Предлошка:Инфокутија Минерал

Од Википедија — слободната енциклопедија
Икона за документација Документација за предлошка[преглед] [уреди] [историја] [превчитај]

Предлошкава се користи на страници за минерали и драги камења со цел да прикаже згоден преглед на податоци за минералот.

Употреба[уреди извор]

Сите називи на полињата мора да бидат со мали букви.

Рубин
Рубински кристал најден во природата
Општо
Категоријаминерален вид
Формулаалуминиум оксид со хром, Al2O3:Cr
Распознавање
Бојацрвена, може да е кафеавкаста, лилавкаста или розовкаста
Хабитуссе разликува од место до место. има завршни табеларни осумаголни призми.
Кристален системтриаголен (осумаголен скаленоедарски) симбол (-3 2/м) просторна група: R-3c
Цепливостнема вистинска расцепна линија
Преломнерамномерен или конхоиден
Цврстина на Мосовата скала9.0
Сјајстаклест
Огребwhite
Проѕирностпроѕирен
Специфична тежина4.0
Показател на прекршувањеnω=1,768 - 1,772 nε=1,760 - 1,763, двојно прекршување 0,008
Плеохроизампортокалесто црвена, лилавкасто црвена
Улравиолетова флуоресценцијацрвена при долги бранови
Точка на топење2044 °C
Растворливостнема
Поважни видови
Сафирсите бои освен црвена
Корундразни бои
Шмирглазрнест
{{Инфокутија Минерал
| name    = 
| boxwidth  = 
| boxbgcolor = 
| image    = 
| imagesize  = 
| alt     = 
| caption   = 
| category  = 
| formula   = 
| strunz   = 
| dana    = 
| symmetry  = 
| unit cell  = 
| molweight  = 
| color    = 
| colour   = 
| habit    = 
| system   = 
| twinning  = 
| cleavage  = 
| fracture  = 
| tenacity  = 
| mohs    = 
| luster   = 
| streak   = 
| diaphaneity = 
| gravity   = 
| density   = 
| polish   = 
| opticalprop = 
| refractive = 
| birefringence = 
| pleochroism = 
| 2V     = 
| dispersion = 
| extinction = 
| length fast/slow =
| fluorescence = 
| absorption = 
| melt    = 
| fusibility = 
| diagnostic = 
| solubility = 
| impurities = 
| alteration = 
| other    = 
| prop1    = 
| prop1text  = 
| references = 
| var1    = 
| var1text  = 
| var2    = 
| var2text  = 
| var3    = 
| var3text  = 
| var4    = 
| var4text  = 
| var5    = 
| var5text  = 
| var6    = 
| var6text  = 
}}

Опис[уреди извор]

Тука се опишани полињата во предлошкава.

Поле Опис Пример
name Име на минералот според Меѓународното минералошко здружение (IMA) (ако има народно име, ставете го во заграда) Барит
boxwidth
boxbgcolor
image име на слика од Ризницата (стои најгоре) Epidoto.jpeg
imagesize
alt алтернативен текст текст на сликата, за читатели со слаб вид Насобрани темни цилиндрични кристали
caption опис на сликата Кристали на епидот
category поширока група, па подгрупа, па под-подргрупа (ако има). нема автоматска врска сулфатни минерали, баритна група
formula хемиска формула
strunz Штрунцова класификација на минералот 9.BG.05 (8. Aufl. VIII/C.23-020)
dana Данина класификација на минералот
symmetry Херман–Могенова нотација на симетрискиот елемент на минералот
unit cell димензии и број на единечната ќелија и бројот (Z) на формулната единица на единица ќелија
molweight моларна маса на еден мол од минералот
color чести бои на минералот
colour исто што и погоре (британски правопис)
habit чест хабиус (облик) на минералот
system кристален систем (на пр. кубен)
twinning чест тип на сраснување (двојници)
cleavage тип на цепливост
fracture тип на прелом (скршеница)
tenacity жилавост - отпорност на кршење
mohs цврстина на минералот на Мосовата скала
luster сјај - на кој начин минералот ја одбива светлината
lustre исто што и погоре (британски правопис)
streak трага на минералот (боја на избрусена прав)
diaphaneity проѕирност на минералот
gravity специфична тежина (релативна густина)
density густина при стандардна температура и притисок, изразена во гр/см3
polish
opticalprop
refractive показател на прешкршување на минералот
birefringence двојно прекршување (бирефрингенција) на слој дебел 30-микрони
pleochroism плеохроизам
2V 2V-агол
dispersion распрснување (дисперзија)
extinction агол на затемнување (на пр. паралелен, накосен)
length fast/slow должина бавна или брза
fluorescence флуоресценција
absorption впивање
melt точка на топење на минералот
fusibility споивост на минералот при топење
diagnostic клучна одлика за распознавање на минералот
solubility растворливост на минералот во вода при стандатдна температура и притисок (СТП)
impurities примеси
alteration производи добиени при менување на минералот
other друго
prop1
prop1text
references користете ja предлошката {{ref}} за наведување Наводи во прилог на особеностите напишани во тој ред, ставени со ознаки <ref>...</ref>. Поединечните можат да се означуваат посебно, ако има потреба.
var1
var1text
var2
var2text
var3
var3text
var4
var4text
var5
var5text
var6
var6text


Поврзано[уреди извор]