Предлошка:Институции на ЕУ

Од Википедија — слободната енциклопедија
Институции на Европската Унија [1]
Европскиот Совет

- Обезбедува стимул и насоки -

Советот на Европската Унија

- Законодавна власт -

Europarl logo.svg
Европскиот парламент

- Законодавна власт -

European Commission Logo.gif
Европската комисија

- Извршна власт -

Members of the European Council 2011
EU Council room
European Parliament
European Commission building
  • делува заедно со Советот како законодавно тело
  • ги споделува своите надлежности за буџетот со Советот и на крајот на постапката за усвојување на буџетот, тој го усвојува или го одбива буџетот во целина.
  • врши демократска контрола врз институциите вклучувајќи ја и Европската Комисија и ги одобрува или одбива членовите на Комисијата
  • со седиште и пленарни седници во Стразбур, прелиминарни средби во Брисел
Emblem of the Court of Justice of the European Union.svg
Европскиот суд на правдата

- Судска власт -

Logo European Central Bank.svg
Европската централна банка

- Централна банка -

CURIA RATIONUM logo.svg
Европскиот ревизиски суд

- Финансиски ревизор -

ECJ room
European Central Bank
ECA building
  • обезбедува униформна примена и толкување на Европското право
  • има моќ да одлучува во правни спорови помеѓу земјите-членки, институции, компании и поединци
  • со седиште во Луксембург
Sources
  1. Consolidated version of the Treaty on European Union/Title III: Provisions on the Institutions