Категорија:Периоди во археологијата

Од Википедија — слободната енциклопедија

Археолошките временски периоди се класифицирани со оглед на огромниот временски дијапазон кој е опфатен со археолошки истражувања.

Праисториската археологија, на пример, го проучува временскиот период од најстарите регистрирани материјални остатоци, односно култури, до појавата на првите пишани документи во одредени култури. Во Европа праисториската археологија ги опфаќа палеолитот, мезолитот, неолитот, бакарното бронзеното и железното време.

Протоисториска археологија исто така се занимава со проучување на археолошки документирани култури за кои нема директни пишани траги, туку се спомнуваат во историските документи од истовремените култури или содржат елементи на контакт со тие култури (бронзено доба и железно доба).

Како последица на географската распространетост на остатоците од материјалната култура од разни периоди, се создала потреба да се издвојат посебни географски области на проучување (на пр. aфриканска, азиска, австралиска) и др.