Библиомантија

Од Википедија — слободната енциклопедија

Библиомантија е користење на книги за претскажување. Овој метод ги користи светите книги (посебно специфични зборови или стихови) за исцелување, за отстранување лоши ентитети или за претскажување. Се користи во повеќето светски религии. „Она што се Ведите за Хиндусите, Хомер за Атињаните, и Овид и Вергилиј за Римјаните, Стариот завет бил за Евреите, Стариот и Новиот завет е за христијаните, а Куранот за муслиманите.“ (извадок од Еврејска Енциклопедија). Како и да е, Библијата (Трета книга Мојсиева, 19:26) го забранува претскажувањето.

Понекогаш овој термин се користи за начинот на предвидување при кој се зема било која книга и се отвора на било која случајна страница, а делот кој ќе се прочита се смета за одговор на поставеното прашање во врска со иднината. За оваа цел може да се земе било која книга, иако и овде се препорачува употреба на некоја света книга.