Специфичен топлински капацитет

Од Википедија — слободната енциклопедија

Специфичната топлина (c) го претставува количеството топлина потребна за зголемување на температурата на една единица маса од некое тело за една единица температура:

Во SI специфичната топлина се изразува во единицата Ј/(kg·K).

Специфичната топлина се користи како помошно средство во физичкиот закон на пропорционалноста, кој гласи:

Промената на внатрешната енергија (ΔE) на телото е пропорционална на масата на телото (m) и промената на температурата (Δt). Или, искажано со математичка формула:

Овој закон важи под услов телото да не ја менува својата агрегатна состојба.

Специфичната топлина на врстите тела и течностите е непроменлива величина зависна само од хемиската структура на телата и независна од нивниот облик и големина.

Кај гасовите, пак, специфичната топлина зависи од видот на гасот, и затоа кога се зборува за специфичната топлина на гасовите се подразбираат стандардни услови (cv).

Специфична топлина на некои тела[уреди | уреди извор]

Оваа табела содржи податоци за специфичната топлина на некои хемиски елементи и соединенија:

Супстанција Агрегатна состојба Специфична топлина
J/(kg·K)
Алуминиум цврста 900
Легура на бакарот и цинкот цврста 377
Бакар цврста 385
Дијамант цврста 502
Етанол течна 2460
Злато цврста 129
Графит цврста 720
Железо цврста 444
Литиум цврста 3582
Жива течна 139
Нафта течна ≈ 2000
Вода течна 4186
цврста (0 °C) 2060
Таму каде не е поинаку назначено
се употребени стандардни услови