Хексаедар

Од Википедија — слободната енциклопедија

Хексаедар – кој било полиедар со шест ѕида. Коцката, на пример, е правилен хексаедар чии ѕидови се квадрати, и три квадрати на секое теме.

Постојат седум тополошки различни конвексни хексаедри,[1] од кои еден постои во облик на две огледални слики. (Два полиедри се тополошки различни ако имаат интринсично различно подредени ѕидови и вертикали, така што не е можно да се преобрази едно во други со едноставно менување на должините на рабовите или аглите меѓу рабовите и ѕидовите.)

Хексаедри со четириаголни ѕидови
46 ѕида, 12 раба, 8 темиња
Parallelepiped.svg
Паралелопипед
(три пара паралелограми)
Rhombohedron.svg
Ромбоедар
(три пара
ромбови)
Trigonal trapezohedron.png
Триаголен трапезоедар
(еднакви ромбови)
Дуалност: триаголна антипризма
Cuboid.png
Квадар
(три пара
правоаголници)
Дуалност: правоаголно вретено
Hexahedron.png
Коцка
(квадрати)
Дуалност: октаедар
Usech kvadrat piramid.png
Квадратен фрустум
(пресечена
квадратна пирамида)
Други
Hexahedron5.svg
Триаголна бипирамида
36 ѕида
9 раба, 5 темиња
Дуалност: триаголна призма
Hexahedron7.svgHexahedron7a.svg
Четириаголен антиклин
Хирален – се среќава под форма на "леворака" и "деснорака" огледална слика.
4.4.3.3.3.3 ѕидови
10 раба, 6 темиња
Hexahedron6.svg
4.4.4.4.3.3 ѕидови
11 раба, 7 темиња
Hexahedron2.svg
Петаголна пирамида
5.35 ѕидови
10 раба, 6 темиња
Дуалност: себедуалност
Hexahedron3.svg
5.4.4.3.3.3 ѕидови
11 раба, 7 темиња
Hexahedron4.svg
5.5.4.4.3.3 ѕидови
12 раба, 8 темиња

Има уште три хексаедри, кои се вдлабнати.

Вдлабнати (конкавни)
Hexahedron8.svg
4.4.3.3.3.3 Faces
10 E, 6 V
Hexahedron10.svg
5.5.3.3.3.3 Faces
11 E, 7 V
Hexahedron9.svg
6.6.3.3.3.3 Faces
12 E, 8 V

Наводи[уреди | уреди извор]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Надворешни врски[уреди | уреди извор]