Предлошка:Planetbox reference

Од Википедија — слободната енциклопедија


Оваа предлошка е дел од групата предлошки кои се користат за прикажување на информации во врска со одредена вонсончева планета. Предлошката {{Planetbox begin}} секогаш е прва на списокот, додека {{Planetbox end}} е секогаш последна на списокот. Оваа предлошка може да се користи за прикажување на врски до базите на податоци SIMBAD и Енциклопедија на вонсончеви планети; ја има следнава синтакса:

{{Planetbox reference
| star = <!--Ознака на примарната ѕвезда на вонсончевата планета, како што се користи во EPE-->
| planet = <!--Буква на планета (b, c, d, ...), како што се користи во EPE; по основно b -->
| simbad = <!--Ознака која се користи во SIMBAD, ако е различно од EPE-->
}}

Пример:

{{Planetbox begin|name=HD 20367 b}}
{{Planetbox reference
| star = HD+20367
| planet = b
}}
{{Planetbox end}}

ќе даде

HD 20367 b
Вонсончева планета Список на вонсончеви планети
Во базите на податоци
Енциклопедија на вонсончеви планетиврска
SIMBADврска


Следниве предлошки се користат заедно и вообичаено се поставени во следниов редослед.

{{Planetbox begin}}
{{Planetbox image}}
{{Planetbox star}}
{{Planetbox star detail}}
{{Planetbox separation}}
{{Planetbox orbit}}
{{Planetbox character}}
{{Planetbox discovery}}
{{Planetbox catalog}}
{{Planetbox reference}}
{{Planetbox end}}