Адијабатски процес

Од Википедија — слободната енциклопедија

Адијабатски процес е процес кај кој размената на топлината на системот со надворешната средина е занемарлива.

Адијабатските процеси реално не можат да се постигнат затоа што секогаш мора да постои макар и мала размена топлина со надворешната средина, за што говори и самиот назив на процесот, што би можел да се преведе како невозможен. За да бидат намалени топлинските загуби, овие процеси мораат да се одвиваат многу брзо.

Адијабата[уреди | уреди извор]

Адијабатскиот процес на идеален гас може графички да се прикаже со адијабата. На дијаграмот pV адијабатата има сличен облик како и изотермата, но е пострмна.[1]

При адијабатскиот процес на идеален гас важи реалцијата: , каде што k е Поасонов број, кој се дефинира како , каде што е моларен топлински капацитет при константен притисок, а е моларен топлотен капацитет при константен волумен. Користејќи ја формулата за состојба на идеален гас може да се дојде и до други врски меѓу основните параметри што ја карактеризираат состојбата на идеалниот гас. Така, се изведуваат врските и

Поасонов број[уреди | уреди извор]

Поасоновиот број има различни вредности за различни гасови, во зависност од тоа колку атоми се содржани во нивната молекула. За едноатомските гасови тој изнесува 5/3, а за двоатомските 7/5.

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Adiabatic process анг.