Речиси затворена самогласка

Од Википедија — слободната енциклопедија
Табела на самогласки по МФА
Предни Речиси​предни Средни Речиси​задни Задни
Затворени
iy
ɨʉ
ɯu
ɪʏ
ʊ
eø
ɘɵ
ɤo
ɛœ
ɜɞ
ʌɔ
æ
aɶ
ä
ɑɒ
Речиси затворени
Полузатворени
Средни
Полуотворени
Речиси отворени
Отворени
Самогласките во парови се: незаоблена • заоблена

Помош за МФА • легенда • табела •  табела со звуци • погл.

Речиси затворена самогласка е вид на самогласка што се среќава во некои јазици. Својствено за речиси затворената самогласка е тоа што јазикот се става слично како кај затворената самогласка, но нешто помалку напрегнат. Понекогаш се нарекуваат лабави варијанти на наполно затворените самогласки.

Според Меѓународната фонетска азбука (МФА), постојат следниве речиси отворени самогласки: