Епипалеолит

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Трипериоден систем
Холоцен Железно време Протоисторија
Доцно бронзено време  
Средно бронзено време
Младо бронзено време
Бронзено време
Бакарно време (енеолит)    
Младо камено време (неолит) Праисторија
Мезолит / Епипалеолит
Плеистоцен Доцен палеолит  
Среден палеолит
Ран палеолит
Палеолит
Камено време

Терминот епипалеолит ги има следните значења: хронолошко (од 8 000 до околу 5 000/4 000 год.), економско (се продолжува со ловечко-собирачкиот начин на живот) и културно (се продолжува со елементите карактеристични за доцен палеолит). Овие заедници се определуваат за интензивна експлоатација на локалните ресурси, населувајќи се во нивна близина, па тоа се и првите праисториски заедници кои воспоставуваат трајни населби и обичај да ги погребуваат своите мртви во простор специјално наменет за тоа.