот на непризнаените расходи и неоданочивите приходи за даночни цели;
 
- пресметаниот данок на така утврдената даночна основа се намалува за износот на пресметаниот данок за одобрените даночни ослободувања и олеснувања како и за износот на данокот платен на приходите/добивките, кои домашното правно лице ги остварува во странство, директно или преку својата подружница.<ref name=":0" />
 
''Од 2009 година'' почна да се применува така наречениот „естонски модел“ на оданочувањето на добивката, со кој добивката се оданочува само ако се распредели за исплата на дивиденди и други исплати од добивката, а не и ако се акумулира или реинвестира. Имено, со овој модел, даночната основа се состои само од распределената добивка, зголемена за ''непризнаените расходи,'' намалена за даночните кредити и за даночните олеснувања и ослободувања.<ref name=":0" />
 
''Во 2014 година'' беше напуштен „естонскиот модел“, односно се врати стариот систем на даночење на сметководствената добивка. Даночна основа за пресметување на данокот на добивка претставува оданочивата добивка која се утврдува од сметководствената бруто добивка остварена според прописите за сметководство и сметководствените стандарди (како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи) зголемена за непризнаените расходи, намалена за износот на пресметаниот данок за одобрените даночни ослободувања и олеснувања. Реинвестираната добивка не се оданочува.<ref name=":0" />
 
Поради овие измени од 2014, беше нужно да се воведе и обврска за плаќање на данок на добивка на заемите што меѓу себе си ги одобруваат домашните [[Претпријатие|претпријатија]], коишто претпријатијата нема да ги вратат во текот на годината, бидејќи истите во суштина претставуваат скриени исплати да добивка.<ref>„Данокот на заеми ги разбранува кредитите за фирмите“, ''Утрински весник'', година XVI, број 4723, понеделник, 2 март 2015, стр. 7.</ref>
<br /><br />
''Табела бр. 1 - Даночните приходи во Македонија, 2003-2016'' (во милиони денари)<ref>Павле Гацов, „Состојби наспроти трендови - Македонски фискални и економски индикатори“, ''Економија и бизнис'', година 18, број 225, март 2017, стр. 52-53.</ref>
{| class="wikitable"

Прегледник