Белоруска арабица

Од Википедија — слободната енциклопедија

Белоруската арабица е верзија на арапското писмо која се користела за запишување на белорускиот јазик. Арабицата се користела во 16 и најверојатно XV век. Азбуката имала 28 графеми, вклучувајќи и дополнителни букви кои се вовеле специјално за запишување на некои карактеристични белоруски гласови. Ова писмо било користено од Татарите-Липки кои биле доселени во Белорусија. Во периодот од XIV до XVI век Татарите започнале да го користат старобелорускиот јазик наместо својот татарски.

Карактеристични белоруски букви[уреди | уреди извор]

Белоруски јазик
Беларуская мова
„Белоруска граматика“

Белоруска Жж.
  • За гласовите /ʒ/ (ж), /tʃ/ (ч) и /p/ (п), кои ги нема во арапското писмо, биле воведени следниве графеми:
پ چ ژ‎
  • за гласовите /dz/ (дз) и /ts/ (ц) биле воведени следните букви:

и

  • гласовите /w/ (ў) и /v/ (в) биле претставени од ист симбол:
و‎

Белоруските писма[уреди | уреди извор]

Бидејќи се запишувале само согласките, нема еквиваленти за самогласките.

кирилица латиница арабица
Б, б B, b ب‎
Ц, ц C, c
Ч, ч Č, č چ‎
Х, х CH, ch خ‎
Д, д D, d د‎
ДЖ, дж DŽ, dž ج‎
Ф, ф F, f ف‎
Ґ, ґ G, g غ‎
Г, г H, h ه‎
Й, й J, j ى‎
К, к K, k ق‎
Л, л Ł, ł ل‎
М, м M, m م‎
Н, н N, n ن‎
П, п P, p پ‎
Р, р R, r ر‎
С, с S, s ص‎
Ш, ш Š, š ش‎
Т, т T, t ط‎
Ў, ў Ŭŭ و‎
В, в Vv و‎
З, з Zz ض‎
Ж, ж Žž ژ‎
ЦЬ, ць Ćć س‎
ДЗЬ, дзь DŹ, dź
ЛЬ, ль L, l ل‎
НЬ, нь Ń, ń ن‎
СЬ, сь Ś, ś ث‎
ЗЬ, зь Ź, ź ز‎
ТЬ, ть TJ, tj ت‎
КЬ, кь KJ, kj ك‎
' ع‎
Ь, ь -

Наводи[уреди | уреди извор]

  • Д-р Я. Станкевіч. Беларускія мусульмане і беларуская літаратура арабскім пісьмом. [Адбітка з гадавіка Беларускага Навуковага Таварыства, кн. I.] – Вільня : Друкарня Я. Левіна, 1933 ; Менск : Беларускае коопэрацыйна-выдавецкае таварыства ″Адраджэньне″, 1991 [факсімільн.]. – 3-е выд.

Поврзано[уреди | уреди извор]

Надворешни врски[уреди | уреди извор]