Финоволшки јазици

Од Википедија — слободната енциклопедија

Фино-волшките јазици била подгрупа на јазици на фино-пермски јазици, денес нефункционална и прекласифицирана. Овие јазици се зборуваат во Европа и името доаѓа од реката Волга. Во оваа група спаѓаат јазиците: