Париски договор (2015)

Од Википедија — слободната енциклопедија
Париски договор
{{{image_alt}}}
  State parties
  Signatories
  Партиите опфатени и со ратификацијата на Европската унија
  Договорот не се применува
Напишан30 ноември – 12 декември 2015 во Ле Бурже, Франција
Потпишан22 април 2016
МестоПариз, Франција
На сила од4 ноември 2016[1][2]
УсловРатификација и пристапување од 55 страни на УНФЦЦЦ, што претставува 55% од глобалните емисии на стакленички гасови
Потписници195[1]
Странки191[1]
ЧуварГенерален секретар на Обединетите нации
ЈазициАрапски, кинески, англиски, француски, руски и шпански
Целосен текст
Париски договор на Викиизвор

Договорот од Париз (француски: l'accord de Paris) — договор во рамките на Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени (УНФЦЦЦ), за ублажување, прилагодување и финансирање на климатските промени, потпишан во 2016 година. За јазикот на договорот преговарале претставници на 196 државни партии на 21-та конференција на страните на УНФЦЦЦ во Ле Бурже, близу Париз, Франција и бил усвоен со консензус на 12 декември 2015 година. Од март 2021 година, 191 членка на УНФЦЦЦ се страни во договорот. Од шесте земји-членки на УНФЦЦЦ кои не го ратификувале договорот, единствените најголеми се Иран, Ирак и Турција, иако ирачкиот претседател го одобрил пристапувањето на таа земја. САД се повлекле од договорот во 2020 година, но повторно се приклучиле во 2021 година.

Долгорочна цел на температурата на Парискиот договор е да се задржи зголемувањето на глобалната просечна температура на далеку под 2 °C (3.6 °F) над прединдустриските нивоа; и да продолжи со напорите да се ограничи зголемувањето на 1.5 °C (2.7 °F), признавајќи дека ова значително ќе ги намали ризиците и влијанијата од климатските промени. Ова треба да се направи со намалување на емисиите што е можно поскоро, со цел „да се постигне рамнотежа помеѓу антропогените емисии од извори и отстранувања на стакленички гасови“ во втората половина на 21 век. Таа, исто така, има за цел да ја зголеми способноста на страните да се прилагодат на негативните влијанија на климатските промени и да ги направи „финансиските текови во согласност со патеката кон ниски емисии на стакленички гасови и развој отпорен на климата“.

Според Парискиот договор, секоја земја мора да утврди, планира и редовно да известува за придонесот што го презема за ублажување на глобалното затоплување. Ниту еден механизам не ја принудува земјата да постави одредена цел за емисии до одреден датум, но секоја цел треба да ги надминува претходно поставените цели. За разлика од Протоколот од Кјото од 1997 година, разликата помеѓу развиените и земјите во развој е нејасна, така што и овие последните треба да доставуваат планови за намалување на емисиите.

Содржина[уреди | уреди извор]

Цели[уреди | уреди извор]

Целта на договорот, како што е опишано во неговиот член 2, е да има посилен одговор на опасноста од климатските промени; се обидува да го подобри спроведувањето на Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени (UNFCCC) преку:[3]

(а) Задржување на зголемувањето на глобалната просечна температура на далеку под 2° C над прединдустриските нивоа и продолжување на напорите за ограничување на зголемувањето на температурата на 1,5° C над прединдустриските нивоа, признавајќи дека ова значително ќе ги намали ризиците и влијанијата од климатските промени;

(б) Зголемување на можноста за прилагодување кон негативните влијанија на климатските промени и поттикнување на отпорност на климата и развој на ниски емисии на стакленички гасови, на начин што не го загрозува производството на храна;

(в) Изработка на финансиски текови во согласност со патеката кон ниски емисии на стакленички гасови и развој отпорен на клима.

Земјите, исто така, имаат за цел да постигнат „глобално достигнување на емисиите на стакленички гасови што е можно поскоро“.[4]

Национално утврдени придонеси[уреди | уреди извор]

Од 2000 година, растот на CO2емисиите во Кина и остатокот од светот го надминало производството на САд и Европа.[5]
По лице, САД генерираат CO2 со далеку побрза стапка од другите примарни региони.[5]

Придонесите што секоја земја треба да ги даде за да ја постигне целта во светот се утврдени од таа земја и затоа се нарекуваат национално утврдени придонеси (НДЦ).[6] Членот 3 бара НДЦ да бидат „амбициозни напори“ кон „постигнување на целта на овој договор“ и „да претставуваат прогресија со текот на времето“. Придонесите треба да се поставуваат на секои пет години и да бидат регистрирани од Секретаријатот на УНФЦЦЦ.[7] Секоја понатамошна амбиција треба да биде поамбициозна од претходната, позната како принцип на „прогресија“.[8] Земјите можат да соработуваат и да ги здружат своите национално утврдени придонеси. Наменетите национално утврдени прилози ветени за време на Конференцијата за климатски промени во 2015 година служат, освен ако не е поинаку предвидено, како нивен првичен национално утврден придонес.

Постои недостаток на заедништво во однос на известувањето и собирањето податоци на НДЦ. Ова може да го отежне собирањето податоци и анализата на политиките. Всушност, постојат три главни типа на климатски цели што треба да се пријават. Прво, постојат цели на политиката со придобивки од ублажување, како што е зголемување на ефикасноста за 25%. Следно е подобрување на способноста да се прилагодат на последиците (иако не мора да ги намалуваат емисиите или да придонесуваат за забавување на климатските промени), како што се градење ѕидови од поплави. Овој втор пристап е повеќе пристап за расчистување отколку за да се спречат климатските промени. На крај би било едноставно да се намалат емисиите на стакленички гасови.

Иако самите НДЦ не се обврзувачки, процедурите околу нив се (поставување поамбициозен НДЦ на секои пет години).[9] Не постои механизам за принудување на [10] земја да постави цел во нивниот НДЦ до одреден датум и нема извршување доколку поставената цел во НДЦ не е исполнета.[11][12] постои само систем „име и срам“ [13] или како што изјави Јанос Пастор, помошник генерален секретар на ООН за климатски промени, „име и охрабрување“.[14] Известувањето се нарекува „Рамка за подобрена транспарентност (ЕТФ)“ и страните во договорот го испраќаат својот прв извештај за транспарентност (БТР) и бројките за залихи на стакленички гасови во стандарден формат до УНФЦЦЦ до 2024 година и секои две години после тоа (развиени земји) го доставуваат својот прв БТР во 2022 година и залихите годишно од таа година).[15]

Глобални залихи[уреди | уреди извор]

Според Парискиот договор, земјите мора да ја зголемуваат својата амбиција на секои пет години. За да се олесни ова, со Договорот се воспоставил Глобалниот пазар на акции, кој го проценува напредокот, со првата проценка во 2023 година. Исходот треба да се користи како придонес за нови национално утврдени придонеси на партиите.[16] Дијалогот Таланоа во 2018 година се смета за пример за глобалното залиха. По една година дискусија, бил објавен извештај и имало повик за акција, но земјите потоа не ги зголемиле амбициите.[17]

Акционерскиот фонд работи како дел од напорите на Парискиот договор да создаде „растреперувачка“ амбиција во намалувањето на емисиите. Бидејќи аналитичарите се соглассиле во 2014 година дека НДЦ нема да го ограничуваат зголемувањето на температурите под 2 Целзиусови степени, глобалните залихи повторно ги свикуваат партиите за да проценат како нивните нови НДЦ мора да се развиваат, така што тие постојано да ја одразуваат „највисоката можна амбиција“ на земјата.[18] Додека рангирањето на амбициозноста на НДЦ е главна цел на глобалното учество во акциите, тој ги проценува напорите надвор од ублажувањето. 5-годишните прегледи исто така ќе ја проценат адаптацијата, одредбите за финансирање на климата и развојот и трансферот на технологија.

Студија од април 2020 година покажала дека спроведувањето на тековните политики остава просечен јаз на емисии од 22,4 до 28,2 GtCO 2 eq до 2030 година со „оптималните“ патеки за спроведување на бунарот под 2 °C и 1,5 °C. Ако Национално утврдените прилози биле целосно спроведени, овој јаз ќе се намали за една третина. Откриено е дека земјите оценети не ги постигнуваат ветените придонеси со спроведени политики или имаат амбициозен јаз со оптимални патишта кон се далеку под 2 °C Студијата покажала дека сите земји треба да го забрзаат спроведувањето на политиките за обновливи технологии, додека подобрувањата на ефикасноста се особено важни во земјите во подем и земјите зависни од фосилни горива.

Структура[уреди | уреди извор]

Парискиот договор има структура „оддолу нагоре“ за разлика од повеќето меѓународни договори за еколошко право, кои се „од горе надолу“, кои се одликуваат со стандарди и цели поставени на меѓународно ниво, за спроведување на државите.[19] За разлика од неговиот претходник, Протоколот од Кјото, кој поставува цели за посветеност што имаат правна сила, Парискиот договор, со акцент на градење консензус, овозможува доброволни и национално утврдени цели.[20] Специфичните климатски цели на тој начин се политички охрабрени, отколку законски обврзани. Само процесите со кои се регулира известувањето и прегледот на овие цели се назначени според меѓународното право. Оваа структура е особено забележлива за САД - бидејќи не постојат законски ублажувачки или финансиски цели, договорот се смета за „извршен договор наместо договор“. Бидејќи договорот од UNFCCC од 1992 година добил согласност од американскиот Сенат, овој нов договор не бара дополнително законодавство од Конгресот.

Друга клучна разлика помеѓу Парискиот договор и Протоколот од Кјото е нивниот опсег. Додека Протоколот од Кјото се разликувал од земјите од Анекс-1 и од Анекс-1, оваа поделба е нејасна во Парискиот договор, бидејќи од сите страни се бара да доставуваат планови за намалување на емисиите.[21] Парискиот договор сè уште го нагласува принципот на „Заедничка, но диференцирана одговорност и соодветни способности“ - признание дека различни нации имаат различни капацитети и должности за дејствување на климата - но тој не обезбедува специфична поделба меѓу развиените и земјите во развој.

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. 1,0 1,1 1,2 „Paris Agreement“. United Nations Treaty Collection. 24 март 2021. Архивирано од изворникот 19 март 2021. Посетено на 24 март 2021.
 2. „Paris Climate Agreement Becomes International Law“. ABC News. Архивирано од изворникот на 4 ноември 2016. Посетено на 4 ноември 2016.
 3. „Paris Agreement, FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1“ (PDF). UNFCCC secretariat. Архивирано од изворникот (PDF) на 12 December 2015. Посетено на 12 December 2015.
 4. „New Paris climate agreement ratifications reaffirm necessity to divest and break free from fossil fuels“. 350.org. 21 September 2016. Архивирано од изворникот на 4 November 2016. Посетено на 3 November 2016.
 5. 5,0 5,1 Friedlingstein и др. 2019, Table 7.
 6. Article 3, Paris Agreement (2015)
 7. Article 4(9), Paris Agreement (2015)
 8. Articles 3, 9(3), Paris Agreement (2015)
 9. Bodansky, Daniel (2016). „The Legal Character of the Paris Agreement“. Review of European, Comparative & International Environmental Law (англиски). 25 (2): 142–150. doi:10.1111/reel.12154. ISSN 2050-0394. Архивирано од изворникот на 18 March 2021. Посетено на 7 March 2021.
 10. Reguly, Eric; McCarthy, Shawn (14 December 2015). „Paris climate accord marks shift toward low-carbon economy“. Globe and Mail. Toronto, Canada. Архивирано од изворникот на 13 December 2015. Посетено на 14 December 2015.
 11. Mark, Kinver (14 December 2015). „COP21: What does the Paris climate agreement mean for me?“. BBC News. BBC. Архивирано од изворникот на 14 December 2015. Посетено на 14 December 2015.
 12. Davenport, Coral (12 December 2015). „Nations Approve Landmark Climate Accord in Paris“. The New York Times. Архивирано од изворникот на 14 December 2015. Посетено на 14 December 2015.
 13. „Paris climate deal: What the agreement means for India and the world“. Hindustan Times. 14 December 2015. Архивирано од изворникот на 14 December 2015. Посетено на 14 December 2015.
 14. „Climate negotiators strike deal to slow global warming“. CBS News. CBS Interactive Inc. 12 December 2015. Архивирано од изворникот на 13 December 2015. Посетено на 14 December 2015.
 15. „Reporting and Review under the Paris Agreement“. unfccc.int. Архивирано од изворникот на 1 November 2020. Посетено на 2020-04-20.
 16. article 14 „Framework Convention on Climate Change“ (PDF). United Nations FCCC Int. United Nations. 12 December 2015. Архивирано од изворникот (PDF) на 12 December 2015. Посетено на 12 December 2015.
 17. Hermwille, Lukas; Siemons, Anne; Förster, Hannah; Jeffery, Louise (2019). „Catalyzing mitigation ambition under the Paris Agreement: elements for an effective Global Stocktake“. Climate Policy. 19 (8): 988–1001. doi:10.1080/14693062.2019.1624494. ISSN 1469-3062. Архивирано од изворникот на 24 March 2021. Посетено на 7 March 2021.
 18. Yeo, Sophie (19 January 2016). „The Paris Agreement "Ratchet Mechanism". Carbon Brief. Архивирано од изворникот на 19 November 2016.
 19. Birnie P, Boyle A and Redgwell C (2009). „Chapter 3“. International Law and the Environment. Oxford: OUP.
 20. Taraska, Gwynne (15 December 2015). „The Paris Climate Agreement“ (PDF). Center for American Progress. Архивирано од изворникот (PDF) на 18 November 2016.
 21. Sinha, Amitabh (14 December 2015). „Paris climate talks: Differentiation of developed and developing stays, India happy“. Архивирано од изворникот на 20 September 2016.