Планкова густина

Од Википедија — слободната енциклопедија

Планкова густина (ρP) е единица за густина од системот на природни единици познати како Планкови единици.

≈ 5,1 × 1096 kg/м3

каде:

mP е Планковата маса
lP е Планковата должина
c е брзината на светлината во вакуум
е намалената Планкова константа
G е гравитациската константа

Ова е многу голема единица, еднаква на околу 1023 сончеви маси сместени во простор со големина на едно атомско јадро. Се смета дека едно Планково време по Големата експлозија, густината на вселената изнесувала приближно една Планкова густина.