Трипериоден систем

Од Википедија — слободната енциклопедија
Трипериоден систем
Холоцен Железно време Протоисторија
Доцно бронзено време  
Средно бронзено време
Младо бронзено време
Бронзено време
Бакарно време (енеолит)    
Младо камено време (неолит) Праисторија
Мезолит / Епипалеолит
Плеистоцен Доцен палеолит  
Среден палеолит
Ран палеолит
Палеолит
Камено време

Трипериодниот систем е израз што го објаснува начинот на кој се врши периодизацијата на човечката праисторија - во три различни периоди, наречени според името на материјалот кој имал доминанта употреба во соодветната епоха:

Системот е најдобар при опишувањето на развитокот на европските култури, иако се користи и при објаснувањето на историјата на останатите континенти. Сепак, системот е и доста критикуван, поради тоа што е премногу технолошки детерминиран.