Список на села во Правишта

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Име на македонски Македонски-латиница Име на грчки Грчки-латиница Жители во 1903 Жители во 2001
Авли Ќој Avli Ḱoj Авли Ќој Авли Ќој 180
Атлар Atlar Атлар Атлар 80
Боблен Boblen Боблен Боблен 550
Бостанџили Bostandžili Бостанџили Бостанџили 400
Велиџиљар Velidžiljar Велиџиљар Велиџиљар 200
Горјан Gorjan Горјан Горјан 400
Деве Каран Deve Karan Деве Каран Деве Каран 250
Демирли Demirli Демирли Демирли 360
Дормушлу Dormušlu Дормушлу Дормушлу 220
Дрезна Drezna Дрезна Дрезна 350
Дренич Drenič Дренич Дренич 400
Дреново Drenovo Дреново Дреново 250
Елиџик Elidžik Елиџик Елиџик 250
Ени Ќој Eni Ḱoj Ени Ќој Ени Ќој 85
Есирли Esirli Есирли Есирли 125
Каријан Karijan Каријан Каријан 600
Кочан Kočan Кочан Кочан 200
Кулали Kulali Кулали Кулали 100
Кусороб Kusorob Кусороб Кусороб 780
Кучкар Kučkar Кучкар Кучкар 500
Левтера Levtera Левтера Левтера 600
Мешели Mešeli Мешели Мешели 160
Моштијан Moštijan Моштијан Моштијан 2200
Мурсали Mursali Мурсали Мурсали 200
Никишјан Nikišjan Никишјан Никишјан 860
Орфан Orfan Орфан Орфан 20
Османли Osmanli Османли Османли 300
Палихор Palihor Палихор Палихор 950
Подгорјани Podgorjani Подгорјани Подгорјани 650
Правишта Pravišta Правишта Правишта 3550
Рехимли Rehimli Рехимли Рехимли 240
Самоков Samokov Самоков Самоков 1000
Срли Srli Срли Срли 125
Тобљани Tobljani Тобљани Тобљани 350
Фтир Ftir Фтир Фтир 110
Четакли Četakli Четакли Четакли 320
Чиста Čista Чиста Чиста 85
Чифлик Čiflik Чифлик Чифлик 66