Планкова моќ

Од Википедија — слободната енциклопедија

Планковата моќ е природна единица за моќ од системот на Планкови единици. Добиена е како количник од Планковата енергија поделена со Планковото време, и изнесува приближно 3,62831 × 1052 W. Ова е крајно голема единица - дури и гама-распрскувањата, кои се најсјајни појави во вселената имаат моќ од 1 × 1045 W, т.е. помалку од еден десетмилионити дел од Планковата моќ.

Слувежејќи се со фундаменталните физички константи, Планковата моќ можеме да ја дефинираме вака:

Планкова моќ = .

каде:

c е брзината на светлината во вакуум
G е гравитациската константа