Архимедови тела

Од Википедија — слободната енциклопедија

Во геометријата, Архимедово тело или полуправилно тело е полуправилен испакнат полиедар кој се состои од два или повеќе типа на правилен полиедар кои се среќаваат во исти темиња. Тие се разликуваат од Платонските тела, кои се состојат од само еден тип на многуаголник чии страни се среќаваат во исто теме, и од Џонсоновите тела, чии правилни многуаголни страни не се среќаваат во исти темиња.

Потекло на името[уреди | уреди извор]

Архимедовите тела се именувани по Архимед, кој зборувал за нив во едно негово дело кое не е зачувано. За време на ренесансата, уметниците и математичарите ги вреднувале чистите облици и одново ги откриле сите овие облици. Истражувањата завршиле околу 1619 со делото на Јоханес Кеплер, кој ги дефинирал призмите, антипризмите и неиспакнатите тела познати како Кеплер-Поансови тела.

Класификација[уреди | уреди извор]

Постојат 13 Архимедови тела (15 ако ги броиме обратните слики на две енантиоморфи). Овде темената конфигурација се однесува на тип на правилни многуаголници кои се среќаваат во кое било дадено теме. На пример, темена поставеност (4,6,8) значи дека тој квадрат, хексагон и октагон се среќаваат во теме (со тоа што другите се сметаат за во насока на часовник околу темето).

Бројот на темиња е 720° поделен со аголниот дефект на темето.

Име слика Страни Рабови Темиња Темена поставеност Група на симетрија
потсечен тетраедар Потсечен тетраедар
(анимација)
8 4 триаголници
4 шестаголници
18 12 3.6.6 Td
кубоктаедар Кубоктаедар
(анимација)
 14  8 триаголници
6 квадрати
24 12 3.4.3.4 Oh
потсечена коцка
или потсечен шестаголник
Потсечен шестаголник
(анимација)
14 8 триаголници
6 осумаголници
36 24 3.8.8 Oh
потсечен осумаголник Потсечен осумаголник
(анимација)
14 6 квадрати
8 шестаголници
36 24 4.6.6 Oh
ромбикубоктаедар
или мал ромбикубоктаедар
Ромбикубоктаедар
(анимација)
26 8 триаголници
18 квадрати
48 24 3.4.4.4 Oh
потсечен кубоктаедар
or голем кубоктаедар
Потсечен кубоктаедар
(анимација)
26 12 квадрати
8 честоаголници
6 осумаголници
72 48 4.6.8 Oh
чпртава коцка
или чпртав кубоктаедар
(2 хирални форми)
Чпртав хексаедар (Ccw)
(анимација)
Чпртав хексаедар (Cw)
(анимација)
38 32 триаголника
6 квадрати
60 24 3.3.3.3.4 O
икосиододекаедар Икосидодекаедар
(анимација)
32 20 триаголника
12 петаголници
60 30 3.5.3.5 Ih
потсечен додекаедар Потсечен додекаедар
(анимација)
32 20 триаголника
12 десеттоаголници
90 60 3.10.10 Ih
потсечен икосаедар
или фудбалска топка
Потсечен икосаедар
(анимација)
32 12 петаголника
20 шестаголника
90 60 5.6.6 Ih
ромбикосиододекаедар
или мал ромбикосиододекаедар
Ромбикосиододекаедар
(анимација)
62 20 триаголника
30 квадрати
12 петаголници
120 60 3.4.5.4 Ih
потсечен икосидодекаедар
или голем ромбикосиододекаедар
Потсечен икосидодекаедар
(анимација)
62 30 квадрата
20 шестаголници
12 десеттоаголници
180 120 4.6.10 Ih
чпртав додекаедар
или чпртав икосиододекаедар
(2 хирални форми)
Чпртав додекаедар (Ccw)
(анимација)
Чпртав додекаедар (Cw)
(анимација)
92 80 триаголници
12 петаголници
150 60 3.3.3.3.5 I

Кубоктаедарот и икосиододекаедарот се еднообразни по рабови и се нарекуваат квазиправилни.

Чпртавата коцка и чпртавиот додекаедар се познати и какохирални, бидејќи се и од лев и од десен. Кога нешто е од повеќе облици кои меѓусебно си се тридимензионални обратни слики, овие форми ги нарекуваме енантиоморфи.

Дуалите на Архимедовите тела се нарекуваат Каталанови тела. Заедно со бипирамидите и трапезоедрите, се тела со еднообразни страни (лица) со правилни темиња.

Поврзано[уреди | уреди извор]

Надворешни врски[уреди | уреди извор]