Клинефелтеров синдром

From Википедија
Jump to navigation Jump to search
Клинефелтеров синдром
Human chromosomesXXY01.png
47,XXY
Класификација и надворешни извори
Специјалностмедицинска генетика[*]
МКБ-10Q98.0-Q98.4
МКБ-9758.7
MedlinePlus000382
eMedicineped/1252
MeSHD007713

Клинефелтеров синдром претставува генетско заболување што е причина за нумерички хромозомски аберации, се јавува кај едно од 600 машки деца.

Настанување[edit | edit source]

Клинефелтеровиот синдром настанува со појавување на грешка при разделувањето на половите хромозоми за време на мејозата. Наместо типичната машка шема XY клетките содржат XXY комбинација што значи дека има вишок на еден X хромозом.

Симптоми на синдромот[edit | edit source]

Главни симптоми на синдромот се:

  • релативен висок раст;
  • појава на гради;
  • женски тип на косматост;
  • недоволен развиток на половите жлезди;
  • појава на стерилитет, што не е препознатлив пред пубертетот.

Прогноза[edit | edit source]

Децата со Клинефелтеров синдром малку се разликуваат од другите деца. Иако тие можат да се соочуваат со проблеми во периодот на адолесценцијата, често емоционално однесување, како и тешкотии на училиште. Повеќето од нив се независни од нивните семејства во зрелоста. Можат да водат нормален, здрав живот. Резултатите од една студија спроведена во Австралија кај возрасни со синдромот покажува дека пациентите кои имале дијагноза и соодветен третман од многу рана возраст имало значајна корист во однос на оние кои биле дијагностицирани во зрелата возраст.

Галерија[edit | edit source]

Надворешни врски[edit | edit source]

Класификација
П · Р · П
Надворешни извори