Садница

Од Википедија — слободната енциклопедија
Украсни садници од оморика и црвен даб спремни за испорака.

Садница[1][2]растение произведено и одгледувано во расадник, со соодветни особини пропишани со стандарди, кое припаѓа на деклариран вид. По одгледувањето во расадникот, кое може да трае од 1 до 10 години или повеќе, садниот материјал се пресадува на постојано место каде што продолжува да се развива, исполнувајќи различни функции во зависност од видот на објектот. За разлика од садници од шумски расадници, кои во шумските култури и плантажи остваруваат економски профит (дрвна маса) и антиерозивно пошумување постигнува заштита од ерозија, украсните садници дрвја и грмушки на зелените површини постигнуваат декоративно-естетски, санитарно-хигиенски, образовни и други функции кои не се непосредно утилитарни.

Постојат голем број на разлики во производството на садници за потребите на пределната архитектура и хортикултурата, од една страна, и за економско и заштитно пошумување, од друга страна. Објектите за економско и заштитно пошумување се далеку од населби и патишта со плитки, сиромашни почви, кои се условени од димензиите (10-100) и староста на садниците (брзорастечки (багрем, црн бор) 1-2 години; бавно растечки (смрека, ела) 4-5 години. Исклучок се културите и плантажите на тополи кои се основани со садници кои можат да бидат повеќе од 5, бидејќи условите на животната средина (длабок нанос) и техниките на работа го дозволуваат тоа.[3]

За потребите на пределната архитектура и хортикултурата, се произведуваат значително поголеми садници, особено за дрвореди, самостојно садење и замена и надополнување на возрасни единки. Садниците се секогаш поголеми од 1, а нивната старост е над 10 години. При групно садење и образување на масиви се користи понизок и помлад саден материјал, а при подигање парк-шуми, заштитни појаси и други категории на предели, димензиите и староста се поблиску до садници за пошумување.[4]

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. „садница“Дигитален речник на македонскиот јазик
  2. „садница“Официјален дигитален речник на македонскиот јазик
  3. Стилиновић, С. (1987): Производња садног материјала шумског и украсног дрвећа и жбуња. Универзитет у Београду. Београд.
  4. Грбић, М. (2010): Производња садног материјала – Технологија производње украсних садница. Универзитет у Београду, Београд. 978-86-7299-174-1.