Слепо куче

Од Википедија — слободната енциклопедија
{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/Предлошка:Автотаксономија/Spalax|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}
Lesser mole-rat
Научна класификација [ у ]
Непознат таксон (попр): Spalax
Вид: Lesser mole-rat
Научен назив
Spalax leucodon
Nordmann, 1840
Синоними

Nannospalax leucodon (Nordmann, 1840)

Lesser mole-rat
Scientific classification edit
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Mammalia
Order: Rodentia
Family: Spalacidae
Genus: Spalax
Species:
S. leucodon
Binomial name
Spalax leucodon

Nordmann, 1840
Synonyms

Nannospalax leucodon (Nordmann, 1840)

Слепо куче ( Spalax leucodon ) е вид глодач од семејството Spalacidae, кој се наоѓа во Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Грција, Унгарија, Северна Македонија, Романија, Србија, Црна Гора, Израел, Турција, Иран и Украина .

Опис[уреди | уреди извор]

Има силно развиени предни нозе и канџи со кои копа длабоки тунели кои можат да достигнат до 3 метри. Се храни со подземни билки, а омилена храна му се лукот, компирите и други луковичести растенија. Храната ја складира во подземните тунели, а поради тоа што не паѓа во зимски сон мора да складира резерви на храна. Женките најчесто раѓаат од 2 до 4 млади.[1]

Распространетост[уреди | уреди извор]

Слепото куче е вид цицач кој припаѓа на ред глодачи (Rodentia) од фамилијата (Spalacidae). Видот е распространет во Македонија, Србија, Црна Гора, Грција, Босна, Романија, Турција, Украина. Во Национален парк Галичица слепото куче распространето е во природните и полуприродните тревести екосистеми како и во обработливите земјоделски површини. Во Национален парк Галичица живее во природни и полуприродни тревести екосистеми, како и на обработливите земјоделски површини.[1]

Научни предлози[уреди | уреди извор]

Имало предлози дека нејзината таксономска позиција треба да се промени во поради новите научни информации. Современите автори имаат тенденција да ги одделат овој и некои тесно поврзани видови на кртови и стаорци од другите видови Spalax, класифицирајќи ги во посебен род, наречен Наноспалакс (Nannospalax leucodon) . Кариолошка студија покажала дека леукодонот на наноспалакс е суперспектив кој се состои од неколку кариолошки различни криптични видови . Според оваа дефиниција, има четири одделни кариолошки форми во сливот на Карпатите, една од нив е загрозена и друга ранлива, додека недостапни се податоци за да се оцени статусот на зачувување на другите две форми. Една студија насочена кон очекуваното траење на животот, го користела овој вид врз основа на неверојатни перформанси за долговечност, издржливост на хипоксија и хиперкапнија, како и отпорност на рак.[2] Гледајќи ги примероците на измет и кожа на овој идеален кандидат, откриено било дека семејството на бактериите Muribaculaceae, за кое се знае дека е поврзано со долговечноста, доминира во примероците на фецес

Користена литература[уреди | уреди извор]

 

  1. 1,0 1,1 НП Галичица
  2. Altuntas, E., Yildirim, B., Ozturk, G., Yildirim, S., Sibai, M., Altuntaş, E., Yıldırım, B., Öztürk, G., Yıldırım, S., & Demircan, T. (2020). Microbiome and Longevity: High Abundance of Longevity-Linked Muribaculaceae in the Gut of the Long-Living Rodent Spalax leucodon. Omics : a Journal of Integrative Biology., 24(10), 592–601. https://doi.org/10.1089/omi.2020.0116