Ентитет

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ентитет е нешто што има јасно издвоено постоење. Ентитет е најчесто збир на својства и нивните придружни акции во еден полузатворен систем, кои вршат заедничка, поврзана функција или функции, и кои можат јасно да се одделат од нивната околина.

Ентитет е апстрактен поим. Вообичаено како ентитети се спомнуваат живи или неживи материјални објекти, но тоа не го ограничува дијапазонот на концептот позади поимот. Ентитети можат да бидат и нематеријални поими, како во случајот на правната фикција, на програмите во информатичката технологија и др.