Предлошка:Инфокутија Локомотива

Од Википедија — слободната енциклопедија
Икона за документација Документација за предлошка[преглед] [уреди] [историја] [превчитај]
Коментар Оваа предлошка содржи еден или повеќе незадолжителни параметри. Поподробно на страницата за разговор.

Оваа предлошка содржи некои крајно сложени и езотерични синтаксини елементи. Не се обидувајте да ја менувате предлошкава доколку не сте апсолутно сигурни дека целосно сфаќате за што се работи во кодот и сте подготвени целосно да ја поправите штетата која евентуално би ја нанеле. Сите испробувања правете ги во предложниот песок или во корисничкиот простор.

Ова е инфокутија за парни, нафтени и електрични локомотиви. За возови користете ја предлошката {{Инфокутија Воз}}.

Употреба[уреди извор]

EMD GP30
WC 715 во Националниот железнички музеј во Грин Беј, Висконсин
Погон нафтен
Изработил General Motors EMD
Модел GP30
Изработена јули 1961 – ноември 1963
Вкупно изработени 948
Распор. на тркалата (AAR) B-B
UIC-класификација Bo′Bo′
Колосек 1.435 мм
Должина 17,12 м
Тежина на локомотивата 115.000 кг
Главен двигател EMD 567D3
Вид на мотор двотактен нафтен
Вшмукување механички помогнат турбополнач
Раб. зафатнина 148,66 л
Цилиндри V16
Големина на цилиндар 215,9 × 254,0 мм
Пренос DC генератор, DC влечни мотори
Макс. брзина 126 км/ч
Излезна моќност 2.250 КС (1.680 kW)
Влечна сила 281.910 N
Кочници на локомотивата воздушни, електрични
Кочници на возот 26-л воздушни
Место Северна Америка
Џон Бул
„Џон Бул“ (~ 1893)
Погон парен
Изработил Robert Stephenson and Company
Изработена 1831
Распоред 4-2-0 (Стивенсон ја изработил како 0-4-0)
UIC-класификација 1′1A (изработена како B)
Колосек 1.435 мм
Меѓуос. растојание 1,50 м
помеѓу возните осовини
Рамка 4,50 м (должина)
x 1,91 м (ширина)
Котел 0,76 м (пречник)
x 2,06 (должина)
Големина на цилиндар 228,6 мм (пречник)
x 510 мм (такт)
Работен век Камден и Ембој,
Пенсилваниска железица (првична конзервација)
Број 1
Официјално име „Стивенс“ (по претседателот на железницата)
Доставена 4 септември 1831
Прво возење 15 септември 1831
Повлечена 1866
Ремонт 15 септември 1981
Тековен сопственик Смитсонова институција
Состојба Поставка во Вашингтон

Параметри[уреди извор]

Предлошкава има голем број на параметри. Сите се незадолжителни:

 • name - Име на локомотивата што се прикажува најгоре во инфокутијата
 • powertype - Каков погон има локомотивата (на пр. „парен“, „нафтен“, „електричен“, итн.)
 • image - име на податотеката на сликата (само името со наставката, на пр. „Пример.jpg“)
 • alt - алтернативен текст за сликата што се прикажува кога сликата не може да се види (за лица со слаб вид или чисто говорни статии)
 • imagesize - Големина на сликата во пиксели (на пр. imagesize= 200), по основно: 300.
 • caption - Опис на сликата
 • hatnote - Текст по средината без ознака, наменет за истакнување на известувања. Оди под powertype.
 • designer - Име на контрукторот на локомотивата
 • builder - Изработувач на локомотивата
 • ordernumber - Број на нарачка на локомотивата
 • serialnumber - Сериски број на локомотивата
 • buildmodel - Изработувач на локомотивата
 • builddate - Во кој временски период се изработувала локомотивата (или тој модел)
 • totalproduction - Вкупен број на изработени локомотиви од таа класа
 • rebuilder - Преработувач на локомотивата
 • rebuilddate - Во кој временски период е преработена локомотивата (или тој модел)
 • numberrebuilt - Вкупен број на преработени локомотиви од таа класа
 • whytetype - Распоред на тркалата според Вајтовото забележување
 • aarwheels - Распоред на тркалата според AAR
 • uicclass - UIC-класификација
 • gauge - Ширина на колосекот по којшто вози локомотивата
 • trucks - Тип на подвозје
 • bogies - Тип на подвозје
 • leadingdiameter - Пречник на водечките тркала на локомотивата
 • driverdiameter - Пречник на погонските тркала на локомотивата
 • wheeldiameter - Пречник на тркалата на локомотивата
 • trailingdiameter - Пречник на помошните тркала на локомотивата
 • minimumcurve - Максимален полупречник на кривината по која може да сврти локомотивата (во Северна Америка се изразува во степени)
 • wheelbase - Меѓуосовинско растојание на локомотивата
 • length - Должина на локомотивата
 • width - Ширина на локомотивата
 • height - Висина на локомотивата
 • framesize - Големина на рамката на локомотивата
 • axleload - максимален потисок на осовината (носивост)
 • weightondrivers - Тежина што потпаѓа само на погонските тркала
 • locoweight - Тежина на локомотивата (без тендерот)
 • tenderweight - Тежина на тендерот на локомотивата
 • locotenderweight - Вкупната тежина на локомотивата и тендерот
 • tendertype - Тип на тендерот - број на осовини, конструктор, каде е изработен, неговата класа
 • fueltype - Какво гориво троши локомотивата
 • fuelcap - Капаците за гориво на локомотивата
 • lubecap - Капацитет за мазиво (масло) на моторот
 • coolantcap - Капацитет за разладувач на моторот
 • watercap - Капацитет за вода
 • tendercap - Капацитет за вода и гориво на тендерот
 • sandcap - Капацитет на песочницата
 • consumption - Просечна потрошувачка на гориво
 • watercons - Просечна потрошувачка на вода
 • electricsystem - На кој електричен систем работи локомотивата
 • collectionmethod - Струјодовод на локомотивата (на пр. пантограф, контактна шина итн.)
 • primemover - Главниот двигател на локомотивата
 • rpmrange - Опсег на вртежи во минута на главниот двигател
 • enginetype - Конретен тип на мотор
 • aspiration - На кој начин моторот меша воздух и гориво
 • displacement - Работна зафатнина на моторот
 • alternator - Тип/модел на алтернаторот на локомотивата
 • generator - Тип/модел на генераторот на локомотивата
 • tractionmotors - Тип/модел на влечните мотори
 • headendpower - Внатрешен довод на струја за потребите на патниците
 • boiler - Големина на котелот
 • boilerpressure - Вкупен притисок на котелот
 • feedwaterheater - Тип на довод на вода
 • firearea - Површина на решетката на ложиштето
 • tubearea - Грејна површина - цевки
 • fluearea - Грејна површина - издуви
 • tubesandflues - Грејна површина - цевки и издуви (ако се наведени посебно)
 • fireboxarea - Грејна површина - ложиште
 • totalsurface - Грејна површина - вкупна
 • superheatertype - Тип на прегревач
 • superheaterarea - Површина на прегревачот
 • cylindercount - Број на цилиндри
 • cylindersize - Големина на цилиндарите
 • frontcylindersize - Големина на предните цилиндри кај сврзана локомотива (ако се разликуваат)
 • rearcylindersize - Големина на задните цилиндри
 • hpcylindersize - Големина на високопритисочните цилиндри во составот (распоредот да се образложи во cylindercount)
 • lpcylindersize - Големина на нископритисочните цилиндри во составот
 • valvegear - Тип на вентилски механизам на локомотивата
 • valvetype - Тип на вентили – лизгачки, клипни, со заткести итн.
 • valvetravel - Должина на одот на вентилот
 • valvelap - Преклоп на вентилскиот механизам
 • valvelead - Првичен чекор на вентилскиот механизам
 • transmission - Тип на пренос
 • multipleworking - Тип на повеќелокомотивен состав (ако го има)
 • topspeed - Максимална брзина на локомотивата
 • poweroutput - Вкупна излезна моќност на локомотивата
 • tractiveeffort - Влечната сила на локомотивата
 • factorofadhesion - Факторот на прилепување (тежина на возните тркала поделена со влечната сила)
 • trainheating - Затоплување на возот (парен или електричен генератор, или пак воопшто нема).
 • locobrakes - Тип на кочници на локомотивата
 • locobrakeforce - Кочната сила
 • trainbrakes - Тип на кочен систем
 • safety - Безбедносни системи (самосопирање, кабинска сигнализација итн.)
 • railroad - По кои железници сообраќа(ла) локомотивата (предвидено за статии за поединечни примероци на локомотиви наместо модели); создава обоено заглавие како параметарот powertype
 • railroadclass - Ознака на класата доделена од железницата
 • powerclass - Класа на моќноста или групата на локомотивата
 • numinclass - Број на локомотиви во таа класа
 • roadnumber - Сообраќајни броеви доделени од железницата
 • officialname - Официјално име доделено од железницата, и по кого е дадено името
 • nicknames - Прекари на локомотивата (на пр. „Чајниче“)
 • axleloadclass - Класа или група на осовинската носивост (на пр. значенски бои на Great Western Railway, LNER/British Railways Route Availability „R.A.“)
 • locale - На кое место сообраќа(ла) локомотивата
 • deliverydate - Кога е доставена локомотивата
 • firstrundate - Кога локомотивата е пуштена во сообраќај
 • lastrundate - Кога локомотивата престанала редовно да сообраќа
 • retiredate - Кога е повлечена локомотивата
  • withdrawndate - Кога е повлечена локомотивата (исто, друг англиски правопис)
 • restoredate - Кога е извршен ремонт на локомотивата за да може да продолжи да сообраќа
 • scrapdate - Кога е размонтирана локомотивата
 • currentowner - Тековен сопственик на локомотивата
 • disposition - Каде сега е сместена локомотивата
 • notes - поле за фусноти (ако треба)

Од прикажаните примери десно, еден се однесува на модел на локомотива (EMD GP30), а друг на конкретна поединечна локомотива („Џон Бул“).

Примери[уреди извор]

Урнеци со разни можности
Парна Нафтена Електрична
{{Инфокутија Локомотива
| name       = 
| powertype =парен
| image      = 
| alt       = 
| caption     = 
| designer     = 
| builder     = 
| ordernumber   = 
| serialnumber   = 
| buildmodel    = 
| builddate    = 
| totalproduction = 
| rebuilder    = 
| rebuilddate   = 
| numberrebuilt  = 
| whytetype    = 
| uicclass     = 
| gauge =
| leadingdiameter = 
| driverdiameter  = 
| trailingdiameter = 
| minimumcurve   = 
| wheelbase    = 
| length      = 
| width      = 
| height      = 
| axleload     = 
| weightondrivers = 
| locoweight    = 
| tenderweight   = 
| locotenderweight = 
| tendertype    = 
| fueltype     = 
| fuelcap     = 
| watercap     = 
| tendercap    = 
| sandcap     = 
| boiler      = 
| boilerpressure  = 
| feedwaterheater = 
| firearea     = 
| tubearea     = 
| fluearea     = 
| tubesandflues  = 
| fireboxarea   = 
| totalsurface   = 
| superheatertype = 
| superheaterarea = 
| cylindercount  = 
| cylindersize   = 
| frontcylindersize= 
| rearcylindersize = 
| hpcylindersize  = 
| lpcylindersize  = 
| valvegear    = 
| valvetype    = 
| valvetravel   = 
| valvelap     = 
| valvelead    = 
| transmission   = 
| topspeed     = 
| poweroutput   = 
| tractiveeffort  = 
| factorofadhesion = 
| trainheating   = 
| locobrakes    = 
| locobrakeforce  = 
| trainbrakes   = 
| safety      = 
| railroad     = 
| railroadclass  = 
| powerclass    = 
| numinclass    = 
| roadnumber    = 
| officialname   = 
| nicknames    = 
| axleloadclass  = 
| locale      = 
| deliverydate   = 
| firstrundate   = 
| lastrundate   = 
| retiredate    = 
| withdrawndate  = 
| preservedunits  = 
| restoredate   = 
| scrapdate    = 
| currentowner   = 
| disposition   = 
| notes      =
}}
{{Инфокутија Локомотива
| name       = 
| powertype =нафтен
| image      = 
| alt       = 
| caption     = 
| builder     = 
| ordernumber   = 
| serialnumber   = 
| buildmodel    = 
| builddate    = 
| totalproduction = 
| rebuilder    = 
| rebuilddate   = 
| numberrebuilt  = 
| aarwheels    = 
| uicclass     = 
| gauge =
| trucks      = 
| bogies      = 
| wheeldiameter  = 
| trailingdiameter = 
| minimumcurve   = 
| wheelbase    = 
| length      = 
| width      = 
| height      = 
| axleload     = 
| weightondrivers = 
| locoweight    = 
| fueltype     = 
| fuelcap     = 
| lubecap     = 
| coolantcap    = 
| watercap     = 
| sandcap     =
| powersupply   = 
| consumption   = 
| watercons    = 
| primemover    = 
| rpmrange     = 
| enginetype    = 
| aspiration    = 
| displacement   = 
| alternator    = 
| generator    = 
| tractionmotors  =
| headendpower   =
| cylindercount  = 
| cylindersize   = 
| transmission   = 
| multipleworking = 
| topspeed     = 
| poweroutput   = 
| tractiveeffort  = 
| factorofadhesion = 
| trainheating   = 
| locobrakes    = 
| locobrakeforce  = 
| trainbrakes   = 
| safety      = 
| railroad     = 
| railroadclass  = 
| powerclass    = 
| numinclass    = 
| roadnumber    = 
| officialname   = 
| nicknames    = 
| axleloadclass  = 
| locale      = 
| deliverydate   = 
| firstrundate   = 
| lastrundate   = 
| retiredate    = 
| withdrawndate  = 
| preservedunits  = 
| restoredate   = 
| scrapdate    = 
| currentowner   = 
| disposition   = 
| notes      =
}}
{{Инфокутија Локомотива
| name       = 
| powertype =електричен
| image      = 
| alt       = 
| caption     = 
| builder     = 
| ordernumber   = 
| serialnumber   = 
| buildmodel    = 
| builddate    = 
| totalproduction = 
| rebuilder    = 
| rebuilddate   = 
| numberrebuilt  = 
| aarwheels    = 
| uicclass     = 
| gauge =
| trucks      = 
| bogies      = 
| wheeldiameter  = 
| trailingdiameter = 
| minimumcurve   = 
| wheelbase    = 
| length      = 
| width      = 
| height      = 
| framesize    = 
| axleload     = 
| weightondrivers = 
| locoweight    = 
| sandcap     =
| powersupply   =
| electricsystem  = 
| collectionmethod = 
| alternator    = 
| generator    = 
| tractionmotors  =
| headendpower   =
| transmission   = 
| multipleworking = 
| topspeed     = 
| poweroutput   = 
| tractiveeffort  = 
| factorofadhesion = 
| trainheating   = 
| locobrakes    = 
| locobrakeforce  = 
| trainbrakes   = 
| safety      = 
| railroad     = 
| railroadclass  = 
| powerclass    = 
| numinclass    = 
| roadnumber    = 
| officialname   = 
| nicknames    = 
| axleloadclass  = 
| locale      = 
| deliverydate   = 
| firstrundate   = 
| lastrundate   = 
| retiredate    = 
| withdrawndate  = 
| preservedunits  = 
| restoredate   = 
| scrapdate    = 
| currentowner   = 
| disposition   =
| notes      =
}}
Целосен список
{{Инфокутија Локомотива
| name       = 
| powertype    = 
| image      = 
| alt       = 
| imagesize    = 300
| caption     = 
| hatnote     = 
| designer     = 
| builder     = 
| ordernumber   = 
| serialnumber   = 
| buildmodel    = 
| builddate    = 
| totalproduction = 
| rebuilder    = 
| rebuilddate   = 
| numberrebuilt  = 
| whytetype    = 
| aarwheels    = 
| uicclass     = 
| gauge      = 
| trucks      = 
| bogies      = 
| leadingdiameter = 
| driverdiameter  = 
| wheeldiameter  = 
| trailingdiameter = 
| minimumcurve   = 
| wheelbase    = 
| length      = 
| width      = 
| height      = 
| framesize    = 
| axleload     = 
| weightondrivers = 
| locoweight    = 
| tenderweight   = 
| locotenderweight = 
| tendertype    = 
| fueltype     = 
| fuelcap     = 
| lubecap     = 
| coolantcap    = 
| watercap     = 
| tendercap    = 
| sandcap     = 
| consumption   = 
| watercons    =
| powersupply   = 
| electricsystem  = 
| collectionmethod = 
| primemover    = 
| rpmrange     = 
| enginetype    = 
| aspiration    = 
| displacement   = 
| alternator    = 
| generator    = 
| tractionmotors  =
| headendpower   = 
| boiler      = 
| boilerpressure  = 
| feedwaterheater = 
| firearea     = 
| tubearea     = 
| fluearea     = 
| tubesandflues  = 
| fireboxarea   = 
| totalsurface   = 
| superheatertype = 
| superheaterarea = 
| cylindercount  = 
| cylindersize   = 
| frontcylindersize= 
| rearcylindersize = 
| hpcylindersize  = 
| lpcylindersize  = 
| valvegear    = 
| valvetype    = 
| valvetravel   = 
| valvelap     = 
| valvelead    = 
| transmission   = 
| multipleworking = 
| topspeed     = 
| poweroutput   = 
| tractiveeffort  = 
| factorofadhesion = 
| trainheating   = 
| locobrakes    = 
| locobrakeforce  = 
| trainbrakes   = 
| safety      = 

| railroad     = 
| railroadclass  = 
| powerclass    = 
| numinclass    = 
| roadnumber    = 
| officialname   = 
| nicknames    = 
| axleloadclass  = 
| locale      = 
| deliverydate   = 
| firstrundate   = 
| lastrundate   = 
| retiredate    = 
| withdrawndate  = 
| preservedunits  = 
| restoredate   = 
| scrapdate    = 
| currentowner   = 
| disposition   = 
| notes      =
}}

Поврзано[уреди извор]